ההשתלמות עוסקת בערכים שיש מאחורי צורות שונות המתקיימות בלמידה בבית הספר, במערכות יחסים שונות היכולות להתקיים בין הצורה והתוכן של השיעוור במסרים הגלויים והסמויים העוברים בשיעור והקשר ביניהם.