תיכון
יסודי
גני ילדים
חומרי הוראה > תיכון > תלמוד > קידושין ל' ע"א: הכרת הטוב- בסיס לאמונה ולכיבוד הורים

קידושין ל' ע"א: הכרת הטוב- בסיס לאמונה ולכיבוד הורים

רמי אלגרבלי
הדפסה
מקצוע: תלמוד
נושא: קידושין

הכרת הטוב לה' ולהורים

 

מהלך הלימוד:

 

פתיחה

למצוות כיבוד הורים מוקדש מקום נרחב במסכת שלנו. העיסוק בסוגיות מעלה דיונים חשובים כמו היישום של המצווה בחיינו, כלפי הורים צעירים וכלפי הורים מבוגרים או חולים, וכן הדיון על שמיעה בקול ההורים- עד כמה? התנגשות בין כיבוד הורים ומצוות אחרות ועוד..

ברצוני לפתוח לימוד העוסק בשורש מצוות כיבוד הורים, מתוך הלימוד ניתן להגיע ליסודות האמונה ואהבת ה'. יש לציין שהגמרא מביאה את הקטע המרכזי בלימודנו כפתיחה לכל הסוגייא העוסקת בכיבוד הורים, ועל כן יש לראות בקטע זה תשתית רעיונית לכל לימוד הנושא.

 

לימוד המקורות.

 

סיכום המקורות:

1-2 מיקום המצווה

מיקומה של מצוות כיבוד הורים בתוך עשרת הדברות, ובחלק הראשון של עשרת הדברות בתוך המצוות העוסקות ביסודות האמונה בה' מעלה את חשיבות המצווה ואת הקשר בינה לבין האמונה בה'. ("מצווה חמורה שבחמורות"- ירושלמי, "מצווה חשובה"-רמב"ם)

 

2-3 הכרת הטוב

הכרת הטוב באה לידי ביטוי בשני אופנים:

א.  לשים לב לצדדים הטובים, לשים לב לטוב שקיבלתי ולא לכפור בו. כפירה בטובה נחשבת לחמורה ביותר שכן האדם מביט רק על הרע שהגיע אליו ולא על הטוב.

ב. להשיב טובה תחת טובה. או תודה תחת טובה.

 

4. מה קיבלנו מההורים ?

שאלה זו יכולה להישאל כשאלה אישית. (כתוב חמישה דברים שקיבלת מהוריך, דרג...)

מההורים קיבלנו את החיים, ואנו מקבלים אהבה, אהבה זו באה לידי ביטוי בדאגה, בשמירה בגידול ובנתינה...

יש לתת מקום לעיסוק במקרים חריגים כגון הורים נוטשים, יתומים, ולחשוב  כיצד להתמודד במצבים שכאלה, ובעת הצורך יש להקדיש שיעור נפרד לעניין זה. לעת עתה יש להדגיש שעל דרך הרוב, אין זה המצב, רוב ההורים אוהבים ודואגים לילדיהם.

 

5. מה אנו יכולים להשיב להורים

הכרת הטוב באה לידי ביטוי בהשבת טוב, לעיתים יש להשיב טוב חומרי בעת שההורים נזקקים לכך והילד מסוגל לתת, אך לעיתים אין לילד אפשרות להשיב משהו חומרי וממשי, אבל להשיב אהבה כל אחד יכול. זה המקום לדבר על כיבוד הורים כמצווה שעיקרה בלב (ספר חרדים ממקם את המצווה במצוות התלויות בלב, וכן סיום ספר מלאכי "והשיב לב אבות על בנים ולב בנים על אבותם)

ולעיתים, יש לבן הרבה מקום להשיב: מאכיל ומשקה...

 

6-. הכרת הטוב בסיס לאמונה בה'

פתיחת עשרת הדברות- אנכי... אשר הוצאתיך מארץ מצרים... יש קשר בין הטובה שקיבלנו מה' לבין הציווי לנו. ניתן לפתח בדברי הכוזרי.

רס"ג מדבר על הסיבה שבגללה ברא ה' את העולם- להיטיב, וכתוצאה מכך השכל מחייב את ההכרה בה', ועשיית מצוותיו.

בעל ראשית חכמה בשער על אהבת ה' מרחיב בביאור מה שאנו מקבלים מה' מצלמו ודמותו ועד לגמול ומכאן מפתח את מקומה של התפילה.

 

הרב קוק מדבר על הצורך להודיע למקבל הטובה על מנת שיטפח את מידת הכרת הטוב, וכן על כך שהכרת הטוב המפותחת מביאה למחשבה על הטוב שקיבלנו מה'.

 

7. כיבוד לשם שמים

כאן המקום לחשוב על דרגות בכיבוד ההורים ובכבוד ה' יש מקום לשאול האם כבוד הנובע מהכרת הטוב הוא אידאלי או שמא אינו אלא שלב, למעלה ממנו נמצאת מדרגת המכבד לשם שמים שאינו רוצה ליהנות מהכיבוד.

וכך יש לחזור למקור הראשון ומקומו בתוך המשפחה: "למען יאריכון ימיך ולמען ייטב לך על האדמה אשר ה' אלוהיך נותן לך". מדוע יש כאן הדגשה מיוחדת על שכר ומהו ההקשר הפנימי בין המצווה לבין השכר עליה. 

 

 

מחשבות וכיוונים נוספים

פריעת חוב

א"ר אבון מה אם דבר שהוא כפריעת חוב כתי' בו למען ייטב לך ולמען יאריכון ימיך דבר שיש בו חסרון כיס וסיכון נפשות לא כל שכן

ירושלמי מסכת קידושין פרק א

 

הירושלמי משווה בין כיבוד הורים לשאר מצוות ומכנה את כיבוד הורים כפריעת חוב- שמא הבנה זו קשורה לתפיסה שהכרת הטוב עומדת בבסיס מצוות כיבוד אב ואם:

 

מידת הכרת הטוב בסיס לחיים

הכרת הטוב  חשובה כמידה בסיסית של תשומת לב לטוב שבחיים, לראייה של הצדדים החיוביים שבנו, שבהורינו, בחברה, ובעולם... תכונה זו שהיא פעמים רבות טבעית יכולה גם להתפתח מתוך עבודה ומודעות.

כך ניתן להבין שהתוצאה של כיבוד הורים היא תוצאה טבעית, המרגיל את עצמו לכבד את הוריו ולשים לב לטוב שקיבל מהם ייטב לו וימיו יאריכו.

ולעמתו הכופר בטובה ימיו יתקצרו.

הרב דסלר בספרו מכתב מאלינו מרחיב את הדיבור על נושא זה ואומר שללא קניית מידת הכרת הטוב האדם לא יעריך כל טובה שיקבל וכך אפילו את שכר העולם הבא לא יעריך:

ומי שאין מידת הכרת טובה שלו מפותחת כראוי, לא יכיר בזה את חסדיו יתברך. נמצא שהעולם הבא שלו ישאר בבחינת "עומדים", ולא יתפתח לעולם לבחינת "מהלכים", ותחסר לו לגמרי בחינת החיים הנצחיים.

מכאן נובעים כל הדקדוקים שהזהירונו חז"ל במדת הכרת הטוב לכל נברא, ואפילו לדומם.

מכתב מאליהו חלק ג עמוד 103

 

חינוך לכיבוד הורים

פעמים רבות ההורים מחנכים את ילדיהם למצוות רבות, אך חינוך לכיבוד הורים נזנח, בבחינת "האב שמחל על כבודו..." יש לציין שגם מצוות כיבוד הורים דורשת חשיבה מצד ההורים כבר מגיל צעיר. למרות רצונם של ההורים לתת ולתת, יש עליהם להתרגל לקבל מילדיהם, להעריך קבלה זו ולצפות לה. ילד שמתרגל לנתינה חש בערכה של הנתינה, "והרגל נעשה טבע".

 

כבוד הילד

לצד מצוות כיבוד הורים יש מקום להדגיש את חובת ההורה לכבד את ילדיו, ההורה צריך להיזהר מלהכשיל את ילדיו בחוסר כבוד:

ויזבח יעקב זבח בהר ויקרא לאחיו לאכול לחם, וכי אחיו היו ? אלא כשהגיעו לשכמו דימה אותן לו וקרא אותן אחים. (קהלת רבה ז)

הורים מצפים ליחס של כבוד מצד ילדיהם, ואמנם זוהי מצוות התורה... אבל גם על ההורים ישנה חובת כיבוד כלפי ילדיהם שנתבגרו. זהו חלק ממצוות חנוך שההורים מצווים עליו. על ההורים לזכור שילדים שנתבגרו, דורשים הכרה בבגרותם, ואינם רוצים שיוסיפו לראות בהם ילדים...

הרב בר שאול ריח מים עמוד 68

 

יעקב  הבורח מלבן מכנה את ילדיו הצעירים "אחיו" הרב בר שאול בעקבות המדרש לומד על שינוי תפיסה שההורים אמורים לעבור בעת התבגרות ילדיהם- עליהם לכבד את ילדיהם!

חדש באתר

כל אחד הוא אור קטן
שיעורים והצעות למידה לחנוכה

מהבלוג שלנו

פרשנות פנימית לווידוי
הצעה לפרשנות פנימית לתחנון ולווידוי שבמרכז תפילת יום הכיפורים.
הצטרפו לרשימת התפוצה שלנו והיו חלק
מקהילת אנשי חינוך חולמים ויוצרים
אנחנו מתחדשים!!! תכף תכף ועוברים לבית חדש, לאתר חדש. מוזמנים להשתתף איתנו בבניה ובדיוקים, נשמח אם תוכלו להצטרף אלינו ולמלא את 'שאלון לב לדעת'. מחכים לכם... לכניסה לסקר לחצו כאן