תיכון
יסודי
גני ילדים
חומרי הוראה > תיכון > תלמוד > למה מתחתנים?

למה מתחתנים?

רמי אלגרבלי
הדפסה
מקצוע: תלמוד
נושא: קידושין

רְאֵה חַיִּים עִם אִשָּׁה אֲשֶׁר אָהַבְתָּ (קהלת פרק ט)

מצוות הקידושין-למורה

 

הנישואין הם רגע של התחלת יצירת משפחה חדשה וסיום של תקופת הרווקות והתלות במשפחת המוצא. לנישואין יש מימדים רבים: אהבה, נתינה, קשר נפשי וגופני, התחייבות, אחריות, הקרבה, ויתור, הורות, בית, שיתוף כלכלי, קדושה, ברית, איסור בגידה ואיסור ניאוף, שותפות בשלשלת הדורות של עם ישראל ועוד...

הלימוד במסכת קידושין יוצא מנקודת הנחה שאדם מעוניין להתחתן ולקיים מצווה זו. אך השאלה מדוע יש להינשא, אינה נידונת  במסכת קידושין. מנגד שאלה זו עולה הן בכתבי הראשונים והאחרונים, והן בנסיבות ימינו, כאשר אז והיום מוצעות חלופות אחרות. (נזירות, רווקות, נישואין אזרחיים, זוגיות ללא נישואין, או "פילגש")

בשיעור זה לא נבחין בין קידושין ונישואין מכיוון שבימינו שניהם נעשים יחד תחת החופה.

 

פתיחה

ניתן להשמיע את השיר: "הילד בן שלושים יש לו חום גבוה הוא שוכב על הספה בבית הוריו"   ולבקש מהלומדים לענות למשורר - מדוע  להינשא?

 

מהרי נא

מילים ולחן: אהוד בנאי

 

הילד בן שלושים, יש לו חום גבוה
הוא שוכב על הספה בבית הוריו
כן, הוא בן שלושים, יש לו חום גבוה
הוא חוזר אל חדר נעוריו.

אמא באה ואומרת: "תשתה משהו חם"
הוא מתעצבן ואומר: "לא, לא עכשיו"
מסתכל על ארון הספרים הישנים
סיפורים שליוו את חייו.

מהרי נא והניחי על ליבי תחבושת
בטרם תשכיביני לישון
וספרי לי על הילד שהייתי
איך שמחתי על הגשם הראשון.

הילד בן שלושים, יש לו חום גבוה
הוא מובטל מעבודה ואהבה
כן, הוא בן שלושים אבל עדיין לא יודע
מה יעשה כשיגמור את הצבא.

אמא באה ואומרת: "בוא קצת לסלון"
הוא מתעצבן ואומר: "לא, לא עכשיו"
מסתכל על מדף התקליטים הישנים
השירים שליוו את חייו.

מהרי נא...

את עכשיו מול כוכב, מנצנץ במרחק
את חזרת אל ביתי, כן עכשיו את איתי
אני קורא בשמך לביתי.

הילד בן שלושים, יש לו חום גבוה
הוא שוכב על הספה בבית הוריו
כן, הוא בן שלושים, יש לו חום גבוה
הוא חוזר אל חדר נעוריו.

כשאמא באה ואומרת: "יש לך מכתב"
הניצוץ חוזר לפתע אל עיניו
הוא מריח באוויר את הגשם מתקרב
הוא מביא את אהבת חייו.

מהרי נא... 

 

את לימוד המקורות ניתן לחלק למשתתפים- לכל זוג מקור או שניים- ולסכם בסוף.

 

סיכום המקורות:

1-4 טבע- זוגיות והורות

בבריאת העולם מתוארת הזוגיות הראשונה- דבר זה מלמד על היות הזוגיות חלק בסיסי וטבעי של האדם, האדם נוצר כבר בבריאת העולם כזוג.

יש מקום לעמוד על זוגיות העומדת כבסיס לברכת "פרו ורבו", לבין זוגיות העומדת כפתרון לבעיית בדידות האדם. זוגיות לאחר משבר מול זוגיות טבעית, וכן זוגיות לאחר נתינת הצלע, מול בריאה משותפת ראשונית-"זכר ונקבה בראם.

 

5. השלמה- צדדים רבים יש לאפשרות האדם להיות שלם או להשתלם, והם קשורים להיותו  חי בזוג. האדם נוצר חסר במובנים רבים, והבסיס להשלמת צדדי אישיותו, ולהידמות לבוראו, מתחיל בנישואין.

 

6. מצווה

מצוות הקידושין נידונה רבות בראשונים והאחרונים עיין ברמב"ם תחילת הלכות אישות ונושאי הכלים שם. מצוות האב על בנו מוסיפה את מימד שלשלת הדורות למצוות הקידושין הפרטית. מצוות הקידושין מאפשרת יציאה מהמימד הפרטי התועלתי אל עבר המחוייבות והמשמעות הרוחנית.

 

7. הנישואין יוצרים קשר מתמשך, וכך מתאפשרת יצירת משפחה, זהו בסיס לחיים אנושיים ודתיים משמעותיים.

 

8. קדושה- סגירת כל האפשרויות האחרות- איסור לכל העולם יוצר קשר רוחני- רגשי- קדוש. וממנו נובעים הנישואין.

 

9. ברית היא קשר שאין בו רק מימד אחד או מספר מימדים- כמו חוזה, אלא מחוייבות של כלל האישיות זה לזה. בברית האירוסין נעשים לקשר של "לעולם".

 

10. "עולם חסד יבנה" הרב דסלר מרחיב על כך שמידת הנתינה היא הבסיס ליצירת הנישואין וליציבות שלהם.

 

11.  הצגת הדילמא בנישואין: זוגיות או הורות, כשיש את המקום לדיון על לכתחילה ודיעבד, הזמן הזה, והזמן האידאלי...

 

12. ברכות הנישואין מגלות על מה שקורה בנישואין: כבוד ה', יצירת אדם, דמיון לגאולה, ילדים, שמחה אהבה וכו'...

 

13. הרב סולוביצ'יק מציג כדרכו שתי אפשרויות מנוגדות, האם ניתן ליצור מהן סינתזה?

 

14. מקומו של הצד הגופני- בנישואין.

 

15. בנישואין יש גם אפשרות לקושי ומשבר, ולא רק "אורות גבוהים" , ניתן להרחיב על משבר בנישואין ופתרונות אפשריים.

 

 

כיוונים לחשיבה ולהרחבה

נישואין כביטוי לפער מעמדי- החינוך מצוה תקנב- מצוות קידושין באשה:

משרשי המצוה שתצונו התורה לעשות מעשה באשה יורה ענין זיווגם טרם ישכב עמה, ולא יבוא עליה כבוא על הזונה מבלי מעשה אחר קודם ביניהם. וגם נאמר שהוא כדי שתתן אל לבה לעולם שהיא קנויה לאותו האיש ולא תזנה תחתיו ולא תמרוד בו ותתן לו יקר והוד לעולם כעבד לאדוניו, ובכן יהיה שבתם וקימתם בשלום לעולם ויתקיים הישוב ברצון האל שחפץ בו.

ומנגד...

ובימינו כשאישה מכניסה את משכורתה לקופה המשפחתית והמכשירים עושים את מלאכות הבית, כגון מכונת כביסה מקרר ומעבד מזון, ומצרכי מזון ואביזרי לבוש נקנים כיום ולא נעשים ביד, אין האישה חייבת באותן מלאכות שסבתה וזקנתה היו נוהגות לעשות.

הרב יעקב אריאל מבנה חדש במשפחה המודרנית, תפקודי משפחה תלפיות תש"ס

פער מטריד בין הגבר לאישה בתוך מערכת הנישואין קיים ביחס לבגידה; בגידת האישה חמורה ביותר ואילו בגידת הגבר עוברת בסלחנות כל עוד לא מדובר באשת איש. רב צעיר מבאר את ההבדל בכך שבזמן שהיה מותר לאיש לשאת מספר נשים אין  הבדל גדול בין אם הוא נושא אותם לבין מצב שהוא מקיים מערכת יחסים נוספת, אך לאחר שהשתרש האיסור לשאת שתי נשים החמירו החכמים בבגידה של גבר:

במקום שהחוק מתיר ריבוי נשים אין הבדל מצד השקפת חיי הנישואין וביחוד מצד השקפת עלבונה של האישה הכשרה גדול וניכר כל כך... אולם משנתפשט האיסור של לקיחת שתי נשים התחילו חכמים להחמיר בדבר ואמרו: נשוי הבא על הפנויה לשם זנות- אשתו יכולה לכופו להוציאה...

רב צעיר פרקים בהלכות אישות על פי התלמוד א,ד.

 

הדרגתיות ביצירת הקשר: שידוכין, אירוסין, נישואין. זהו ביטוי למימדים הרבים שיש בנישואין כאשר בכל שלב מאמצים חלק מן המימדים. דילוג על השלבים אסור:

 

אע"פ שעיקר הדברים כן הוא נהגו כל ישראל לקדש בכסף או בשוה כסף, וכן אם רצה לקדש בשטר מקדש, אבל אין מקדשין בביאה לכתחלה ואם קידש בביאה מכין אותו מכת מרדות כדי שלא יהיו ישראל פרוצים בדבר זה אע"פ שקידושיו קידושין גמורין.

וכן המקדש בלא שידוך או המקדש בשוק אע"פ שקידושיו קידושין גמורין מכין אותו מכת מרדות כדי שלא יהא דבר זה הרגל לזנות וידמה לקדשה שהיתה קודם מתן תורה.

רמב"ם, אישות ג כא כב

 

 

היחס לפילגש- דיון ופולמוס סביב נושא זה עולה מפעם לפעם, ויש מקום ללמוד את הצדדים השונים ולהכריע. מעניין לשים לב לדעת מיכל טיקוצ'ינסקי המגיבה לאפשרות קיום מוסד הפילגש:

שום אב מסור לא הועיד את ביתו להיות פילגשו של מאן דהו מי שחרד לעתיד ביתו דאג להשיאה כדת משה וישראל...

אקדמות יז

נישואין ללא שאיפה לילדים:

ביסוס הנישואין – כפי שמבקשים לעשות הרומנטיקנים המחזיקים בתיאוריה האימננטית על אהבה סובייקטיבית... הוא משימה מסוכנת. מי יודע מהי אהבה של אמת? למעשה, הבעיה שבנישואין המודרניים נובעת מהדגשת יתר של יסוד הסובייקטיביות שבנישואין. ההלכה אומרת כי הנישואין מספקים את הצורך הבסיסי של האישיות האנושית, כלומר, הצורך בקיום מסגרת קהילתית... רק במסגרת מספר מינימלי של משתתפים, מספר שנקבע בידי ה-לוהים עם הבריאה: שלושה אנשים כשאחד מהם הוא הילד... האדם עורג לא רק לאהבה שיאהבוהו אחרים אלא גם לאהבה שיוכל להרעיף עליהם... שני בני אדם בודדים נפגשים ונשבעים אמונים זה לזה – הם יוצרים קהילה

אדם וביתו 50-51

·         נישואין לא תמיד עולים יפה ולצד הצגת הצד החיובי שבנישואין יש מקום להדגיש את המשברים והכשלונות, וכן את האפשרות של פירוק הנישואין. 

חדש באתר

חג יפה כל כך
שיעורים לחנוכה

מהבלוג שלנו

פרשנות פנימית לווידוי
הצעה לפרשנות פנימית לתחנון ולווידוי שבמרכז תפילת יום הכיפורים.
הצטרפו לרשימת התפוצה שלנו והיו חלק
מקהילת אנשי חינוך חולמים ויוצרים
אנחנו מתחדשים!!! תכף תכף ועוברים לבית חדש, לאתר חדש. מוזמנים להשתתף איתנו בבניה ובדיוקים, נשמח אם תוכלו להצטרף אלינו ולמלא את 'שאלון לב לדעת'. מחכים לכם... לכניסה לסקר לחצו כאן