ברוכים הבאים לאתר החדש של לב לדעת!
האתר בתקופת הרצה וחלק מהתכנים עדין נמצאים רק באתר הישן, מוזמנים לבקר גם שם
השתלמויות > השתלמויות בית ספריות
האדם הלומד
מקום ההשתלמות:
בתי ספר
תאריכי ההשלתמות:
כל השנה
מורים
לשאלות ותשובות >

ראיית האדם הלומד כמכלול שלם ואת הכיתה כמזמנת מפגשים אנושיים.
דגש על מיומנויות SEL.

קהילת מורים
מקום ההשתלמות:
בתי ספר
תאריכי ההשלתמות:
כל השנה
מורים
לשאלות ותשובות >

הזמנה לקהילה בית ספרית תוך הבנה של משמעות קהילת מורים לומדת.

מעגלי למידה
מקום ההשתלמות:
בתי ספר
תאריכי ההשלתמות:
כל השנה
גננות
מורים
לשאלות ותשובות >

למידה כמנוע שיוצר מעגלים שונים של למידה החל מלב התלמיד והכיתה
ועד למרחב הקהילתי.

אחדות תוכן צורה
מקום ההשתלמות:
בתי ספר
תאריכי ההשלתמות:
כל השנה
מורים
גננות
לשאלות ותשובות >

העמקה בקשר בין התוכן ובין הדרך שבה שאנחנו לומדים ומלמדים.

ידע מצמיח חינוך
מקום ההשתלמות:
בתי ספר
תאריכי ההשלתמות:
כל השנה
גננות
מורים
לשאלות ותשובות >

היחס בין חינוך לבין למידה, וההבנה שבכוחו של הלימוד לגדל ולהצמיח.

למידה דיאולוגית
מקום ההשתלמות:
בתי ספר
תאריכי ההשלתמות:
כל השנה
מורים
גננות
לשאלות ותשובות >

ראיית תהליך הלמידה כמפגש בין מורה תוכן ותלמיד.

כל הפוסטים נטענו

ברוכים הבאים לאתר החדש של לב לדעת!