תיכון
יסודי
גני ילדים
חומרי הוראה > יסודי > גדולי ישראל > רבי שמעון בר יוחאי יחסי אדם לחברו

רבי שמעון בר יוחאי יחסי אדם לחברו

נעמה אבידן - צוות לב לדעת
הדפסה
מקצוע: גדולי ישראל
כיתה: ב'-ה'

מפגש עם דמותו של רשב"י ולימוד משנתו בתחום מצוות שבין אדם לחברו. נלמד את דבריו של רבי שמעון: "נוח לו לאדם שיפיל עצמו לכבשן האש ואל ילבין פני חברו ברבים" ו"גדולה הונאת דברים מהונאת ממון

 

הכנה לקראת השיעור: יש לצלם את כרטיסי העבודה בקבוצות כך שלכל ששה תלמידים יהיה כרטיס עבודה אחד. אין מניעה ששתי קבוצות תעבודנה עם אותו כרטיס עבודה.

מבוא למורה:   

רבי שמעון בר יוחאי (רשב"י) חי בדור השני לאחר חורבן בית המקדש, היה תלמידו של רבי עקיבא ורבו של רבי יהודה הנשיא. רשב"י נאלץ לברוח מפני הרומאים ושהה עם בנו ר' אלעזר במערה במשך 13 שנים.

כאחד מתלמידיו המובהקים של רבי עקיבא (שטבע את האמרה "'ואהבת לרעך כמוך' - זהו כלל גדול בתורה"), גם במשנתו של רשב"י ישנה חשיבות רבה למידותיו של האדם ולמצוות שבין אדם לחברו.

יום פטירתו של רשב"י (שכאמור הוא תלמידו של ר"ע) הוא ל"ג בעומר. על פי המסורת, 24,000 תלמידיו של רבי עקיבא מתו מפסח ועד ל"ג בעומר.

 

פתיחה:

נכתוב על הלוח את שמו של התנא "רבי שמעון בר יוחאי" (רשב"י) ונבקש מהתלמידים להעלות כל אסוציאציה שעולה בדעתם למשמע השם. (אנו מניחים כי התלמידים שמעו על רשב"י בהקשר של ל"ג בעומר, ספר הזוהר והסתתרותו במערה עם בנו). נכתוב את התשובות על הלוח.

נוסיף לתלמידים פרטי מידע חסרים:

-רשב"י היה תלמידו של רבי עקיבא

-הסתתר מפני הרומאים במערה במשך  13שנים, באותן שנים הוא ניזון מחרובים ושתה מי מעיין.

-על פי המסורת ספר הזוהר מיוחס לרשב"י.

-רשב"י נפטר בל"ג בעומר והמדורות הן חלק מההילולא לזכרו.

 

עיון בטקסט

רבי שמעון בר יוחאי טבע כללים ביחסי אדם וחברו. נכתוב מדבריו של רבי שמעון על הלוח:

"נוח לו לאדם שיפיל עצמו לכבשן האש ואל ילבין פני חברו ברבים"

  (בבא מציעא, נט ע"א)

ננסה להבין עם התלמידים את משמעות דבריו של רשב"י:

 •  מה משמעות דבריו של רבי שמעון? נסו להסביר.
 • מה הוא 'כבשן האש'?
 • מה הכוונה ב"הלבנת פני חברו ברבים"?

 

לאחר הבנה מילולית נעבור לדיון על הכתוב:

נסו לחשוב האם יכולים להיות סוגים שונים של 'כבשני אש' על מנת לא להלבין פני חבר ברבים? מהם לדעתכם? (ניתן לערוך רשימה על הלוח).

 •    מדוע לדעתכם רבי שמעון השתמש במילים "נוח לאדם"? ולא "צריך/ נכון"?
 •  אלו ערכים נובעים מהקביעה של רשב"י?

 

נכתוב על הלוח קביעה נוספת של רבי שמעון בר יוחאי:

"גדולה אונאת דברים מאונאת ממון"

(בבא מציעא נט,א)

 • מהי אונאת דברים? (אונאת דברים היא צער שאדם גורם לחברו על ידי דיבור. אסור לומר לחבר דברים שיבהילו יגרמו לבושה או לצער. למשל להעליב אדם, להטעות אדם בכוונה, ללעוג לו וכד'
 • רבי שמעון מלמד אותנו שגרימת צער לאדם חמורה יותר מפגיעה בכספו של אדם, הסבירו, מדוע?
 • היה אפשר לחשוב שפגיעה בכסף חמורה יותר מפגיעה באדם- הסבירו את הטענה הנגדית.
 • אלו ערכים מוריש לנו רבי שמעון? מה סולם הערכים הנובע מאמרה זו?

 

עבודה בקבוצות

נתחלק לקבוצות כאשר כל קבוצה מקבלת סיפור הנוגע להונאת דברים או להלבנת פנים.

כל קבוצה קוראת את הסיפור, עונה לשאלות וממחיזה את הסיפור.

 

הצגה:

בתום העבודה כל קבוצה תציג את הסיפור שקראה.

 

הפנמה:

 •   חשבו על המדורה שאתם תערכו בל"ג בעומר או על המשחקים שתשחקו בהם בהפסקות ואחר הצהריים, איך ניתן לממש את הכללים שרבי שמעון בר יוחאי טבע בחיים שלנו? ממה יש להימנע? על מה כדאי להקפיד?
 • האם אחרי שלמדתם את דבריו של רשב"י תנהגו באופן שונה כלפי חברים?

 

 סיכום: 

בדרך כלל ביום פטירתם של צדיקים אנו מצטערים ואפילו מתענים, אבל רבי שמעון בר יוחאי ציווה על תלמידיו לשמוח ולערוך הילולא ביום פטירתו- ל"ג בעומר.

"באותו יום שידע רבי שמעון בר יוחאי שהוא עומד להיפטר מן העולם,

אסף את תלמידיו המובחרים,

גילה להם סודות תורה ולאחר מכן מפטר מתוך שמחה.

כל אותו היום, הייתה אש סביב ביתו (כסמל לגדלותו בתורה) ואיש לא היה יכול להתקרב אל המקום" (מתורגם עפ"י האדרא זוטא).

בזמן שאנחנו אוספים עצים לקראת המדורה, מזמינים חברים להשתתף עמנו, בשעת המדורה עצמה, נשתדל לחשוב על מורשתו של רבי שמעון, על החובה לדאוג לכבודו של כל אדם לא לבייש ולא להעליב, לא להונות ולא להלבין פני אדם.

נספח:

כרטיס 1

1.      קראו את הסיפור

מסופר על המהרי"ל דיסקין שהקפיד לא לצער אף אדם, ולא לגרום עלבון ולא אבק עלבון לכל אדם.

המהרי"ל היה מלמד בכל מוצאי שבת שיעור בפרשת השבוע, כל הנאספים כובדו בכוס תה חמה, וגם המהרי"ל היה שותה עמם.

פעם אחת, גבאי בית הכנסת הכין למהרי"ל את כוס התה אך במקום להוסיף לה שתי כפיות סוכר... הוא הוסיף שתי כפיות מלח!

  המהרי"ל שתה כמה לגימות מכוס התה, ולא העווה את פניו, כל האנשים שבאו לשמוע את השיעור כלל לא ראו על פניו שום שינוי מיוחד.

הרבנית שהייתה במקום ראתה את הגבאי מכין גם לעצמו כוס תה ועומד להוסיף אליה מלח! היא הבינה מיד את המתרחש, נחפזה אל הרב ואמרה בבהלה "אל תשתה, יש מלח בכוס התה!". התלמידים שראו את הכוס ריקה למחצה התפלאו על הרב שידע למשול ברוחו ולשתות מבלי לעוות את פניו את התה המלוח הזה .

לשאלת הרבנית כיצד שתה את התה המלוח הזה?   השיב הרב: הרי כבר אמר רבי שמעון בר יוחאי: "נוח לאדם שיפיל עצמו לתוך כבשן האש ואל ילבין פני חברו ברבים".

2.   ענו על השאלות

 •   מדוע המהרי"ל לא התלונן  שהתה מלוח?
 •  איך הייתם נוהגים לו הייתם במקומו?
 •   איך הייתם רוצים שהמהריל ינהג לו הייתם במקום גבאי בית הכנסת?
 •   איך המהרי"ל הבין את דבריו של רשב"י?
 •   נסו לחשוב על סוף אחר לסיפור שמתאר פן נוסף בהתרחשות.

3.   המחיזו את הסיפור, והציגו אותו בפני הכיתה.

 

כרטיס 2

1.קראו את הסיפור

 כמו בכל שנה התחלנו לאסוף עצים מיד אחרי פסח, היינו נפגשים אחרי הלימודים ואוספים קרשים, ענפים ולפעמים היינו אפילו מוצאים גזעים אמתיים!

שבוע לפני ל"ג בעומר אספנו מכל ילד 10 שקלים כדי לקנות נקניקיות, לחמניות, מרשמלו ושתיה לזמן המדורה.

 כולם שילמו חוץ מיעל, היא אמרה שהשנה היא תחגוג את ל"ג בעומר עם משפחתה ולכן לא תשתתף עם כל הכיתה במדורה.

הגיע ל"ג בעומר, הדלקנו את המדורה, ישבנו סביבה, התחממנו לאורה ואז יעל הגיעה. היא הסבירה שהמדורה של המשפחה שלה הסתיימה מוקדם והיא החליטה להצטרף לכיתה.

כשחילקו שתיה- אף אחד לא כיבד אותה, כשכולם אכלו לחמנייה עם נקניקיה- איש   לא הציע לה להצטרף  וכשהתחילו לצלות את המרשמלו על זרדים לאור המדורה, יעל שאלה אם אפשר להתכבד ונענתה: "לא!, את לא יכולה לקבל מרשמלו כי לא שילמת עבורו"!

רק מיכל ניגשה אליה בשקט ונתנה לה את המרשמלו שלה, מיכל נתנה ליעל את המרשמלו ביד רועדת ונדמה לי שראיתי שדמעה זלגה מעינה של יעל.

2.   ענו על השאלות שלפניכם:

 •    מה לדעתכם היה  רבי שמעון בר יוחאי חושב על המדורה הזו?

 סדרו את המשפטים הבאים על פי סדר החשיבות שלהם בעיני הילדים שמשתתפים במדורה:

לא לפגוע בחבר

 לאהוב את הזולת

 לקבל הכי הרבה מרשמלו שרק אפשר

 לכבד רק מי ששילם.

 •   איך הייתם נוהגים לו הייתם משתתפים במדורה?
 •      איך הייתם רוצים שינהגו כלפיכם לו הייתם במקומה של יעל?
 • נסו לחשוב על סוף אחר לסיפור שמתאר פן נוסף בהתרחשות.

 

3.   המחיזו את הסיפור, והציגו אותו בפני הכיתה.

 

כרטיס 3

1.קראו את הסיפור:

             ביום הראשון ללימודים ילד חדש נכנס  לכיתה. המורה הסבירה לנו שהוא עולה חדש שהגיע מאוקרינה, הוא מבין עברית ויצטרף לכיתה.

גיא ומיכל החליפו בניהם מבטים מחויכים, הוא לבוש מוזר, התסרוקת שלו ממש מצחיקה והילקוט שהוא הביא אתו נראה כל כך ישן...

בהפסקה הילד החדש שמסתבר ששמו הוא איגור, שאל את גיא איפה השירותים בבית הספר. גיא החליט לצחוק עליו קצת וכיוון אותו ללכת ימינה, לרדת במדרגות ואז להיכנס לחדר בעל הדלת הכחולה.  במקום לשירותים, גיא הוביל את איגור- לחדר המנהלת!!

הילדים עקבו אחרי איגור, וצחקו עד שכאבה להם הבטן כשאיגור נכנס לחדר המנהלת ושאל אותה האם הוא הגיע לשירותים...

איזה צחוק...

 

2.ענו על השאלות.

 •   מה לדעתכם היה  רבי שמעון בר יוחאי חושב על האירוע הזה?
 •  האם הסיפור שקראתם מתאר הלבנת פנים או הונאת דברים? נמקו
 • איך הייתם נוהגים לו הייתם לומדים בכיתה הזו?
 • איך הייתם רוצים שינהגו כלפיכם לו הייתם במקומו של איגור?
 •  נסו לחשוב על סוף אחר לסיפור שמתאר פן נוסף בהתרחשות.

 

3.המחיזו את הסיפור, והציגו אותו בפני הכיתה.

 

 

 

 

  

חדש באתר

כל אחד הוא אור קטן
שיעורים והצעות למידה לחנוכה

מהבלוג שלנו

פרשנות פנימית לווידוי
הצעה לפרשנות פנימית לתחנון ולווידוי שבמרכז תפילת יום הכיפורים.
הצטרפו לרשימת התפוצה שלנו והיו חלק
מקהילת אנשי חינוך חולמים ויוצרים
אנחנו מתחדשים!!! תכף תכף ועוברים לבית חדש, לאתר חדש. מוזמנים להשתתף איתנו בבניה ובדיוקים, נשמח אם תוכלו להצטרף אלינו ולמלא את 'שאלון לב לדעת'. מחכים לכם... לכניסה לסקר לחצו כאן