ברוכים הבאים לאתר החדש של לב לדעת!
האתר בתקופת הרצה וחלק מהתכנים עדין נמצאים רק באתר הישן, מוזמנים לבקר גם שם
נשמר באזור האישי

הנחיות למטלת ביצוע בנושא משפחה

 • רעות ברוש
רעות ברוש

בע"ה מרחשון התשע"ב, אולפנת ראש צורים

מטלת ביצוע יחידת משפחה

מטרות:

א. ללמוד לעומק מאמרים עיוניים העוסקים בכיבוד הורים/ ביחסי אחים.

ב. לשוחח על הקשרים המשפחתיים שלנו עם בני משפחתנו.

ג. להביע בצורה יצירתית רעיון מסויים הקשור לנושא המשפחה.

ד. למצוא חיבור בין סיפורי התנ"ך לבין חיינו שלנו.

 

הקדמה לכתיבת העבודה:

לאחר בחירת הנושא (יחסי אחים/ כיבוד הורים) ולפני תחילת העבודה בפועל, שבי עם עצמך חשבי וכתבי: מדוע בחרת בנושא זה? מהן המחשבות שלך על הנושא? אלו ידיעות יש לך עליו כרגע? מה היית רוצה ללמוד? אלו מקורות שלמדת הנושא מזכיר לך? מהם הקשיים שאת מתמודדת עימם בנושא זה?

את מוזמנת לכתוב מעבר לשאלות אלו- מחשבות ושאלות שעולות בראשך סביב נושא העבודה.

אפשרות ראשונה: כיבוד הורים

חלק א': חלק עיוני

למדי את המאמר  "כיבוד הורים ומוראם" מאת הרב יוסף דוב סולובייצ'יק. למאמר מצורפות שאלות מנחות העשויות לעזור לך בהבנתו וכן פירושי מילים למילים הלועזיות שבמאמר.

לאחר סיום הלימוד עלייך לכתוב סיכום  של עיקרי הדברים במאמר במילותייך וכן לציין רעיונות שהיו משמעותיים עבורך במאמר זה, שאלות שהתעוררו בעקבות קריאתו וכד'. כמו כן את מוזמנת לצטט משפטים מרכזיים מבחינתך, ולקשר את המאמר למקורות אחרים שקריאתו הזכירה לך.

 

חלק ב': עבודת שטח:

א. תצפיות: עלייך לתעד שתי סיטואציות להן היית עדה בהן התרחשו אירועים הקשורים לכיבוד הורים ולתאר את שראית. כמו כן עלייך לנתח את האירועים השונים: מה עורר את האירוע? מה גרם לכל צד לנהוג כפי שנהג? מה היית עושה את אילו היית חלק מהסיטואציה? אלו מחשבות ורגשות עורר בך האירוע?

 

ב. ראיון: עלייך לערוך שיחה מעמיקה על נושא יחסי הורים וילדים עם אחד מבני משפחתך (הקרובה או המורחבת). עלייך להכין רשימת שאלות כהכנה לשיחה. שאלות לדוגמא: מהו כיבוד הורים עבורו? (אם מדובר בהורה- יש לשאול הן כהורה והן כבן/ בת) מהם הקשיים שהוא מתמודד עימם בנושא זה? ממה לדעתו נובעים הקשיים בקיום מצוה זו? כיצד הוא חושב שניתן לשפר את קיומה של מצוה זו? ועוד.

עליך לשכתב את השיחה ולכתוב את תחושותייך ומחשבותייך בעקבותיה.

כעת סכמי את החלק המעשי וכן נסי למצוא קשרים בין מה שעלה בו לבין דברים שקראת במאמר.

 

חלק ג': חלק יצירתי

בחלק זה עלייך להביע בצורה יצירתית רעיון כלשהו הקשור לנושא כיבוד ההורים. לפנייך שתי אפשרויות:

א.      יצירה פתוחה לחלוטין שהרעיון אותו היא מביעה נתון לבחירתך

ב.       יצירה בעקבות סיפור תנ"כי- בחרי בסיפור כלשהו בתנ"ך העוסק ביחסי הורים – ילדים, קראי את הפסוקים ולימדי אותם. כעת הביעי רעיון מסויים מתוך הסיפור וצרי בעקבותיו- כאשר הסיפור התנ"כי מהווה השראה ליצירתך, כמובן תוך חיבור לעולמך האישי ולדברים שאותו סיפור ומעורר בך וכיצד הוא מתחבר אלייך.

 

התוצר יכול להיות בציור, צילום, מצגת, פיסול, בניית מיצב, תסכית, כתיבה, או כל רעיון אחר שיעלה ברוחך.

 

אפשרות שניה: יחסי אחים

חלק א': חלק עיוני

א. למדי את המאמר  "האחווה בתורתו של אבא" מאת נעמי וולפסון ואת המאמר "יוסף ואחיו – סיפור של השתנות" מאת פרופ' אוריאל סימון.  למאמרים מצורפות שאלות מנחות העשויות לעזור לך בלימודם.

לאחר סיום הלימוד עלייך לכתוב סיכום  של עיקרי הדברים במאמר במילותייך וכן לציין רעיונות שהיו משמעותיים עבורך במאמר זה, שאלות שהתעוררו בעקבות קריאתו וכד'. כמו כן את מוזמנת לצטט משפטים מרכזיים מבחינתך, ולקשר את המאמר למקורות אחרים שקריאתו הזכירה לך.

ב. בחרי בסיפור תנ"ך אחד בו מתוארים יחסי אחים, למדי אותו בעזרת פרשנים וכתבי סיכום קצר של הסיפור ושל מחשבותייך ותובנותייך בעקבות הלימוד שלו. כמו כן הסבירי מדוע בחרת לעסוק דווקא בסיפור זה.

 

חלק ב': עבודת שטח:

א. תצפיות: עלייך לתעד שתי סיטואציות להן היית עדה בהן התרחשו אירועים הקשורים ליחסי אחים ולתאר את שראית. כמו כן עלייך לנתח את האירועים השונים: מה עורר את האירוע? מה גרם לכל צד לנהוג כפי שנהג? מה היית עושה את אילו היית חלק מהסיטואציה? אלו מחשבות ורגשות עורר בך האירוע?

ב. ראיון: עלייך לערוך שיחה מעמיקה על נושא יחסי אחים עם אחד מבני משפחתך (הקרובה או המורחבת). עלייך להכין רשימת שאלות כהכנה לשיחה. שאלות לדוגמא: כיצד הם מרגישים כלפי האחים שלהם? מהם הקשיים הקיימים ביחסים אלו? מדוע קשיים אלו מתעוררים? כיצד ניתן לחזק קשר בין אחים? ועוד.

עליך לשכתב את השיחה ולכתוב את תחושותייך ומחשבותייך בעקבותיה.

כעת סכמי את החלק המעשי וכן נסי למצוא קשרים בין מה שעלה בו לבין דברים שקראת במאמר.

 

חלק ג': חלק יצירתי

בחלק זה עלייך להביע בצורה יצירתית רעיון כלשהו הקשור לנושא יחסי אחים. לפנייך שתי אפשרויות:

ג.        יצירה פתוחה לחלוטין שהרעיון אותו היא מביעה נתון לבחירתך

ד.       יצירה בעקבות סיפור תנ"כי- בחרי בסיפור כלשהו בתנ"ך העוסק ביחסי אחים, קראי את הפסוקים ולמדי אותם. כעת הביעי רעיון מסויים מתוך הסיפור וצרי בעקבותיו- כאשר הסיפור התנ"כי מהווה השראה ליצירתך, כמובן תוך חיבור לעולמך האישי ולדברים שאותו סיפור ומעורר בך וכיצד הוא מתחבר אלייך.

 

התוצר יכול להיות בציור, צילום, מצגת, פיסול, בניית מיצב, תסכית, כתיבה, או כל רעיון אחר שיעלה ברוחך.

 

אופן הגשת העבודה

על העבודה לכלול: שער, תוכן העניינים,  מבוא- תיאור התהליך וחלקיו השונים, גוף העבודה (על שלושת חלקיה) וכן דברי סיכום- איך היה עבורך התהליך כולו, מהם הדברים עימם התמודדת, מה את לוקחת איתך מתהליך העבודה וכד'. יש לצרף לעבודה גם את הדיווחים מצמתי הליווי.

צמתי ליווי:

ר"ח כסלו- סיום החלק העיוני.

ר"ח טבת- סיום החלק המעשי.

ר"ח שבט- סיום החלק היצירתי.

ט"ו בשבט- הגשת העבודה.

מחוון להערכה

של מטלת הביצוע בנושא משפחה

 

 

ממדים:

 

 

חלק א-

רקע עיוני

 

חלק ב'-

עבודת שטח

 

 

חלק ג-

תוצר יצירתי

 

 

צורת

ההגשה

הניקוד

(המשקל היחסי):

33

32

20

15

תבחינים:

 

לימוד מעמיק של המאמר, כתיבת סיכום בהיר תוך הוספת רעיונות ומחשבות.

ניסוח בהיר וכתיבה תקנית.

 

 

סיכום התצפיות והראיונות בצורה בהירה ומסודרת.

ניתוחם בצורה המעידה על למידה מתוך המפגשים השונים- יכולת להגיע לתובנות ולמסקנות שונות.

 

 

תוצר שניכר שהושקעה בו מחשבה ועמל כפיים- להעברת רעיון מופשט בצורה חזותית.

כל חלקי העבודה מצויים.

לעבודה תוכן עניינים, מבוא ודברי סיכום.

העבודה ערוכה יפה, נאה בצורתה ומסודרת .

הגשה בזמן.

רמות תפקוד:

רמה גבוהה:

 

26-33

 

26-32

 

16-20

 

8-15

 

רמה בינונית:

16-25

16-25

11-15

5-7

רמה התחלתית:

0-15

0-20

0-10

0-4

 

 

שאלות מנחות למאמרים

כיבוד הורים ומוראם/ הרב סולובייצ'יק

(בתוך: אדם וביתו עמ' 119-141)                                                                                                                            

המעשה המוחצן והחוויה המופנמת

 1. מהם שני המרכיבים של מצוות כיבוד הורים ומוראם?

המוחצן והמופנם כביטויים עצמאיים

 1. מהו יחסה של ההלכה למי שאחד משני מרכיבים אלו אינו קיים בהתנהגותו?

הנורמות ההלכתיות טעמן והשתמעויותיהן

 1. מה ההבדל בין כיבוד הורים למורא הורים?
 2. מה מלמדת אותנו ההשוואה שעורכים חכמים בין מצות כיבוד הורים למצוה לכבד את ה'?

הערך התועלתני שבכיבוד הורים

 1. מהי התועלת האישית שישנה לאדם במצוות כיבוד אב ואם?

הכרת תודה ומודעות אונטית

 1. מהי מהותו של כיבוד ההורים מן הצד המוסרי (="האידיאליזם האתי")
 2. כיצד רואה רבנו בחיי את מקומה של הכרת התודה בחיים הדתיים?
 3. במה מתבטאת הכרת התודה, מעבר לפן המעשי?
 4. מהי מהותו של כיבוד ההורים מן הצד הקיומי? (=האונטולוגי)

האחדות האונטית שבין הורה ובין ילדו

 1. כיצד מצות כיבוד ההורים מרחיבה את גבולות החוויה העצמית של האדם?

החיפוש אחר השורשים: הסופי והאינסופי

 1. הסבירי את הדימויים של העץ והשורשים ושל הבאר ביחסי הורים וילדים.
 2. כיצד החיפוש אחר הקשר עם ההורים יכול לקרב ולחבר את האדם לקב"ה?

האדם וההקרבה העצמית

 1. מה מוסיפה יראת ההורים על כיבוד ההורים בדרישתה מן האדם?
 2. מהי מהותה של חובת היראה מן ההורים?
 3. כיצד הקשר אל ההורים מסייע לאדם להתמודד עם חווית העמידה מול המוות?

 

פירוש המילים הלועזיות במאמר

אובייקטיביזציה– ענייניות, מה שקיים כפי שהוא בלי תלות באדם המכיר ומרגיש אותו. ללא נטיות והרגשות פרטיות.

אונטי– קיומי (אונטולוגיה = תורת ההוייה, תורת היש)

אידיאליזם אתי– שאיפה לראות ולכוון דברים בהתאם לרעיון ולחזון המוסרי

אינדיווידואלי– פרטי, אישי, ייחודי, עצמי

אתי– מוסרי (אתיקה= תורת המוסר ענף בפילוסופיה העוסק במידות הטובות של האדם ובערכי המוסר המתאימים לו)

דוקטרינה– תורה, משנה, תיאוריה או שיטה מדעית או פילוסופית.

טרנסצנדנטלי– קדוש, מה שמעבר לעולם ולמעלה ממנו.

מטאפיזי– מעל הטבע, מעבר לו. בתחום האלוהות והמופשט.

נורמטיבי– מתאים למקובל, לתקין והקבוע.

סובייקטיבי– אישי, פרטי, הנוגע לאיש מסויים. מבוסס על ראייתו העצמית ועל חוויותיו העצמיות של אדם. להבדיל מאובייקטיבי.

סולידריות– ערבות הדדית, תמימות דעים והרגשות עם אחר, שותפות, אחווה.

פורמאלי– רשמי, טקסי, שייך לצורה המקובלת- הרשמית. עשוי לפי הסדר והנוהג הקבוע.

פרגמאטי– מעשי, שימושי.

פרספקטיבה אונטית– נקודת מבט קיומית

תועלתניות-  תורה פילוסופית הנוגעת לתחום האתיקה וקובעת כי ערכה של פעולה נקבע על פי תרומתה לתועלת הכללית. בכך מהווה התועלתנות תורה הבוחנת את המעשים על פי תוצאתם, ולא על פי חשיבותם הערכית.

האחווה בתורתו של אבא/ נעמי וולפסון

הבל אחיו

 1. איזו הבנה חדשה בסיפור קין והבל מאיר המאמר?
 2. מהן המילים הקשורות למילה "אח" ומה משמעות קשר זה?

דיברו אחיו

 1. שאלה למחשבה: מדוע שנאת האחים היא הגורם לגלות?
 2. כיצד יוסף הצדיק סלל את הדרך לגאולה?

משה ואחיו

 1. מהו הבסיס לבחירת משה למנהיגו של עמ"י?
 2. כיצד מתקנים משה ואהרון את קין והבל?

להחליף שנאה באהבה

 1. מהי מהותה של מצוות תוכחה?

יוסף ואחיו – סיפור של השתנות/ פרופ' אוריאל סימון

עמ' 1

 1. מהן, ע"פ המאמר, שתי הסיבות שגרמו ליעקב להעדיף באופן מופגן את יוסף?
 2. מהם רגשותיהם של האחים כלפי יוסף? האם הוא מודע לכך? מדוע?

עמ' 2

 1. מה גורם לתחילת השינוי הפנימי שחל באחים לאחר מכירת יוסף?
 2. כיצד ניתן לראות את השינוי שחל ביוסף בתקופה בה היה בבית פוטיפר?

עמ' 3

 1. מה מבטאים השמות שנתן יוסף לבניו שנולדו לו במצרים?
 2. מדוע לא הודיע יוסף ליעקב שהוא חי?
 3. מהי משמעותה של התנהגותו של יוסף כלפי אחיו המגיעים למצרים?

עמ' 4

 1. לאיזו הבנה עמוקה מגיעים האחים בעקבות התנהגותו של יוסף כלפיהם?
 2. כיצד ניתן לראות את השינוי שחל באחים בתגובתם לסירובו של יעקב למסור לידיהם את בנימין?

עמ' 5

 1. מהי מטרתו של יוסף בהחבאת הגביע אצל בנימין?
 2. מה גורם להתפרצות הבכי של יוסף בפני אחיו?

עמ' 7

 1. מה ניתן ללמוד מכך שאחי יוסף מפחדים מנקמה לאחר מות יעקב?
 2. מהי המשמעות של חתימת סיפור יוסף ואחיו בצורה פתוחה?

 

 

 

 

אין לשלוח תגובות הכוללות מידע המפר את תנאי השימוש של לב לדעת לרבות דברי הסתה, דיבה וסגנון החורג מהטעם הטוב.

אני מעוניין להירשם לאתר
אשמח לקבל פרסומים וניוזלטרים של לב לדעת

היו הראשונים להוסיף תגובה בנושא

ברוכים הבאים לאתר החדש של לב לדעת!