ברוכים הבאים לאתר החדש של לב לדעת!
האתר בתקופת הרצה וחלק מהתכנים עדין נמצאים רק באתר הישן, מוזמנים לבקר גם שם
נשמר באזור האישי

הנחיות למטלת ביצוע בנושא תפילה

לצפייה בעבודה של תלמידה בנושא כוונה בתפילה ותפילת נשים לחץ כאן

מטלת ביצוע- תפילה

מטרות:
1. ללמוד בעיון נושא מסוים הקשור לתפילה
2. להיפגש עם מתפללים שונים ועם חוויית התפילה שלהם
3. להתבונן בחוויית התפילה האישית
4. לזהות נקודות קושי והתמודדות בתפילה
5. להציע דרכים לתפילה משמעותית
6. לשפר את חווית התפילה האישית
7. להביע בצורה יצירתית נושא מסוים הקשור בתפילה

לעבודה שלושה חלקים:
חלק ראשון- רקע עיוני.
בחרי נושא אחד מבין הנושאים שלהלן וערכי עליו לימוד מעמיק. הלימוד יהיה דרך מקורות שונים שהתמודדו עם אותו נושא- מהתנ”ך, גמרא, ספרי הלכה ומחשבה, חסידות והוגים בני זמננו. (עלייך להתייחס לפחות לשישה מקורות. רשימת מקורות בסיסית לכל נושא תינתן לכן)
בעבודה עלייך:
– להסביר מה גרם לך לבחור דווקא בנושא זה
– להציג תמצית של המקורות השונים בהם עסקת, ע”פ ראשי פרקים מסודרים. בתמצית התייחסי לשאלות הבאות- על אילו שאלות עונים המקורות אותם בחרת? מהן המסקנות העולות מן המקורות? האם הבחנת בנקודות מחלוקת בין המקורות השונים?
– לתאר את המקום שלך כלומדת בעקבות הלימוד. מהן המחשבות, השאלות, הרגשות, המסקנות והתובנות שהתעוררו בך במהלך הלימוד?
אורכו של חלק זה- כארבעה עמודי פוליו מודפסים. גודל אות- 12 רווח- שורה וחצי.

הנושאים:
(כל הנושאים להלן הן שאלות לדוגמא ואתן יכולות להוסיף ולשנות כרצונכן- תוך התייעצות איתי)
א. מדוע מתפללים? מה גורם לאדם לרצות להתפלל? מהו היחס בין שבח- בקשה- הודיה?
ב. מהו היחס בין תפילת קבע לתפילת תחנונים? בין תפילה מסודרת, בזמנים קבועים, במניין, בנוסח קבוע ובין תפילה אישית הנובעת מהאדם ללא נוסח מסוים?
ג. מהו מקומה של הכוונה בתפילה? האם מותר להתפלל גם ללא כוונה? איך יוצרים כוונה בתפילה? מה יעשה מי שחש תסכול מהתפילה- או בעקבות קושי להתפלל, או בשל קושי עם תוכני התפילה?
ד. תפילת נשים- מהו החיוב? דוגמאות לנשים מתפללות במהלך הדורות, האם יש מאפיינים מיוחדים לתפילה של נשים?
ה. מהי מטרת התפילה? מה אני אמורה לצפות מתפילתי? (במהלכה ואחריה) האם למילוי צרכים ובקשות? האם לשבח? האם לקרבת ה’? האם לציפייה שמשהו בקב”ה וב’עולמות העליונים’ ישתנה? או שמשהו בי ישתנה?
ו. זמני תפילה- מה משמעות התפילה בבוקר בצהריים ובערב? מה הקשר בין התפילות לבין האבות שתיקנו אותם?

חלק שני- עבודת שטח
א.  בחלק זה עלייך לערוך ראיונות עם ארבעה אנשים שונים. הראיון אמור לעסוק בחוויית התפילה שלהם- מהי התפילה בשבילם, קטע אהוב בתפילה, קושי עם התפילה, חוויה מיוחדת שחוו, כוונה שמלווה אותם וכד’. המרואיינים יכולים להיות מאותה קבוצת התייחסות (הורים, ילדים, חברות, ניצולי שואה, חולים, כלות לקראת חתונה וכדו’…) או שכל אחד יהיה מחתך אוכלוסיה שונה (חברה, הורה, סבא- סבתא, אח, ילד, שכנה, אדם זקן, רב… )

ב.  ראשית עלייך לבנות רשימת שאלות אותן תשאלי במהלך הראיון (עלייך להגיש אותה לפני תחילת הראיונות לאישור, וניתן יהיה כמובן להיעזר בי עמ”נ לבנותה)
ג. עלייך לשוחח עם כל אחד מהמרואיינים על התפילה שלו. משך כל ראיון כ-45 דקות. ניתן להקליט את הראיון לצורך סיכומו בהמשך, בהסכמת המרואיין.
ד.  לאחר ביצוע הראיונות-
א. תארי את המרואיינים- פרטיהם- (תוך שמירה על אנונימיות)- גיל, רקע, מידת הקירבה אלייך וכד’. אם כל המרואיינים היו מאותה קבוצה- צייני מדוע בחרת לעסוק בקבוצה זו, ומהם המאפיינים המשותפים לכל חברי הקבוצה.
ב. תארי את מהלך הראיונות וסכמי בצורה ברורה ומדויקת את תשובותיו של כל אחד מהמרואיינים.
ג. כעת נסי ליצור הכללות- מהו המכנה המשותף שמצאת בין המרואיינים? אילו נקודות חזרו על עצמן? לאלו הבדלים מעניינים שמת לב? מה את למדת מהראיונות? נסחי באופן כללי את מסקנותייך מהראיונות.

חלק שלישי- תוצר יצירתי
עלייך לבחור נקודה אחת שעלתה בתהליך העבודה שלך, ולהביע אותה בצורה יצירתית. הדבר יכול להיות- עצה טובה לתפילה טובה יותר, קושי עם התפילה, כוונה מסוימת שנפגשת עימה, קשר מסוים עם הקב”ה, קטע מהתפילה ש’האיר’ לך וכד’.
התוצר יכול להיות בציור, צילום, מצגת, פיסול, בניית מיצב, תסכית, כתיבה, יצירת ‘סידור אישי’ או כל רעיון אחר שיעלה ברוחך. הוסיפי דברי הסבר על בחירת התוצר ועל ההיבטים הבאים לביטוי בתוצר.

אופן הגשת העבודה
על העבודה לכלול: שער, תוכן העניינים, מבוא- תיאור התהליך וחלקיו השונים, גוף העבודה (על שלושת חלקיה) וכן דברי סיכום- איך היה עבורך התהליך כולו, מהם הדברים עימם התמודדת, מה את לוקחת איתך מתהליך העבודה וכד’. יש לצרף לעבודה גם את הדיווחים מצמתי הליווי.
הגשה- עד ראש חודש אדר. מצורף דף מחוון שבו מפורטת שיטת הניקוד לפיה ייקבע הציון של העבודה.
בהצלחה ובהנאה רבה!

בשבילכן לכל דבר ועניין,
רעות

מחוון להערכה

של מטלת הביצוע בנושא תפילה

ממדים:

חלק א-

רקע עיוני

חלק ב’-

עבודת שטח

חלק ג-

תוצר יצירתי

צורת

ההגשה

הניקוד

(המשקל היחסי):

35

35

20

10

תבחינים:

עיון מעמיק במגוון מקורות, איתור השאלות עליהן עונים המקורות, תוך הסקת מסקנות ויצירת הכללות.

ניסוח בהיר וכתיבה תקנית.

סיכום הראיונות בצורה בהירה ומסודרת.

ניתוח הראיונות בצורה המעידה על למידה מתוך המפגשים השונים- יכולת להגיעה לתובנות ולמסקנות שונות.

עדות לעבודה אישית- של הדהוד המפגשים גם לגבי התפילה האישית

תוצר שניכר שהושקעה בו מחשבה ועמל כפיים- להעברת רעיון מופשט בצורה חזותית.

דברי ההסבר

כוללים התייחסות לבחירת סוג התוצר וההיבטים הבאים בו לכלל ביטוי.

כל חלקי העבודה מצויים.

לעבודה תוכן עניינים, מבוא ודברי סיכום.

העבודה ערוכה יפה, נאה בצורתה ומסודרת .

הגשה במועד.

רמות תפקוד:

רמה גבוהה:

26-35

26-35

16-20

8-10

רמה בינונית:

16-25

16-25

11-15

5-7

רמה התחלתית:

15 -0

15 -0

10 -0

 4 -0

 

רשימת מקורות בסיסית:
א. מדוע מתפללים, שבח, בקשה הודיה- תפילת שמונה עשרה. תלמוד בבלי.מסכת ברכות דף כח עמוד ב. בבלי ברכות, דף לג עמוד ב .’תלמוד ירושלמי’ מסכת ‘ברכות’ פרק ד משנה ג. רבי יוסף אלבו, ספר העיקרים מאמר רביעי פרק כ”ד. הרב קוק הקדמה לעולת ראי”ה פסקה ראשונה ורביעית הרב אלימלך בר שאול, ‘מצוה ולב’ חלק ב’ 82-87
ב. קבע ותחנונים- משנה, אבות פ”ב, משנה י”ג. משנה, ברכות פ”ד, מ”ד . בבלי ברכות כ”ח/ ט, ע”ב. ירושלמי ברכות ד, ג’- ד. מדרש תנחומא פרשת מקץ, ט’. שו”ע, או”ח, סימן צח’ סעיף ג’. רמב”ם פרק א’ מהלכות תפילה, א’ – ה’. השגות הרמב”ן לספר המצוות, עשה ה’. רבי חיים מוולאז’ין נפש החיים ב, י . ספר חסידים ה- ו (תפילת הרועה)
ג. כוונה בתפילה- משנה ברכות פרק ה’ משנה א’. בבלי ברכות ל, ע”ב. בבלי ברכות לב ע”א. ברכות לד, ע”ב. בבלי עירובין ס”ד ע”א. ירושלמי ברכות פרק ב’ הלכה ד’. שו”ע או”ח, ג’, כ”ד . שו”ע או”ח, סימן צ”ח ס’ א. רמב”ם הלכות תפילה פרק ד’ הל’ א, ט, ט”ו. טו”ר או”ח צ”ח. חובת הלבבות, שער חשבון הנפש ג’. רמח”ל מסילת ישרים, י”ז. ליקוטי מוהר”ן תנינא צ”ה שפת אמת, בשלח ד”ה ‘מה תצעק אלי’. צדקת הצדיק, ל”א. הרב אלימלך בר שאול ‘ריח מים’, 53- 54.
ד. תפילת נשים תפילות נשים בתנ”ך (האימהות, מרים, דבורה, חנה..) משנה ברכות, ג’, ג’. בבלי ברכות כ. בבלי תענית כ”ג, ע”ב. רמב”ם הלכות תפילה פרק א’ הל’. רמב”ם ספר המצוות מצוה ה’. שו”ע, אורח חיים, סימן קו סעיף א- ב. משנה ברורה ק”ו, א’. הרב אלינסון, האישה והמצוות.הרב אליעזר מלמד פניני הלכה ‘תפילת נשים’ . עליזה לביא ‘תפילת נשים’
ה. מטרת התפילה- מלכים א, ח, כח- נג. בבלי סוכה י”ד ע”א. רמב”ם, מו”נ, חלק ג’, פרק נ”א. ספר החינוך מצוה תל”ג. רבי יוסף אלבו, ספר העיקרים מאמר רביעי פרק י”ט. מהר”ל, נתיבות עולם, נתיב העבודה פרק ב’. בית אלוקים, המבי”ט, שער התפילה, פרק ב’. הרב סולובייציק, איש האמונה הבודד עמ’ 34 שפת אמת ‘ואתחנן’ תרל”ג ד”ה ‘במדרש דיני תפילה’. צדקת הצדיק רי”ג.
ו. זמני תפילה- הפסוקים בתנ”ך המתארים את תפילותיהם של האבות. בבלי ברכות כו, ע”ב. ירושלמי ברכות פרק ד’, הלכה א’ והלכה ז. בבלי פסחים פ”ח, ע”א. מדרש תנחומא פרשת מקץ, ט. ספר הכוזרי, מאמר ג’, פיסקה ה’. הרב סולובייציק איש ההלכה גלוי ונסתר, רעיונות על התפילה 246. קדושת לוי חיי שרה ד”ה “ויצא יצחק לשוח בשדה”
לכל הנושאים כמובן שאפשר וכדאי להשתמש בשירותיהם הטובים של פרוייקט השו”ת ושל גוגל…
ספרים נוספים- ספר האגדה. הקדמת הרב קוק לעולת ראיה. עבודה שבלב- הרב סולובייצ’יק. הסידור והתפילה- הרב שטיינזלץ. הספר 13 עלי השושנה- הרב שטיינזלץ, הפרק על תפילה. תפילה כהלכתה- המבוא.

צומתי ליווי:
ו’ כסלו- בחירת נושא ותכנון החלק העיוני.
ד’ טבת- סיום החלק העיוני ותכנון ההמשך
ג’ שבט- סיום הראיונות ותכנון החלק היצירתי.
א’ אדר- הגשת עבודות.

אין לשלוח תגובות הכוללות מידע המפר את תנאי השימוש של לב לדעת לרבות דברי הסתה, דיבה וסגנון החורג מהטעם הטוב.

אני מעוניין להירשם לאתר
אשמח לקבל פרסומים וניוזלטרים של לב לדעת

היו הראשונים להוסיף תגובה בנושא

ברוכים הבאים לאתר החדש של לב לדעת!