סינונים פעילים:
ניקוי כל הסינונים
חלופות בהערכה
נמצאו:
15
0
0
תוצאות
חלופה בהערכה

מטלה יצירתית לסיכום לימוד אגדות חז"ל על הצדקה. יצירת קישור בין סיפור צדקה שהתרחש בימינו לבין החומר הנלמד והבעת הסיפור באופן יצירתי.
חסד
חשיבה יצירתית
צדקה
חלופה בהערכה

הצעה לקיום הערכה חלופית למשנה במסכת אבות הכוללת חלק עיוני, עבודת ראיונות ולבסוף הגשת תוצר יצירתי המסכם את הנלמד.
בית מקדש
הבנה ומשמעות
חסד
תורה
חלופה בהערכה

עבודת סיכום ליחידת אגדה ובה שאלות העמקה בהן באות לידי ביטוי מיומנויות בלימוד אגדה, וכן משימות יצירתיות המהוות עיבוד של הנלמד.
אגדה
זיהוי רעיון ומסר
מדרש
חלופה בהערכה

עבודה ליחידת במעגלי ההלכה, בנושא הלכות כשרות או הלכות שבת. בעבודה שתי אפשרויות: יצירת "מדריך כשרות מאויר" או הכנת מוצר לשימוש משפחתי על הלכות שבת.
הלכה
כשרות
שבת
חלופה בהערכה

הערכה חלופית ליחידת 'תפילה כמפגש' בשישה חלקים, הכוללים ניתוח קטעי תפילה, תגובה אישית והתייחסות לתפילה האישית.
תהילים
תפילה
תפילת שחרית
חלופה בהערכה

דף עבודה לפרק ד', משנה ט"ז, פרקי אבות. המשנה עוסקת בעולם הזה כהכנה לעולם הבא, פרזדור לפני טרקלין.
הלכה
לימוד תורה
חלופה בהערכה

דף עבודה העוסק בפרק ד, משנה ה' בפרקי אבות. משנה זו דנה בהבדל בן הלומד על מנת ללמד ועל הלומד על מנת לעשות.
לימוד תורה
חלופה בהערכה

זהו דף סיכום ראשון מתוך שניים העוסק בחומר הנלמד בפרק ד, מסכת אבות. חלק זה יתמקד במשניות א' עד י"א.
שאלות
חלופה בהערכה

שאלות חזרה על החומר הנלמד בפרקי אבות, פרק ד.
שאלות
חלופה בהערכה

דף העבודה עוסק בפרק ד, משנה כ', פרקי אבות.
אמונה
למידה משמעותית
מצוות
חלופה בהערכה

דף עבודה העוסק בפרק ד, משנה י' בפרקי אבות.
בן אדם למקום
קיום מצוות
חלופה בהערכה

דף עבודה זה יעסוק בפרק ד, משנה י"ד, בפרקי אבות.
לימוד תורה
חלופה בהערכה

דף עבודה זה יעסוק בפרק ד', משנה י"ב "יהיה כבוד תלמידך, חביב עלייך כשלך".
בן אדם לחברו
קיום מצוות
חלופה בהערכה

דף עבודה זה יעסוק במשנה י"א בפרק ד' של פרקי אבות.
קיום מצוות
חלופה בהערכה

בשיעור זה נלמד בחברותא, באמצעות דף עבודה, את משנה ט' בפרק ד' של פרקי אבות.
קיום מצוות
טוען...
אין עוד תוצאות
לא מצאנו תוצאות לחיפוש שלכם,
מוזמנים להמשיך לטייל באתר אולי תמצאו הפתעות
לא מצאנו עוד תוצאות לחיפוש שלכם,
מוזמנים להמשיך לטייל באתר אולי תמצאו הפתעות