ברוכים הבאים לאתר החדש של לב לדעת!
האתר בתקופת הרצה וחלק מהתכנים עדין נמצאים רק באתר הישן, מוזמנים לבקר גם שם
נשמר באזור האישי

קצת אחרת

חננאל רוזנברג

הצעה ללימוד המדרש על רבי אלעזר והמכוער בעקבות צפיה ודיון בסרט ‘קצת אחרת’- סרט גמר של בי”ס מעלה.

קצת אחרת

חננאל רוזנברג

שם הסרט: קצת אחרת (רחלי שיינפלד- גדות)
אורך: 25 דקות
תקציר: חוה, בחורה חרדית, ביטלה את ארוסיה לפני חצי שנה. כעת מציעים לה שידוך חדש, והיא מלאת ציפיות. בפגישה נכונה לחוה הפתעה ואכזבה…
למרות כל הקשיים, נוצר בין השניים סיפור אהבה.

מהלך מוצע:

• הסרט עוסק בנקודה רגישה. לא ניגע בנושא העיקרי אלא בהתנהגות הדמויות.

‘קצת אחרת’ – מי? במי הסרט עוסק? מי הגיבורים?

יש כאן שני התמודדויות עם פגיעה. שניהם שונים, ושניהם לא מקבלים את זה שהם שונים, בגלל שהם באמת לא שונים.
מה אם כן כל כך פוגע בהם???

•  לימוד המדרש:

תלמוד בבלי, מסכת תענית דף כ”א:

תנו רבנן: לעולם יהא אדם רך כקנה ואל יהא קשה כארז
מעשה שבא רבי אלעזר בן רבי שמעון ממגדל גדור, מבית רבו,
והיה רכוב על החמור ומטייל על שפת נהר ושמח שמחה גדולה
והיתה דעתו גסה עליו מפני שלמד תורה הרבה.
נזדמן לו אדם אחד שהיה מכוער ביותר.
אמר לו: שלום עליך רבי’! ולא החזיר לו.
אמר לו: ‘ריקה! כמה מכוער אותו האיש! שמא כל בני עירך מכוערין כמותך’?
אמר לו: ‘איני יודע, אלא לך ואמור לאומן שעשאני כמה מכוער כלי זה שעשית’.
כיון שידע בעצמו שחטא ירד מן החמור, ונשתטח לפניו ואמר לו: ‘נעניתי לך, מחול לי’!
אמר לו: ‘איני מוחל לך עד שתלך לאומן שעשאני ואמור לו כמה מכוער כלי זה שעשית’!
היה מטייל אחריו עד שהגיע לעירו. יצאו בני עירו לקראתו והיו אומרים לו: ‘שלום עליך רבי רבי, מורי מורי’.
אמר להם: למי אתם קורין ‘רבי רבי’?
אמרו לו: ‘לזה שמטייל אחריך’.
אמר להם: ‘אם זה רבי – אל ירבו כמותו בישראל’!
אמרו לו: ‘מפני מה’?
אמר להם: ‘כך וכך עשה לי’!
אמרו לו: ‘אף על פי כן מחול לו, שאדם גדול בתורה הוא’.
אמר להם: ‘בשבילכם הריני מוחל לו, ובלבד שלא יהא רגיל לעשות כן’!

מיד נכנס רבי אלעזר בן רבי שמעון ודרש: ‘לעולם יהא אדם רך כקנה ואל יהא קשה כארז! ולפיכך זכה קנה ליטול ממנו קולמוס לכתוב בו ספר תורה תפילין ומזוזות’.

מי גיבור המדרש? כדי לענות על זה צריך לבדוק איך המדרש בנוי: יש את הדרשה בהתחלה, והמדרש מסביר לנו למה הדבר כך. מביא הוכחה. מי ההוכחה?

• אופציה א’: המכוער.
מה זה להיות רך כקנה?
מהי תכונת הקנה? זז הצידה, יש רוח, אבל חוזר למקום. לא להיות ‘קשה’. ‘ראש קשה’.

תלמוד בבלי, מסכת תענית דף כ”א:

אמר רבי שמואל בר נחמני אמר רבי יונתן: מאי דכתיב “נאמנים פצעי אוהב ונעתרות נשיקות שונא”?
עדיפה קללה שקילל אחיה השילוני את ישראל – יותר מברכה שבירכן בלעם הרשע!
אחיה השילוני קללן ב’קנה’, אמר להם לישראל: ‘והכה ה’ את ישראל כאשר ינוד הקנה’ – מה קנה זה עומד במקום מים וגזעו מחליף ושרשיו מרובין ואפילו כל הרוחות שבעולם באות ונושבות בו אין מזיזות אותו ממקומו אלא הולך ובא עמהן. דממו הרוחות, עמד הקנה במקומו.
אבל בלעם הרשע בירכן ב’ארז’, שנאמר: ‘כארזים’ – מה ארז זה אינו עומד במקום מים ואין גזעו מחליף ואין שרשיו מרובין, אפילו כל הרוחות שבעולם נושבות בו אין מזיזות אותו ממקומו, אולם כיון שנשבה בו רוח דרומית עוקרתו והופכתו על פניו. ולא עוד אלא שזכה קנה ליטול הימנו קולמוס לכתוב בו ספר תורה נביאים וכתובים.

פרקי אבות, פרק ה’, משנה י”א:

ארבע מדות בדעות:
נוח לכעוס ונוח לרצות – יצא הפסדו בשכרו;
קשה לכעוס וקשה לרצות – יצא שכרו בהפסדו;
קשה לכעוס ונוח לרצות – חסיד;
נוח לכעוס וקשה לרצות – רשע.

יש דבר מעניין: המשנה אומרת שזה לגיטימי לכעוס! החסיד איננו אדם שלא כועס!
(אפשר להביא את הרמב”ם על כך שמי שלא כועס – אין לו אישיות).
אבל השאלה היא כמה. כאן – המכוער מגזים. ורבי אלעזר לומד את הלקח יותר מהר ממנו, ולכן הולך לדרוש.

כך גם בסרט: האצילות של הגיבור, יכולתו לסלוח גם כשפגעו בו בנקודה הכי רגישה בעולם.

• אופציה ב’: רבי אלעזר בן רבי שמעון.
למה רבי אלעזר?
הפסטורליות של המדרש. רבי אלעזר רואה את הכל דרך המשקפיים שלו, והוא רוצה שכולם יתנהגו כמו שהוא חושב שנכון. ופתאום, המכוער לא עונה לו! זה סותר את כל תחושת המלאות שלו, כאילו חובתו של המכוער לענות! (כיעור פנימי=כיעור חיצוני מול היופי החיצוני של סביבתו של רבי אלעזר).

נחזור לסרט:
למה הגיבורה נפגעה?
מה הרגשתם ברגע שהנכה נכנס לחדר? לא חשבתם עליו אלא על ‘איך שהיא מסכנה’.
למה היא כל כך נפגעה? כי הבחור הציג לה מראה של ‘מה שחושבים עליך’.

כל כעס תלוי באגו. למה אנחנו נפגעים מאנשים? מה אכפת לנו מה החבר ההוא חושב עלינו? הרי אנחנו לא שמים עליו?
בגלל שזה פוגע באגו שלנו. אנחנו לא מוכנים לקבל שמישהו מתנהג לא לפי הדרך שאנו רוצים שתהיה. זה הורס לנו את הפסטורליות. את תמונת העולם שלנו, על עצמינו.
אנו מושפעים מהצורה בה אחרים רואים אותנו. זה הארז.

המכוער הורס לרבי אלעזר את תמונת העולם. הוא חזר מלימוד התורה, וזה לא בסדר שמכוער כמוהו לא מתייחס אליו יפה וכו’.

מהי תכונת הקנה?
יכולת לזוז. לא לפחד מהרוח. לא להיות מקובעים, מלאים ולהזדעזע מהסביבה.

ברוכים הבאים לאתר החדש של לב לדעת!