ברוכים הבאים לאתר החדש של לב לדעת!
האתר בתקופת הרצה וחלק מהתכנים עדין נמצאים רק באתר הישן, מוזמנים לבקר גם שם
נשמר באזור האישי

הערכה חלופית בנושא משטרים טוטליטריים

 • שירה שינדלר
שירה שינדלר
הצעה להערכה חלופית בנושא מאפייני המשטר הטוטליטרי – המשטר הקומוניסטי ברוסיה והמשטר הנאצי בגרמניה.

למידה בכיתה

א. עליכן לבחור אחד מהנושאים הבאים וללמוד את הנושא בקבוצה בעזרת ספר הלימוד שלנו, “מסורת ומהפכות”, ובעזרת דף השאלות המצורף להנחיות לעבודה.

הנושאים לבחירה:

מבין המאפיינים הטוטליטריים של המשטר הקומוניסטי:

1.      המפלגה, המנהיג ופולחן אישיותו.

2.      השימוש בטרור

3.      השימוש בתעמולה ובחינוך במשטר

4.      המדיניות הכלכלית.

5.      יחס המשטר למיעוטים לאומיים ודתיים.

מבין המאפיינים הטוטליטריים של המשטר הנאצי בגרמניה:

1.      המפלגה, המנהיג ופולחן אישיותו.

2.       השימוש בטרור

3.      השימוש בחינוך ובתעמולה

4.      המדיניות הכלכלית.

5.      דמות בולטת בשלטון הנאצי.

 

ב. בחירת מקור היסטורי – תמונה / טקסט / סרטון קצר העוסק בנושא אותו בחרתן.

ענו על השאלות: מהו המסר שמועבר במקור? מי כתב/ יצר אותו? באילו דרכים הוא מועבר?

 

ג. תוצר: עליכן להעביר לכיתה בזמן של 10-15 דקות את הנושא . התוכן אותו תעבירו מתכתב עם המקור שעבדתן עליו.

העברת הנושא יכולה להתבצע במס’ דרכים:

 • מטלת כתיבה: המחזת קטע קריאה / יומן שאתן כותבות כבנות התקופה / ראיון דימיוני עם דמות בולטת או אדם מן השורה שחי בתקופה אותה למדתן. הכתיבה צריכה להיות מכוונת לנושא אותו בחרתן ללמוד.
 • מטלת משחק או תנועה: ניתן להציג את החוויה הריגשית של אלה שחיו תחת משטרים טוטליטריים באמצעות קטע משחק / הצגה או באמצעות ריקוד. לאחר ההופעה בפני הכיתה יש להכין דיון קצר שיאפשר שיח בנושא אותו למדתן ורציתן להעביר דרך המשחק או התנועה. שימוש במוסיקה מתאימה או תפאורה מלווה יוסיף להעברת הרעיון.
 • יצירה חזותית: יצירת דגם / ציור/ פיסול/ צילום. היצירה תוצג בפני הכיתה ותלווה בהסבר הנושא שלמדתן והרעיון שרציתן להביע באמצעות היצירה.

בסיום העברת הנושא בכיתה יש לענות על השאלה : מה אני לומדת מהנושא לחיי כאדם בן חורין או כאזרחית מדינה מודרנית ודמוקרטית ?

ד. הגשת רפלקציה אישית למורה בה אתן תתארו את תהליך הלמידה והצגתו בפני הכיתה. (על הרפלקציה ניתן לענות בעזרת השאלות המנחות שיחולקו ע”י המורה).

 

שאלות מנחות למידה – המשטר הקומוניסטי :

א.      האידיאולוגיה,המפלגה, המנהיג ופולחן אישיותו – עמ’ 131-133

 1. מי היה לנין ומה היה תפקידו בכינון המשטר הקומוניסטי?
 2. מהו התיקון של לנין בתורתו של מרקס? על איזה מהשלבים הוא בחר לדלג?
 3. במה היתה אמורה להיות שונה הדיקטטורה שתיכנן לנין, מדיקטטורות אחרות?
 4. מהן הרפובליקות השותפות ב”ברית המועצות”?כיצד התנהלה ברית זו?
 5. כיצד הוצג סטאלין? הסבירי את הביטוי “שמש העמים”: מהו הרעיון שעומד בבסיסו וכיצד כינוי זה מבטא את באידיאולוגיה הקומוניסטית.

 

ב.      השימוש בטרור- עמ’ 133-134

 1. כיצד הופעל טרור כנגד המתנגדים לשלטון הקומוניסטי? צייני שתי דרכים.
 2. הפעילות של סטאלין כלפי טרוצקי היא דוגמא לשימוש בטרור.. הסבירי כיצד.
 3. מה היו הסיבות להאשמת אנשים שונים בבגידה במשטר הקומוניסטי?
 4. קראו את השיר שמופיע בתחתית העמ’ וענו על השאלות שמצורפות.

 

ג.       השימוש בתעמולה ובחינוך במשטר- עמ’ 135

 1. ביטאונה רישמי של המפלגה הקומוניסטית נקרא “פרבדה” – אמת. מה ניתן ללמוד משם זה?
 2. מה היה התפקיד של אמצעי התקשורת ושל מערכת החינוך?
 3. תנועות הנוער פעלו כבר מגיל צעיר מאוד. מדוע?
 4. במה שונה היתה תנועת הנוער הקומוניסטית מתנועת הנוער בה את משתתפת?
 5. כיצד באה לידי ביטוי השליטה בעולם חינוך, המדע והתרבות? כתבי דוגמא לכל אחד מהתחומים.

 

ד.      המדיניות הכלכלית- עמ’ 135-136

 1. מה המשמעות של ביטול המבעלות הפרטית? כיצד מעשה זה מתאים לאידיאולוגיה הקומוניסטית?
 2. כיצד הביעו האיכרים את התנגדותם להלאמת הקרקעות?
 3. מהו הגורם לכך שלנין נקט במדיניות כלכלית חדשה? מה היה תוכנה של המדיניות ?
 4. מה היתה מטרת תוכנית החומש?
 5. כיצד אירגן סטאלין מחדש את החקלאות?
 6. מדוע הפער הטכנולוגי בין ברית המועצות לבין המדינות החופשיות הלך וגדל במשך השנים?
 7. תארי את השינוי שחולל מיכאל גורבצ’וב. הציעי כותרת לשינוי זה.

 

ה.     יחס המשטר למיעוטים לאומיים ודתיים – עמ’ 136-138

 1. עם עליית המשטר הקומוניסטי הונהג שלטון המפריד את הדת מהמדינה. כיצד צעד זה בא לידי ביטוי?
 2. מה היה יחסו של סטאלין אל המיעוטים הלאומיים שחיו ברחבי ברית המועצות?
 3. מה היה תפקידה של היבסקציה (מהחלקה היהודית)? מי היו חברי המחלקה?
 4. מה היה התחליף לדת היהודית ?
 5. מדוע הוגדרו המפלגות הציוניות כאויבי הפרולטריון?
 6. מה עלה בגורלם של חברי היבסקציה המסגרת ה”טיהורים” של סטלין?
 7. האם היו יהודים שלא הסכימו לחיות לפי דרישת המשטר הקומוניסטי ולהתכחש ליהדותם? מה את יודעת עליהם?
 8. האם לימוד זה משנה משהו בהתייחסותך או בהבנתך את העולים מרוסיה החיים היום במדינת ישראל? פרטי והסבירי.

 

שאלות מנחות למידה – המשטר הנאצי :

א.      המפלגה, המנהיג ופולחן אישיותו – עמ’ 154-156

 1. במהלך מערכת הבחירות לאחר מינויו של היטלר נעלם האופי הדמוקרטי של מערכת בחירות. מדוע?
 2. כיצד ביטל היטלר את הדמוקרטיה החל ממאי 1933?
 3. מה היתה מטרתו של תהליך ההאחדה? כיצד הוא יצא לפועל?
 4. יום הולדתו של היטלר נקבע כיום חג בגרמניה הנאצית.  החלטה זו מבטאת את פולחן אישיותו והערצתו. כיצד הערצה זו באה לידי ביטוי בדרכים נוספות?
 5. חשבי: מדוע האנשים הפשוטים שיתפו פעולה עם הערצה זו? הציעי שני כיווני מחשבה.

 

ב.       השימוש בטרור- עמ’ 156

 1. מה היתה מטרתו של מחנה הריכוז דכאו? אילו סוגים של אנשים נאסרו בו? חשבי: מה המשותף לכל אלה?
 2. כיצד דאגו הנאצים להעביר את מסר ההפחדה גם מחוץ למחנות הריכוז?
 3. מהו “ליל הסכינים הארוכות? מה התרחש בו ומה היתה מטרתו?
 4. מה היה תפקידה של המשטרה החשאית- הגסטפו?
 5. האם לדעתך ניתן לשמור על חופש בחירה ומחשבה תחת שלטון המפעיל טרור באופן שתואר  לעיל?

 

ג.       השימוש בחינוך ובתעמולה- עמ’ 157-159

 1. מהו התוכן החיוכי שנקבע במערכת החינוך בגרמניה הנאצית?
 2. כיצד ניתן להסביר מציאות שבה ילדים הלשינו על הוריהם שאינם נאצים נאמנים?
 3. כיצד הצליח היטלר לחסל את ההתנגדות המעטה שהיתה לשינויים שהוא חולל במסגרות האקדמאיות?
 4. תארי את השינויים שהתרחשו בלימודים הגבוהים ברחבי גרמניה.
 5. היוצרים חוייבו להישבע אמונים להיטלר. חשבי : האם ניתן ליצור תרבות מצייתת?
 6. 10/5/1933- שריפת הספרים: מי יזם את שריפת הספרים? אילו ספרים נשרפו?  מדוע נוטים לראות באירוע זה נקודת שפל נוספת?
 7. צייני שניים מעקרונות התעמולה של גבלס. והסבירי שניים מהעקרונות / מסרים אותם הוא העביר לאזרחי גרמניה.

נקודה למחשבה בנושא זה: מהו ההבדל בין חינוך לשטיפת מוח????

 

ד.      המדיניות הכלכלית והמונופול על כלי הנשק – עמ’ 159-160

 1. מה היתה תוכנית ארבע השנים שפירסם היטלר? כיצד הוצאה לפועל תוכנית זו?
 2. כיצד ביטול הזכות לשביתה של הפועלים חיזק את שילטונו של היטלר?
 3. הסבירי את הקשר בין עצמאותה הכלכלית של גרמניה לתחושהת האזרחים  כי השלטון הנאצי מיטיב עמם ועם המדינה?
 4. מדוע היתה חשובה להיטלר הכפפת כל נושאי הנשק בגרמניה לו ולמשטרו?
 5. גם במדינות דמוקרטיות הצבא כפוף לשלטון. במה, אם כן מציאות זו שונה מהמציאות שמתקיימת במשטרים טוטאליטריים?

 

ה.     דמות בולטת בשלטון הנאצי- יש למצוא לנושא זה מקורות באופן עצמאי.

 1. שמה של הדמות , התפקיד בו היא שימשה, ובאילו שנים.
 2. תכונות אופי של הדמות
 3. האידיאולוגיה בה היא האמינה וכיצד אמונה זו באה לידי ביטוי.
 4. יש להראות תמונה של הדמות ולהוסיף סיפור או מאורע שמלמד על אישיותו ומעשיו.

 

 

 

 

אין לשלוח תגובות הכוללות מידע המפר את תנאי השימוש של לב לדעת לרבות דברי הסתה, דיבה וסגנון החורג מהטעם הטוב.

אני מעוניין להירשם לאתר
אשמח לקבל פרסומים וניוזלטרים של לב לדעת

היו הראשונים להוסיף תגובה בנושא

ברוכים הבאים לאתר החדש של לב לדעת!