תיכון
יסודי
גני ילדים
חומרי הוראה > תיכון > תושב"ע > מסכת ברכות פרק ד משנה ב

מסכת ברכות פרק ד משנה ב

חגי כפיר
הדפסה
מקצוע: תושב"ע
כיתה: מסכת ברכות פרק ד משנה ב
נושא: במעגלי המשנה, תפילה

אנו נמצאים בפרק העוסק בתפילה ובעיקר בתפילת הלחש. משנה זו שונה מכל הפרק כי היא עוסקת בתפילה הנראית פרטית, של חכם אחד. תפילה זו שייכת לתפילות הנאמרות ברגעים מסוימים, כמו בכניסתו וביציאתו לעיר. מהברייתא בגמרא לומדים שתפילה זו היא חובה ולא רק סיפור על רבי נחוניא. ביחידה זו ננסה לעמוד על החשיבות של תפילה בחיים. תפילה שמחוברת לעשייה היומיומית שלנו שמתוכה האדם יכול להכניס את הקב"ה לחייו.

 

רבי נחוניה בן הקנה היה מתפלל בכניסתו לבית המדרש וביציאתו תפלה קצרה.

אמרו לו: מה מקום לתפלה זו?

אמר להם: בכניסתי אני מתפלל שלא תארע תקלה על ידי וביציאתי אני נותן הודיה על חלקי:

 

מהלך השיעור:

משחק

1.      סבב אסוציאציות: המורה יאמר מלה וכל אחד מהתלמידים יצטרך לומר מלה שעולה לו מיד לראש כשהוא שומע את המלה הזו. נפתח במלת חימום: בית. לאחר מכן נעשה סבב על המלה "תפילה". לאחר הסבב המורה יסכם בקצרה עם התלמידים מה המלים שעלו: מלים המבטאות את התפילות הרשמיות (בית כנסת, שחרית וכו') או מלים המבטאות תפילות מהלב וכו'.

 

למידה

2.      המורה יקרא את המשנה פעם אחת ויבקש מהתלמידים שישאלו את כל השאלות שיש להם, והמורה יסדר אותן על הלוח בשתי רשומות – האחת של שאלות של הבנת הפשט (מילים, מושגים), והשניה – שאלות מהותיות יותר על ההיגיון או המשמעות של המשנה).

 

3.      אם התלמידים לא שאלו אז המורה ישאל: "מה הפתיע כל כך את התלמידים במעשה הזה של רבי נחוניא?" (התלמידים בבית המדרש לא היו רגילים לתפילה אישית שלא מסדר התפילות הקבוע) ושאלה נוספת : "מה בתשובתו של רבי נחוניא עונה על שאלתם?" (רבי נחוניא בא ללמד את התלמידים סוג חדש של תפילה..)

 

4.      לאחר מכן, נבקש מהתלמידים להתבונן במשנה הקודמת (ד, א) – ואם היא אינה מונחת לפניהם, נצלם אותה ונציג את שתי המשניות זו לצד זו. נבקש מהתלמידים לאתר שלושה הבדלים בין המשניות (כל אחד לבדו, או בחברותות). לאחר מכן, נאסוף את כל ההבדלים בין המשניות – (בין השאר תפילה אישית מול תפילה ציבורית, תפילה קצרה מול תפילה ארוכה, תפילה בבית מדרש מול תפילה שלא מוגבלת למקום, במשנתנו הנושא הוא האדם (רבי נחוניא) ובמשנה הקודמת הנושא הוא התפילה (תפילת השחר..), כל התפילות נוסחן שווה- מול תפילות ר' נחוניה שמובחנות בין כניסה ליציאה, תפילה התלויה בזמן מול תפילה התלויה במקום ועוד)

 

5.      נקיים דיון קצר בכיתה – מדוע בחר רבי יהודה הנשיא לפתוח את פרק התפילה במסכת ברכות (פרק ד') בשתי המשניות הללו, זו לצד זו? בשיעור הקודם דיברנו על חשיבותם של זמני התפילה. מה תורמת המשנה הזו? ניכר כי ההשוואה וההשלמה שבין שתי המשניות מלמדת אותנו על הפן החשוב של התפילה האישית, של המקום האישי בתפילה. לא רק 'תפילת השחר' אלא גם 'היה מתפלל בכניסתו'.

 

מתוך הלימוד נעבור לשלב ההפנמה..

 

משימת כתיבה

6.      המורה יחלק פתקים לתלמידים. כל תלמיד יכתוב מקרה שהוא זוכר שגרם לו להתפלל תפילה אישית. אם אין לו זיכרון כזה – הוא יכול לכתוב על מקרים שקרו לו ובמחשבה לאחור הוא היה רוצה להתפלל בהם תפילה אישית, או על מקרה שהוא מכיר שמישהו קרוב אליו התפלל תפילה אישית. נבקש מתלמידים שמוכנים להקריא את הפתק שלהם. המורה יבחן יחד עם התלמידים מה בדיוק גרם לו להתפלל ומה היה תוכן התפילה.

 

קטע קריאה

7.      המורה יקרא לתלמידים תפילה שנמצאה בכיסו של הרב מרדכי אליהו (להלן). תפילה שהרב חיבר ואותה הוא התפלל לפני כניסתו לדון בבית הדין. המורה יקרא את התפילה ויבקש מהתלמידים לומר על מה, לדעתם, התפילה הזו מדברת:

ריבונו של עולם, גלוי וידוע לפניך שלא על דעתי עמדתי לשרת עם קדושיך לדון ולהורות. ידעתי מיעוט ערכי מך שבערכין. לא בקשתי נפלאות ממני, אך כך הורו לי רבותי וכך גלגלת כל הגלגולים וסבבת כל הסיבות הקימות מעפר דל ותעש לי שם כשם הגדולים. גזרה חוכמתו יתברך ויתעלה שמו לשרת עם קודש להורות ולדון. ועל הכל יתברך שמו ויתעלה
אך רעדה אחזתני, יראה ורעד יבוא בי, על הסכנה הנוראה העומדת עלי ופי תהום הפעור לנגדי וברעות נפשי לקטלא נפיק. כי בער אני ולא אדע על כן זחלתי ואירא. אנא אפנה לעזרה ואנא אברח. אבל בטחתי ברוב חסדך ומפיל תחינתי לפניך כי אתה שומע תפילה. אנא ה' אלוקי הרוחות, חוס ורחם על כל יושבי כסאות למשפט ובפרט עלי אני עבדך בן אמתך מרדכי בן מזל. רחם עלי ותן לי לב שומע ודעת להבין לשפוט את עמך.
חוננו חכמה בינה דעת והשכל. שלא נאמר על טהור טמא ועל טמא טהור. על מותר אסור ועל אסור מותר. על זכאי חייב ועל חייב זכאי. ותצילנו מכל שגיאות וטעויות, ויהא ליבי חזק ואיתן להוכיח כל עושי עוול. להציל עשוק מיד עושקו ואל ישיאנו יצרנו להעלים עין ח"ו ותזכנו לגדור פרצות ולהתקין תקנות ולהרביץ תורה ושיהא שם שמים מתקדש על ידינו. ותהא אימתנו מוטלת על הבריות ואהבתנו חקוקה בלבם ונתרחק מן הגאוה והכעס והקפדנות. ותאזרנו חיל לסבול את עמך. גל עיני ואביטה נפלאות מתורתך

לאחר שהתלמידים יענו על השאלה מורה יספר להם את הסיפור של התפילה. ואז הוא ישאל אותם מדוע לדעתם הרב מרדכי אליהו חיבר לעצמו תפילה מיוחדת? הדיון סביב תפילה זו יוביל את הכתה למסקנה שייתכן שרבי נחוניא בן הקנה והרב מרדכי אליהו באים ללמד אותנו דרך של תפילה בחיים- לחפש הזדמנויות לדבר עם הקב"ה. שיתוף של הקב"ה דווקא ברגעים מהם אנו חוששים ולא צריך לחכות דווקא לתפילה הרשמית בבית הכנסת.

 

משימת כתיבה

8.      לסיכום: כל תלמיד יחבר תפילה משלו "לפני מבחן" (אם יש תלמיד שרוצה, ניתן לכתוב תפילה על נושא אחר). לאחר כתיבת התפילות המורה יבקש מהתלמידים להקריא את התפילה שלהם. 

 

חדש באתר

הזמנה לקריאה
איך לומדים קריאה בבית? הזמנה ללימוד משותף

מהבלוג שלנו

מסע למידה
מהו מסע למידה?
הצטרפו לרשימת התפוצה שלנו והיו חלק
מקהילת אנשי חינוך חולמים ויוצרים
אנחנו מתחדשים!!! תכף תכף ועוברים לבית חדש, לאתר חדש. מוזמנים להשתתף איתנו בבניה ובדיוקים, נשמח אם תוכלו להצטרף אלינו ולמלא את 'שאלון לב לדעת'. מחכים לכם... לכניסה לסקר לחצו כאן