תיכון
יסודי
גני ילדים
חומרי הוראה > יסודי > תנ"ך > שופטים פרק יא - נדר יפתח

שופטים פרק יא - נדר יפתח

אתי שילה
הדפסה
מקצוע: תנ"ך
כיתה: ג'
נושא: שופטים

מטרות השיעור: בתחום הידע: 1 ) הנדר וקיומו לפי הפשט.

                                            2) מדרש חז"ל.האפשרות להתיר את הנדר ועונשם של אלו

                                                                שלא התאמצו להתיר את הנדר.

   

                         בתחום הערכים: 1) "מוצא שפתיך תשמור". חשיבות השמירה על הדיבור                            

                                                       ועמידה בהבטחות, זהירות בדיבור.

                                                 2) גאווה, כבוד- למה עלולה להביא?

                                                 3) הטעות בנדר של יפתח, שהיתה כתוצאה מחוסר ידע                                                                                                 

                                                    והבנה בתורה, אעפ"י, שחיפש דרך לעבודת ה',

 

רקע:

1) שופטים פרק י"יא:

(כט) "ותהי על יפתח רוח יהוה ויעבר את הגלעד ואת מנשה ויעבר את מצפה גלעד וממצפה גלעד עבר בני עמון: (ל יפתח נדר ליהוה ויאמר אם נתון תתן את בני עמון בידי: (לא) והיה היוצא אשר יצא מדלתי ביתי לקראתי בשובי בשלום מבני עמון והיה ליהוה והעליתיהו עלה: (לב) ויעבר יפתח אל בני עמון להלחם בם ויתנם יהוה בידו: (לג) ויכם מערוער ועד באך מנית עשרים עיר ועד אבל כרמים מכה גדולה מאד ויכנעו בני עמון מפני בני ישראל: (לד) ויבא יפתח המצפה אל ביתו והנה בתו יצאת לקראתו בתפים ובמחלות ורק היא יחידה אין לו ממנו בן או בת: (לה) ויהי כראותו אותה ויקרע את בגדיו ויאמר אהה בתי הכרע הכרעתני ואת היית בעכרי ואנכי פציתי פי אל יהוה ולא אוכל לשוב: (לו) ותאמר אליו אבי פציתה את פיך אל יהוה עשה לי כאשר יצא מפיך אחרי אשר עשה לך יהוה נקמות מאיביך מבני עמון: (לז) ותאמר אל אביה יעשה לי הדבר הזה הרפה ממני שנים חדשים ואלכה וירדתי על ההרים ואבכה על בתולי אנכי ורעיתי (ורעותי): (לח) ויאמר לכי וישלח אותה שני חדשים ותלך היא ורעותיה ותבך על בתוליה על ההרים: (לט) ויהי מקץ שנים חדשים ותשב אל אביה ויעש לה את נדרו אשר נדר והיא לא ידעה איש ותהי חק בישראל: (מ) מימים ימימה תלכנה בנות ישראל לתנות לבת יפתח הגלעדי ארבעת ימים בשנה":

 

2)תנחומא, פרשת בחוקותי:

מפני שלא היה בן תורה איבד בתו וחוסר הידע שלו בהלכות נדרים.

"אם אין בידו תורה אין בידו כלום, כן את מוצא ביפתח הגלעדי מפני שלא היה בן תורה אבד את בתו. אימתי בשעה שנלחם עם בני עמון ונדר, באותה שעה שנא' וידר יפתח נדר וגו' והיה היוצא וגו' והיה לד' והעליתיהו עולה, באותה שעה היה עליו כעס מן הקב"ה. אמר אילו יצא מביתו כלב או חזיר או גמל היה מקריב אותו לפני לכך זימן לו בתו. כל כך למה כדי שילמדו כל הנודרים הלכות נדרים וקונמות שלא לנהוג טעות בנדרים"

 

3) תנחומא בחוקותי

מפני שלא היה בן תורה ושעבודת ה' שלו היתה מושפעת מחוקות הגויים ועבודה זרה.

"כיון שבקש לקרבה היתה בוכה לפניו. אמרה לו בתו, אבי יצאתי לקראתך בשמחה ואתה שוחט אותי, שמא כתב הקב"ה בתורה שיהו ישראל מקריבין לפני הקב"ה נפשות אדם? אין כתיב בתורה "אדם כי יקריב מכם קרבן לד' מן הבהמה"! מן הבהמה ולא מן בני אדם? אמר לה: בתי נדרתי "והיה היוצא אשר יצא והעליתיהו עולה", שמא כל הנודר יכול הוא שלא לשלם נדרו? אמרה לו, והרי יעקב אבינו שנדר "כל אשר תתן לי" וגו' ונתן לו הקב"ה שנים עשר בנים, שמא הקריב להקב"ה אחד מהם, ולא עוד אלא חנה שאמרה "ותדר נדר ותאמר ד' צבאות אם ראה תראה" וגו' שמא הקריבה את בנה לפני הקב"ה? כל הדברים האלה אמרה לו ולא שמע לה:..    

 

4)המשך תנחומא בחוקותי

הכבוד והגאווה שמוציאים את האדם מן העולם

ויהי כראותו אותה ויקרע את בגדיו ויאמר אהה בתי וגו', ואנכי פציתי פי אל ד' ולא אוכל לשוב", והלא פנחס היה שם, והוא אומר לא אוכל לשוב? אלא פנחס אמר, אני כהן גדול בן כ"ג ואיך אלך אצל עם הארץ, יפתח אמר, אני ראש שופטי ישראל, ראש הקצינים, אשפיל עצמי ואלך אצל הדיוט. מבין תרויהון אבדת ההיא עלובתא מן עלמא. ושניהם נתחייבו בדמיה, פנחס נסתלקה ממנו רוח הקדש 10 , יפתח נתפזרו עצמותיו שכן כתיב "ויקבר בערי גלעד"

 

מהלך השיעור:

 

1. קריאת 4 הפסוקים הראשונים אודות נדרו של יפתח. לשאול את הבנות מה הבינו : מה נדר יפתח? ולהסביר במילים שלי. (כדי ליישר קו ולוודא שכולן הבינו).

לשאול שאלות חשיבה: למה הוא הרגיש צורך לנדור נדר? מתי נודרים נדר? מה " מסוכן" בנדר ומי בדרך כלל נודר נדר?

לשאול: מה דעתכן על הנדר שנדר יפתח. זה נדר טוב? הוא מועיל?. מה אתן הייתן מציעות ליפתח לנדור?  (הבנות בשיעור הציעו: הוא יחזיר את העם בתשובה, הוא עצמו ילמד יותר תורה ויחזור בתשובה, יתן כסף לעניים  ועוד)

המורה תחדד: קרבן מעלים מבהמות טהורת כגון:כבש,פר ומה עם יצא גמל או חזיר , האם זה נדר טוב?

 

2. קריאת שאר הפסוקים. לוודא שהבנות הבינו מי יצאה לקראתו,מה אמר יפתח בראותו אותה, מה אמרה לו בתו ומה עשה לה. (מלכתחילה בחרתי להסביר בגלל גילן הצעיר של התלמידות שלא נישאה ונשארה בבתוליה. בעקבות שאלות של הבנות הבאתי פירוש נוסף - את הפשט שהרג אותה...)

 

3. עכשיו להסביר שהוא נדר נדר לא טוב מלכתחילה. הוא כל-כך רצה לעשות מעשה שיעזור לו לנצח במלחמה, אך מכיוון שהיה שגוי בתפיסות זרות והיה ריק מתורה, בשעת סכנה "יצא" לו מן נדר לא מוצלח שכזה.

 

4.לשאול את הבנות : האם אי אפשר להתיר נדר? לכאורה היתה אפשרות והיה אפילו פרק זמן של חודשיים עד שסיימה לבכות עם נערותיה להתיר את הנדר.

 לקרוא את המדרש אודות פנחס הכהן ויפתח (המדרש יובא בפני הבנות).

לשאול איזו תכונה אנחנו מוצאים אצלם? מה קרה בעקבותיה? במה נענשו?

 

4) מטלת כתיבה

 כל בת עכשיו היא דמות מתוך הסיפור שלמדנו . נרשום על הלוח בעזרת התלמידות. את כל הדמויות שקיימות בסיפור. כל בת מתבקשת לבחור דמות אחת, לנסות להכנס לנעליים שלה, ןלכתוב כעין יומן אישי כעמוד אחד במחברת. ביומן יש לתאר מה קרה?מה עשתה הדמות? מה הרגישה הדמות, מה חשבה.

 

5)לאחר הכתיבה המורה תקריא לכיתה קטעים נבחרים.

 

6)סיכום במליאה: איזה מסר אנחנו יכולות  ללמוד מיפתח ששייך לחיים שלנו? סבב -  כל אחת תאמר משהו קטן במשפט אחד.

חדש באתר

עושים סיפור!
הצטרפו אלינו להרפתקאות בעקבות הספרים!

מהבלוג שלנו

פרשנות פנימית לווידוי
הצעה לפרשנות פנימית לתחנון ולווידוי שבמרכז תפילת יום הכיפורים.
הצטרפו לרשימת התפוצה שלנו והיו חלק
מקהילת אנשי חינוך חולמים ויוצרים
אנחנו מתחדשים!!! תכף תכף ועוברים לבית חדש, לאתר חדש. מוזמנים להשתתף איתנו בבניה ובדיוקים, נשמח אם תוכלו להצטרף אלינו ולמלא את 'שאלון לב לדעת'. מחכים לכם... לכניסה לסקר לחצו כאן