ברוכים הבאים לאתר החדש של לב לדעת!
האתר בתקופת הרצה וחלק מהתכנים עדין נמצאים רק באתר הישן, מוזמנים לבקר גם שם
נשמר באזור האישי

מטלת ביצוע בנושא רצון לצמיחה

לצפייה במטלת ביצוע של תלמידה בנושא זה לחץ כאן

לצפייה במטלת ביצוע נוספת לחץ כאן

מטלת ביצוע

רצון לצמיחה

העליות והירידות הן תדיריות, במצב האדם היחיד ובמצב העולם בכללו, ומכל מקום התנועה בכללה היא תנועת עלייה וביסום [=תיקון]. וחילופי המצב אפילו בעת ירידה גדולה אין להם כי אם ערך של מילוי הירח ומיעוטו; או זוטו [=גאותו] של ים ונסיגתו; או הנשימה הפנימית [=שאיפה] המשיבה את הרוח אל תוכיותו של החי, והחיצונית [=הנשיפה] הדוחפת אותו מתוכו; או הערות והשינה; שאף על פי שהם נראים כהפכים – מכל מקום שניהם יחד הם מחוללי החיים השלמים.

הרב אברהם יצחק הכהן קוק / אורות הקודש ב, עמ’ תקכא

מטרות:

א. ללמוד בעיון על נושא התשובה בתנ”ך ובגמרא

ב. ללמוד על נושא התשובה והתיקון מאנשים החיים בינינו היום

ג. למצוא קשרים בין הלימוד העיוני לעבודת השטח

ד. לחוש את היותה של התשובה תנועה בסיסית בנפש ושאיפת חיינו.

ה. להביע בצורה יצירתית את התנועה שבחיים ואת התהליכים השונים המתרחשים במהלכם.

חלק א’: עבודת העמקה עיונית- סיפורי תשובה.

בחלק זה עלייך לנתח לעומק ארבעה סיפורי תשובה- שניים מהתנ”ך ושניים מהגמרא.

עלייך ללמוד לעומק כל אחד מהסיפורים בעזרת פרשנים, מדרשים ומאמרים, ולכתוב:

א. תקציר של הסיפור במילותייך.

ב. ניתוח של תהליך התשובה המתואר בסיפור- מהו החטא? כיצד נעשית התשובה? מה מחוללת התשובה באדם? וכן תשובות לשאלות נוספות שיעלו במהלך לימודך.

בניתוח עלייך לעמוד על רעיונות ומסרים שונים העולים מן הסיפור וכן לשים לב לאלמנטים ספרותיים שונים כגון- סמלים, דימויים, מילה מנחה, איפיון הדמות וכד’.

ג. אחרי שתלמדי כל סיפור בפני עצמו, נסי למצוא קשרים ולערוך השוואות בין הסיפורים השונים- נקודות דמיון ושוני, סיפורים משלימים, נקודות שמהדהדות מסיפור אחד למשנהו וכד’

ג. לאחר ההעמקה בסיפורים, עלייך למצוא עבור כל סיפור, פיסקה אחת מדברי הרב קוק/ מדברי הרב סולובייצ’יק המתקשרת לסיפור ולהסביר את הקשר ביניהם.

ד. לסיום חלק זה כתבי מה למדת מן הלימוד- מה חידשו לך הסיפורים ומה את לומדת מהם על התשובה.

1. סיפורי תשובה בתנ”ך:

יהודה ותמר: בראשית ל”ח, רות ד’, יח- כ”ב

חטא העגל: שמות לב- לד, דברים ט-י

דוד- מפקד העם: שמואל ב, כ”ד, דברי הימים א, כ”א

חזקיהו: מלכים ב’, כ’, ישעיהו ל”ח, גמרא ברכות דף י ע”א (בסוף) – ע”ב

מנשה: מלכים ב’ כ”א, דברי הימים ב’ ל”ג

יונה: פרקים א-ד

דניאל: פרק ט’

2. סיפורי תשובה בגמרא:

ריש לקיש: בבלי בבא מציעא פ”ד ע”א, בבלי יומא פו ע”ב, בבלי גיטין מז ע”א, פרקי דרבי אליעזר מ”ג

רבי עקיבא: אבות דרבי נתן פרק ו’, בבלי פסחים מ”ט ע”ב, בבלי נדרים נ’, ע”א

ר’ אלעזר בן דורדיא: בבלי עבודה זרה י”ז, ע”א

תלמידו של רבי חייא: בבלי מנחות מ”ד א’
רבי מאיר ואשתו: ברכות י’, ע”א

3. ספרי הגות על התשובה:

הרב אברהם יצחק הכהן קוק, אורות התשובה, פרק י”ד ‘נתיבות תשובה פרטיות’

הרב יוסף דוב סולובייצ’יק, על התשובה, ‘ביעור הרע והעלאתו’ עמודים  149- 181

חלק ב’: עבודת שטח- ראיונות

אפשרות ראשונה:

בחלק זה עלייך לראיין שני אנשים בנוגע לתהליך משמעותי כלשהו שחוו בחייהם כגון: נפילה וקימה בעבודת ה’,משבר ותיקון, מחלה וריפוי, שינוי בחיים כגון:הסבת מקצוע, מעבר דירה.  עליה והתקדמות בחיים ועוד.  בראיון עלייך לשמוע על התהליך עצמו, מה גרם לו, אלו התמודדויות היו כרוכות בו, כיצד האדם התמודד עם אותם קשיים, אלו תובנות יש לו בהקשר לאותו תהליך ועוד.

(שימי לב- אפשר בהחלט לעסוק בהתמודדות יומיומית ולהבינה לעומק ואין צורך לחפש דווקא שינוי קיצוני).

אופן עריכת הראיונות:

הכיני שאלות לקראת הראיון. יש להכין 10- 15 שאלות.

יש להעביר לי את השאלות לאישור לפני הראיון

רצוי להקליט את הראיון – בהסכמת המרואיין כמובן…

בתחילת הראיון כדאי לאפשר למרואיין לספר את סיפורו בשטף ובעיקר להקשיב.

תוך כדי הראיון כתבי לעצמך מה לא ברור לך ואיזה נקודות ברצונך לחדד ולהרחיב.

לאחר שהמרואיין יסיים, שאלי אותו את השאלות אותן הכנת בבית ואת השאלות שהוספת בעת הראיון.

לאחר ביצוע הראיון סכמי בצורה מדויקת, כמה שניתן,את הראיון כולו.

אפשרות שניה:

מי שלא מעוניינת בעריכת ראיונות, יכולה להמירם בניתוח של שני ספרים/ סרטים המתארים תהליך של נפילה וקימה בעבודת ה’,משבר ותיקון, מחלה וריפוי, שינוי בחיים כגון:הסבת מקצוע, מעבר דירה.  עליה והתקדמות בחיים ועוד.

עלייך להסביר מדוע בחרת לעסוק דווקא בסרט/ ספר זה

כתבי לפחות שבע שאלות שהיית רוצה להפנות לדמות בספר/ בסרט שאותה בחרת, ולנסות  לענות על השאלות בשמו. נסי לתאר את התהליך העובר על הדמות שבחרת, את ההתמודדות, התוצאות, התובנות וכד’.

כמו כן, כתבי מה הן מחשבותייך על דרך ההתמודדות שלו ועל התהליך שעבר עליו.

ניתן גם לערוך ראיון אחד וניתוח אחד של ספר/ סרט.

מעבר לראיונות/ ניתוחי הסרט/ ספר עצמם, עלייך להוסיף לחלק זה שני דברים:

א.      קישור לחלק העיוני. נסי למצוא לפחות שלושה הקשרים בין המקורות שעסקת בהם בחלק הראשון לבין כל אחד מהראיונות שערכת.תארי את הקשרים שמצאת.

ב.       רפלקציה (שיקוף) על הראיונות- מה למדת מחלק זה? באלו קשיים נתקלת? כיצד התמודדת עימם? מה התחדש לך במהלך הראיונות? וכד’.

חלק ג’: חלק יצירתי

בחלק זה עלייך להביע בצורה חזותית תהליך כלשהו:

תהליך של נפילה וקימה/ שבירה ואיחוי/ מחלה וריפוי/ שבר ותיקון/ ריחוק והתקרבות

הדבר יכול להיות דרך סדרת תמונות, סרט, ציור, כתיבה, מצגת, פיסול, או כל דבר אחר העולה בדעתך.

 

אופן הגשת העבודה:

על העבודה לכלול: שער, תוכן העניינים, מבוא- תיאור התהליך וחלקיו השונים, גוף העבודה (על שלושת חלקיה) וכן דברי סיכום- איך היה עבורך התהליך כולו, מהם הדברים עימם התמודדת,
מה את לוקחת איתך מתהליך העבודה וכד’.

לוח זמנים למטלת הביצוע:

שלב א’- בחירת הסיפורים לחלק העיוני- י”ב שבט

שלב ב’- סיום החלק העיוני- ג’ אדר א’

שלב ג’- סיום הראיונות א’ אדר ב’

שלב ד’- הגשת העבודה- כ”ט אדר ב’

מחוון להערכה

של מטלת הביצוע בנושא

רצון לצמיחה

ממדים:

חלק א-

רקע עיוני

חלק ב’-

עבודת שטח

חלק ג-

תוצר יצירתי

צורת

ההגשה

הניקוד

(המשקל היחסי):

35

35

20

10

תבחינים:

ניתוח הסיפורים השונים בצורה מעמיקה, תוך שימוש במגוון מקורות. יצירת זיקות ברורות בין הסיפורים השונים ובין הסיפורים לבין ספרי ההגות.

ניסוח בהיר וכתיבה תקנית.

סיכום הראיונות/ הספר/ הסרט בצורה בהירה ומסודרת.

ניתוח המקרים בצורה המעידה על למידה מתוך המפגשים – יכולת להגיע לתובנות ולמסקנות שונות.

יצירת קשרים משמעותיים בין החלק העיוני לחלק הראיונות.

תוצר שניכר שהושקעה בו מחשבה ועמל כפיים- להעברת רעיון מופשט בצורה חזותית.

התהליך שנבחר מוצג בצורה בהירה ויצירתית.

כל חלקי העבודה מצויים.

לעבודה תוכן עניינים, מבוא ודברי סיכום.

העבודה ערוכה יפה, נאה בצורתה ומסודרת .

רמות תפקוד:

רמה גבוהה:

26-35

26-35

16-20

8-10

רמה בינונית:

16-25

16-25

11-15

5-7

רמה התחלתית:

0-15

0-20

0-10

0-4

אין לשלוח תגובות הכוללות מידע המפר את תנאי השימוש של לב לדעת לרבות דברי הסתה, דיבה וסגנון החורג מהטעם הטוב.

אני מעוניין להירשם לאתר
אשמח לקבל פרסומים וניוזלטרים של לב לדעת

היו הראשונים להוסיף תגובה בנושא

ברוכים הבאים לאתר החדש של לב לדעת!