ברוכים הבאים לאתר החדש של לב לדעת!
האתר בתקופת הרצה וחלק מהתכנים עדין נמצאים רק באתר הישן, מוזמנים לבקר גם שם
נשמר באזור האישי

סולם יעקב ע”פ השפת אמת

שרהלה מסינג

תרגיל דמיון מודרך סביב לימוד סיפור חלום יעקב, המבוסס על פירושו של השפת אמת- סולם יעקב כביטוי להתמודדויות השונות בחיי האדם, עליות ומורדות.

דמיון מודרך

קוראים את הפסוקים על יציאת יעקב מא”י עד סוף החלום. (פרשת ויצא)
דרושה מוזיקה מרגיעה, והרפיה קודם לכן.
לאחר מכן מוליכים את התלמידים למקום שהם אוהבים במיוחד, ושם רואים סולם על הארץ, העמדי את הסולם בסיסו בקרקע וראשו מגיע השמימה.
התחילי לעלות בסולם שלב אחרי שלב, איך את מרגישה? הסתכלי למעלה מה את רואה? את רוצה להמשיך לעלות?
לאט לאט יורדת חשכה על המקום, נהיה חושך מאוד מאוד גדול וסמיך אי אפשר לראות שום דבר,
את לא יכולה לראות את השלב הבא נסי לעלות , לעבור שלב איך את עושה את זה?
(לתת כאן זמן דמיון רב יותר)
ועכשיו האור עולה ואת שוב יכולה להמשיך לטפס ביתר קלות.
הסתכלי למטה , מה את רואה?
צריך להתכונן לירידה. מה את רוצה לעשות להמשיך? לרדת?
את מתחילה לרדת לאט לאט, תוך כדי הסתכלות פעם למעלה ופעם למטה כפי הרגשתך.
כשאת מגיעה למטה את יכולה לפתוח את העיניים.

 

לאחר הדמיון ללא דיבור יש לתת נייר וצבעי גואש ולתת לצייר את מה שראו.
הכל מלווה במוזיקה.
לאחר מכן יש לעשות סבב של הסבר הציורים.
שוב יראו התלמידים שסיפורי התורה אינם רק הסטוריה אלא נועדו להדריך כל אחד מאיתנו בהתמודדויות של חיינו.
הסולם הוא האדם הנמשך תדיר בין שני הכוחות יצר הטוב ויצר הרע, בלבושיהם השונים. (למשל אני רוצה לעלות ומשפחתי עומדת בתחתית הסולם וקוראת לי לרדת וכו’)

 

שפת אמת תרל”ט

” בפסוק והנה סולם מוצב ארצה וכו’ ולא כתיב ניצב. כי זה צריך האדם להעמידו, כאשר מתקן מלא קומתו.
והוא הוא הסולם שגופו למטה ונשמתו מגיע השמימה ומלאכי אלוקים עולים ויורדים – בו.
כי גופו למטה מהם. ושרש נשמתו למעלה מהם. לכן האדם נקרא מהלך בכל אלה המדרגות של הסולם. כי בודאי סולם זה כולל כל שורשי נשמות בני אדם. ונודע שכל מה שנמצא בכלל נמצא בפרט. כי האדם נקרא עולם קטן. לכן יש בכל אחד ככל אלה המדרגות.
וכתיב אח”כ ויירא וכו’. כי כך צריך להיות ע”י השגת המדרגות שרואה האדם עד היכן כח נשמתו מגעת. ואשר כל התחתונים והעליונים תלויין בו צריך ליפול עליו אימה ופחד ביותר… שהאדם המהלך ונשתנה בכל עת ועת מדרגא לדרגא במדריגות הסולם הנ”ל. נמצא תמיד הולך בדרך חדשה לגמרי וצריך סייעתא דשמיא ביותר בכל עת כנ”ל.

שאלות לעיון ולדיון
אחרי שראית וציירת את עצמך עולה ויורדת בסולם של חייך , את יודעת לאבחן מי הם המלאכים שעולים ויורדים בך, בתקופה זו או אחרת?
‘שרואה האדם עד היכן כח נשמתו מגעת ‘ – הסבר איך רואים זאת בקטע, איך יודעים זאת בחיים?

שפת אמת תרנ”ג
“סולם מוצב ארצה כו’ נראה שהוא רמז על מדרגת יעקב שנקרא אח”כ ישראל שם יעקב מוצב ארצה. י’ עקב. וראשו מגיע השמימה שם ישראל. לי ראש. וב’ בחינות אלו ישנם בכל איש ישראל ועליהם כ’ יעקב בחר לו. בחירה הוא מתוך התערובות. ישראל לסגולתו אחר הבירור.

שאלות לעיון ולדיון
איזה מימד נוסף מוסיף כאן השפת אמת ?

כל אחד מאיתנו הוא סולם , ובו כוחות מושכים למעלה ולמטה והאדם כל חייו נע על הציר הזה,
אך המטרה היא כמובן להתקדם תמיד.

ברוכים הבאים לאתר החדש של לב לדעת!