תיכון
יסודי
גני ילדים
חומרי הוראה > תיכון > תושב"ע > קידושין א,ז - חיוב נשים במצוות

קידושין א,ז - חיוב נשים במצוות

נעמה פרנקל
הדפסה
מקצוע: תוש"בע
כיתה: י
נושא: במעגלי המשנה

בשיעור זה נלמד במשנה על שני נושאים מרכזיים: הנושא הראשון מדבר על האבחנה בין נשים לגברים, בחובות הילד להורה ובחובות ההורה לילד. כמו כן נעמיק בהבדל בין נשים לגברים במצוות עשה ולא תעשה שתלויות בזמן ושאינן תלויות בזמן וננסה לפתוח שיח על מקומן המיוחד של הנשים בעולם המצוות, על עבודת ה' הנשית ועל חשיבות הבית עבור התורה- שבשל חשיבותו פוטרת את הנשים מקיום חלק מהמצוות.

חשוב לציין: משנה זו מכילה בתוכה מספר נושאים שבשל חשיבותם חילקנו אותם לשני שיעורים שונים- כל מורה יכול לבחור את הנושא המשמעותי לכיתתו. פתיחת השיעור והסיום שונה אך הבנת המשנה מקבילה בכל אחד מהשיעורים.

 

הצעה לפתיחה:

ניתן להתארגן למעין "קפה דילמה" בכיתה

1. דילמות: נבקש מכל זוג להתמודד עם הסיטואציה הבאה:

אחד יהיה בתפקיד המנהל השני בתפקיד המורה.

את/ה מנהל/ת בבית ספר וסוף סוף מצאת מחנכת מעולה שמצליחה להחזיק את כיתה ה2, הכיתה הכי בעייתית בבית הספר, כיתה שעברה טלטלות רבות.

אלא ש.. לאחר חצי שנה המורה היקרה עומדת ללדת את בנה השלישי ואת/ה המנהל/ת- חושש/ת כל כך ששוב הכיתה תקרוס. את/ה מבין/ה שאת/ה חייב/ת להחזיר את המורה לכיתה תוך שבועיים ובתמורה תציע/י לה שכר מכובד.

את המורה- חיכית ללידה הזו כבר הרבה חודשים, אך כל עבודתך בכיתה עומדת בחשש גדול מהבאות, מה תעשי? האם תשובי ללמד? 

נסו לשכנע אחד את השני ולהביא טיעונים משכנעים.

[אנחנו לא אוספים עדיין את הדיון הזה]

 

דילמה נוספת- ראש השנה.

כל השנים התרגלת להיות בתפילה מהבוקר מוקדם ועד לסיום התפילה, לפתע מוצאת את עצמך עם ילד בן שנתיים וחצי ותינוק קטן- משתוקקת לקרבת אלוקים בבית הכנסת עם השירים המוכרים- מה תעשי?

 

2.        נחזור למליאה ונשאל את התלמידים:

האם יש הבדל בין נשים לגברים? [כמובן שזו שאלה כבדת משקל שיש לתת לה מקום..]

נכתוב על הלוח את תשובותיהם- וננסה למצוא את ביטויין בתחומים השונים:

הפיסי, הרוחני, תפקידים בעולם, בבית,

ננסה להבין האם ההבדלים קשורים רק בתרבויות שונות או שבכל התרבויות ניתן למצוא הבדלים

 

מכאן נתחיל לצלול לעומק המשנה:

כל מצות הבן על האב, אנשים חיבין ונשים פטורות.

וכל מצות האב על הבן, אחד אנשים ואחד נשים חיבין 

וכל מצות עשה שהזמן גרמה, אנשים חיבין ונשים פטורות 

וכל מצות עשה שלא הזמן גרמה, אחד אנשים ואחד נשים חיבין.

וכל מצות לא תעשה בין שהזמן גרמה בין שלא הזמן גרמה, אחד אנשים ואחד נשים חיבין, חוץ מבל תשחית ובל תקיף ובל תטמא למתים

 

3. [נבקש מהתלמידים להוציא 3 מרקרים- לצורך אירגון המשנה בעיניים:

נסמן בצבע אחד [להלן אדום] את חובות הגברים, בצבע אחר [ירוק להלן] את חובות הנשים ובצבע אחר [טורקיז להלן..] מתי שניהם חייבים

אפשר להסביר בקצרה את הדברים כפי שמובא פה:

 

כל מצוות הבן על האב:

[הכוונה הדברים אותם חייב האב לעשות עבור בנו כגון: למולו, לפדותו, ללמדו מלאכו, להשיאו וכו.. מפורט בפירוש הרמב"ם שבחוברת] 

                         האנשים חייבין והנשים פטורות.

וכל מצוות האב על הבן:

[הכוונה לדברים אותם חייב הבן לעשות עבור אביו- כיבוד הורים, מורא וכבוד, מפורט ברמב"ם שבחוברת]

                        אחד אנשים ואחד נשים חייבין.

וכל מצות עשה שהזמן גרמה:

[מצוות עשה שתלויות בזמן כגון: סוכה, לולב, ציצית וכו.. מפורט גם כן ברמב"ם שבחוברת]

                        האנשים חייבין והנשים פטורות.

וכל מצות עשה שלא הזמן גרמה:

[מזוזה, מעקה, צדקה וכו.. מפורט גם כן ברמב"ם שבחוברת]

                        אחד אנשים ואחד נשים חייבין.

וכל מצוה בלא תעשה, בין שהזמן גרמה ובין שלא הזמן גרמה:

                        אחד אנשים ואחד נשים חייבין.

[חוץ מבל תקיף, ומבל תשחית, ומבל תיטמא למתים.]

 

4. נקרא את המשנה ביחד

נכתוב את הנושאים עליהם מדברת המשנה:

  • חובות האב לבנו
  • חובות הילדים להוריהם
  • מצוות עשה שהזמן גרמן- נשים פטורות
  • חובתן של נשים וגברים בשאר המצוות

 

5. נחזור לקבוצות הדיון- נכתוב על הלוח/ על דף את השאלות הבאות ונבקש לענות על דף בחברותות/ רביעיות:

א. מה ההבדלים בין איש לאישה- מתוך המשנה?

ב. למה לדעתכם מזכירה המשנה שאישה "בל תקיף" "בל תשחית" הרי זה ברור שמי שאין לה זקן

לא צריכה להתעסק בזה?

ג. האם לדעתכם הפוסקים בימינו היו קובעים/ מנסחים את המשנה כך? אם לא מה לדעתכם היה ההבדל?

ד. מה מיוחד במצוות עשה שהזמן גרמן שנשים פטורות מהן? ואולי מה מיוחד בנשים שהן פטורות ממצוות אלו?

ה. מדוע השימוש במילה "פטורות"?

ו. האם אתם מכירים עוד מקומות שבהם התורה פוטרת אנשים ממצוות מסויימות? פרטו

נתכנס למליאה ונדון בתשובות התלמידים

 

 6. העלאת שאלות:

נבקש מהתלמידים לשאול כמה שיותר שאלות שיתחילו בהתחלה בזוגות ואח"כ נמלא את חלל החדר בשאלות, ננסה להוציא מכל זוג שאלה.

[דוגמא לשאלות.. יש כאן שאלות הבנה ושאלות עומק. בוודאי ניתן למצוא עוד..]

כל מצוות הבן על האב

●        מדוע הניסוח כל כך מסובך?

●        מדוע רק על האב ולא על האם?

●        מדוע בכלל מספרים שיש חובות הורים לילדים? האם זה לא ברור?

●        עד איזה גיל הורים מחוייבים לדאוג לילדיהם?

●        מה הורה חייב לעשות למען ילדו?

 

וכל מצוות האב על הבן:

●        מהן המצוות והחובות שמוטלות על הבן

●        מדוע כאן גם גברים וגם נשים חייבים?

●        מדוע אומרים את זה, האם זה לא ברור שילד צריך לכבד את הוריו?

●        מדוע משתמשים במושג "חייבים" ולא במשהו נעים יותר "ראוי"

 

מהן מצוות עשה שהזמן גרמן?

●        מדעו נשים פטורות?

●        מהן מצוות עשה שלא הזמן גרמן מדוע כאן נשים חייבות

●        מדוע במצוות לא תעשה גם אם הן תלויות בזמן יש חובה לנשים?

●        מדוע דווקא במצוות הללו נשים פטורות? [חוץ מבל תקיף, ומבל תשחית, ומבל תיטמא למתים.]

●        מהן המצוות הללו?

●        מה המקום של החובה בחיים מול המקום של הרצון?

●        איזה דברים אני עושה כי אני חייב ואיזה דברים אני עושה מרצון?

●        האם יש דברים בהם אני חייבת והייתי רוצה שיהיו מרצון?

 

אם השתמשתם בכלי זה של השאלות- תנו לתלמיד לבחור 4 שאלות ולענות עליהן..

 

7. נסכם את השיעור-

חשוב לציין- מטרת השיעור היא להציף את הנושא, כמובן שאין אפשרות להכריע ולומר מה נכון ומה לא כיוון שכל זוג מעצב לעצמו תפיסות עולם בהקשר זה

חשובה המודעות לנושא וחשובה ההבנה שבעיני התורה יש דברים חשובים וקדושים כל כך שבשלם ניתן לוותר על מצוות מסויימות:

- מהדילמות ניסינו להרגיש במעט את הקושי של אישה לעזוב תינוק שנולד לה, את החשיבות עבור התינוק להיות עם אימו, את הקושי בקיום המצוות המחודש ואת ההתמודדות עם המצב הזה.

- דיברנו על כך שישנם הבדלים בין גברים לנשים- שלא מעידים כמובן על מישהו טוב יותר או פחות בסך הכל מעידים שיש הבדלים.

- הבנו שיש עוד מצוות שלא כולם חייבים בהם: יש מצוות לכהנים, יש מצוות לישראל, יש מקרים שבהם העוסק במצווה פטור מהמצווה, ישנו פיקוח נופש שדוחה שבת ועוד:

- הבנו שהמילה פטור היא מילה מאפשרת.. מילה שמרשה אך משחררת

- עם בנות כדאי להעלות את קיום המצוות הנשי- את ההתחשבות במציאות ובעיסוקי האישה, מתוך הבנת חשיבות הבית היהודי, את ההתמודדות בחגים את סדרי העדיפויות את האופציות השונות שעומדות בפני נשים [ותיקין וכו] ומצד שני את הויתורים באהבה.

 

 

להרחבה

מצורפים מאמרים ומקורות שמרחיבים את הדעת והלב בנושא זה:.

  • הרמב"ם: "ומצות עשה שהזמן גרמה - היא שחובת עשייתה בזמן מסויים, ושלא באותו הזמן אין חיובה חל. כגון - הסוכה והלולב והשופר והתפילין והציצית, לפי שחובתן ביום ולא בלילה, וכל כיוצא באלו. ומצות עשה שלא הזמן גרמה - הן המצות שחובתן חלה בכל הזמנים. כגון - המזוזה והמעקה והצדקה. וכבר ידעת שכלל הוא אצלינו 'אין למדים מן הכללות'. ואמרו כל רוצה לומר על הרוב. אבל מצות עשה שהנשים חייבות ומה שאינן חייבות בכל הקפן, אין להן כלל אלא נמסרים על פה והם דברים מקובלים. הלא ידעת שאכילת מצה ליל פסח, ושמחה במועדים, והקהל, ותפלה, ומקרא מגלה, ונר חנוכה, ונר שבת, וקדוש היום, כל אלו מצות עשה שהזמן גרמה, וכל אחת מהן חיובה לנשים כחיובה לאנשים. וכך גם מצות פריה ורבייה, ותלמוד תורה, ופדיון הבן, ומלחמת עמלק, כל אחת מהן מצות עשה שלא הזמן גרמה ואין הנשים חייבות, אלא כולן קבלה כמו שביארנו. אבל הכלל שהזכיר במצות לא תעשה הוא נכון..."

 

  • אבודרהם (תיקון התפילות וענייניהם, השער השלישי):

לפי שהאשה משועבדת לבעלה לעשות צרכיו, ואם הייתה מחויבת במצוות עשה שהזמן גרמא אפשר שבשעת עשיית המצווה יצווה אותה הבעל לעשות מצוותו. ואם תעשה מצוות הבורא- אוי לה מבעלה. ואם תעשה מצוותו ותניח מצוות הבורא- אוי לה מיוצרה. לפיכך פטרה הבורא ממצוותיו כדי להיות שלום עם בעלה."

 

  • הרש"ר הירש (פירוש הרש"ר הירש לתורה, ויקרא כג' מג'):

"פטור הנשים משאר מצוות עשה שהזמן גרמן איננו יכול להיות תלוי בפחיתותן; כאילו התורה סבורה, שאין הן ראויות לקיים אותן מצוות. אלא נראה לנו לומר כך: התורה לא חייבה את הנשים במצוות אלה, מפני שאין הן זקוקות להן. שהרי זה כל עצמן של מצוות עשה שהזמן גרמן: הן מבטאות אמיתות, מחשבות, עקרונות והחלטות על ידי מעשים סמליים; והן מחדשות ערכים אלה מפרק לפרק, למען נשיב אותם אל ליבנו ונגשים אותם במעשינו, והתורה מניחה שיש לאשה דביקות יתירה ונאמנות של התלהבות לייעודה; והנסיונות המזומנים לה בתחום ייעודה – סכנה מועטת נשקפת לה מהם; משום כך לא היה צורך להטיל עליה את כל המצוות, המוטלות אל האיש; כי האיש טעון זירוז חוזר ונשנה לנאמנות בקיום ייעודו; ויש צורך לחזור ולהזהיר אותו מפני כל רפיון במילוי תפקידו"

 

 

חדש באתר

כיצד משיבים רוח בלמידה?
מהם המבנים, הכלים והתפיסות המרכיבים שיעור 'משיב רוח'?

מהבלוג שלנו

פרשנות פנימית לווידוי
הצעה לפרשנות פנימית לתחנון ולווידוי שבמרכז תפילת יום הכיפורים.
הצטרפו לרשימת התפוצה שלנו והיו חלק
מקהילת אנשי חינוך חולמים ויוצרים
אנחנו מתחדשים!!! תכף תכף ועוברים לבית חדש, לאתר חדש. מוזמנים להשתתף איתנו בבניה ובדיוקים, נשמח אם תוכלו להצטרף אלינו ולמלא את 'שאלון לב לדעת'. מחכים לכם... לכניסה לסקר לחצו כאן