ברוכים הבאים לאתר החדש של לב לדעת!
האתר בתקופת הרצה וחלק מהתכנים עדין נמצאים רק באתר הישן, מוזמנים לבקר גם שם

שאלות ותשובות

ח’ תמוז תשפ”ג  27.6. 

ההשתלמויות שנפתחות במועד קיץ תשפ”ג  הן: למידה נוגעת ללב למורים,למידה נוגעת ללב לגיל הרך- (קורס מרוכז עם חשיפה למספרים בפיוט) , לב השיעור, הערכה משיבת רוח, הערכה במבט שני, שערים ללמידה בינתחומית  והשתלמויות מיקרוקרדיטציה. 

בקיץ תשפ”ג נפתחות השתלמויות חדשות של מיקרוקרדיטציה קורסים בבחירה אישית שכל שני קורסים מרכיבים השתלמות של 30 ש”ש.  הקורסים שיפתחו הם: תוכן וצורה על ה-“מה” והאיך” בשיעור, יישומי קנבה להוראה (מתחילים), שיודע לשאול שאלות חקר ושאלות פוריות  ויצירתיות בחינוך.  השתלמויות מיקרוקרדיטציה נערכות בפלטפורמה של Class E ונעשות באופן אסינכרוני בלמידה עצמית. להשתלמויות מיקרוקרדיטציה יהיה מפגש אוריינטציה בזום לכלל הקורסים. אין חובת השתתפות בזום. 

כל ההשתלמויות מקנות 30 שעות גמול שמוכרות לאופק חדש עוז לתמורה ועולם ישן.

בתשפ”ד ניתן יהיה להירשם לקהילות דיציפלינריות של לב לדעת  המקנות גמול של 60 ש”ש. (על הקהילות ראו פרסום נפרד) .

ברוב ההשתלמויות המתכונת היא שכל השתלמות בנויה משמונה יחידות לימוד: מפגש סנכרוני (בזום) ושבע יחידות לימוד מקוונות. בכל יחידה יש  מקורות לקריאה, הרצאה מצולמת קצרה ומשימת הגשה תוך התנסות בכיתה. 

לכל המשימות ינתן משוב ע”י צוות המנחים של ההשתלמויות. בכל שבועיים לערך תעלה יחידה חדשה.  

הסבר על השתלמות סנכרונית בזום  מסעות למידה בהמשך.

 

 

למידה נוגעת ללב למורים

השתלמות מקוונת בנושא למידה משמעותית ברוח ‘לב לדעת’. זו השתלמות הדגל של לב לדעת, ומהווה מבוא לתפיסת העולם החינוכית שלב לדעת מבקש לייצר. 

בין הנושאים בהם עוסקת ההשתלמות:

מהי למידה? להיות מורה, ממורה למנחה, הכיתה כחבורה לומדת, למידה דיאלוגית, אומנות ההפנמה, כלים ללימוד וליצירה, שילוב סרטים בהוראה, שאילת שאלות, עבודה רוחנית, דמיון מודרך ועוד. 

פתיחה :27.6  ח’ תמוז  סיום  8.8. כ”א אב תשפג.

למידה נוגעת ללב לגננות 

השתלמות ייעודית לגננות העוסקת בעקרונות חינוכיים וביישומים בגן בגישת לב לדעת נושאי ההשתלמות: החלום שלי, עקרונות חינוכיים בתורת האדמו”ר מפיאסצנה, שאילת שאלות, יצירתיות ועוד…

בהשתלמות זו יש הזדמנות לשיתוף ולמידה מהנעשה בגנים שונים דרך סרטונים מגנים ברחבי הארץ ודרך שיתוף בפורום שבו גננות משתפות מהצלחות ועשייה שנעשתה אצלן בגן. 

פתיחה: י”ג בתמוז  2.7  סיום : ח’ אב 26.7.

בהשתלמות 2 מפגשי זום סינכרוניים ו4 יחידות מקוונות אסינכרוניות.

מועדי המפגשים הסינכרוניים : י”ג תמוז  2.7  בשעות 8.30-11.15 ,ה’ אב   23.7 בשעות 19.45-22.15.

הערכה משיבת רוח 

השתלמות מקוונת בנושא חלופות בהערכה ברוח ‘לב לדעת’. מתוך תפיסה שמעגל הלמידה כולו צריך להיעשות ברוחה של לב לדעת נבנתה השתלמות זו המציגה את תפיסת העולם של חלופות בהערכה. 

בין הנושאים בהם עוסקת ההשתלמות:

מהי הערכה? גישות שונות לנושא ההערכה, דיאלוג ומשוב, רפלקציה, מטלות ביצוע, שאלות הפנמה, בניית מחוונים, התלקיט ועוד. 

פתיחה : 27.6 ח’ תמוז.  סיום:  8.8  כ”א אב תשפ”ג.

 

הערכה במבט שני

בנוסף לגישת החלופות בהערכה המחדשת בדרכי הערכה הבית ספריים אנו רואים חשיבות גם בדרכי הערכה השגרתיות ורואים חשיבות בבחינת הדרכים השונות שהיא נעשית ובעדכונה ברוח לב לדעת.

השתלמות העוסקת בהערכה השגרתית הנעשית בבתי הספר ברוחה של לב לדעת: מבחנים שיעורי בית ותעודות, שימוש במשחוק ובכלים טכנולוגיים שונים בתהליכי הערכה.

פתיחה : 27.6 ח’ תמוז.  סיום:  8.8  כ”א אב תשפ”ג.

מלב אל לב: מלב השיעור אל לב התלמיד:

השתלמות העוסקת בבניית שיעור לפי עקרונות לב לדעת. מציאת הלב של השיעור, בניית פתיחה, מעטפת שיעור,מפגש,  סיכום והפנמה.

פתיחה : 27.6 ח’ תמוז.  סיום:  8.8  כ”א אב תשפ”ג.

השתלמות ייחודית : מסעות למידה – השתלמות מקוונת סינכרונית:

בהשתלמות מוזמנים המורים למסע למידה  שבמהלכו כל אחד ואחד יכין עבור קבוצת הלימוד שלו מסע למידה שיעודד למידה עצמאית של התלמידים.  בדרך נתוודע לכלים מגוונים כמו מציאת לב השיעור, תוצר כמניע למידה, גיוס שותפים, משוב מעצב ועוד… אנו מקווים כי בסוף המסע כל מורה יתחבר עוד קצת אל המורה שבו ויקבל כלים לצעוד בנחת עם התלמידים בחוויה של לימוד חקר ויצירה.

איך בנויה ההשתלמות?

יתקיימו שבעה מפגשים סינכרונים בזום. במהלך ההשתלמות נכין את תוצר ההשתלמות ובמפגש ההשתלמות האחרון יש להגיש את תוצרי הלמידה. בין המפגשים ינתנו משימות להכנה תתקיימנה פגישות הנחיה פרטניות. 

מה כוללת כל יחידה בהשתלמות מסעות למידה?

בכל יחידה שלוש שעות אקדמיות סינכרוניות בזום, הנפתחות בהרצאה קצרה (כ20 דקות בממוצע) ולאחריה עבודה אישית וקבוצתית שבה כל משתלם ומשתלמת יכינו מסע למידה.

 קהילת מסעות למורי מקצועות הקודש:

מסע למידה מורחב למורים הכולל 60 ש”ש ובו תשע  מפגשים סינכרוניים ומטלות אישיות. המטלות כולן מכוונות לתוצר שהוא מסע למידה עבור תלמידים. 

 

שערים ללמידה בינתחומית:

למה למידה בינתחומית?

מחשיבה קווית לחשיבה רשתית.

מפגשים מהשטח – מפגשים עם תוכניות למידה בינתחומיות הקיימות בבתי ספר.

דיון בשינויים במרכיבי הלמידה במעבר ללמידה בינתחומית – מקום, זמן, תלמיד, מורה וצוות מורים, לצד

היכרות עם מודלים ללמידה בינתחומית.

 ההשתלמות כוללת יחידות מקוונות, שיש להגישן בשני חלקים לפי לוח הזמנים שיינתן, והשתתפות חובה במפגש זום אחד מתוך שתי יחידות זום בינתחומיות המוצעות במהלך ההשתלמות. 

יחידות 1-3 : פתיחה 27.6 , הגשה 11.7.

יחידות 4-6 : פתיחה:  11.7 הגשה: 25.7.

יש להשתתף באחד מתוך שני מפגשי הזום.

 

חדש מקיץ תשפ”ג השתלמויות מקרו קרדיטציה השתלמויות בהרכבה אישית. 

  יש לבחור שניים מתוך הקורסים של 15 ש”ש כל אחת כדי להרכיב השתלמות של 30 ש”ש עם ציון . 

הקורסים המוצעים בקיץ תשפ”ג:

1.תוכן וצורה- על ה”מה” וה”איך” בשיעור

קורס זה עוסק בקשרים הקיימים בין התכנים שאנו מלמדים בבית הספר לבין האופן והצורה שבהם תכנים אלו מועברים- בין “מה” שאנחנו מלמדים לבין ה”איך” שאנחנו מלמדים. נעסוק בערכים הנמצאים מאחורי צורות שונות של למידה בבית הספר בכלל ובשיעורים בפרט, נראה מערכות יחסים שונות בין התכנים שאנו מלמדים לבין הצורות שאנו לומדים, וכן נדון במסרים גלויים וסמויים העוברים דרך ה”מה” וה”איך” של השיעור.

קורס זה נעשה בלמידה אישית מקוונת דרך מערכת ‘קלאס אי’, ומקבלים עליו 15 ש”ש. שימו לב שבכדי להגיע לגמול מלא עליכם לעשות קורס נוסף של  15 ש”ש..  

 

  1. יישומי קנבה להוראה (מתחילים)

בקורס זה נכיר כלי עבודה בסיסיים בתוכנת ‘קנבה’- תוכנת עיצוב נגישה וידידותית שניתן ליצור באמצעותה חומרי למידה יפים ומזמינים. במקביל לרכישת הכלים בתוכנת ‘קנבה’ נערוך דיון על רעיונות, ערכים ועקרונות הנמצאים מאחורי הכלים הנלמדים בכל יחידה ויחידה. מטלת הקורס  היא יצירת מצגת לתלמידים באמצעות הרעיונות והכלים מתוכנת ‘קנבה’ שנלמדו בכל יחידה. שימו לב- קורס זה מיועד למורים העושים את צעדיהם הראשונים בתוכנת ‘קנבה’.

קורס זה נעשה בלמידה אישית מקוונת דרך מערכת ‘קלאס אי’, ומקבלים עליה 15 ש”ש. שימו לב שבכדי להגיע לגמול של 30 ש”ש עליכם לעשות קורס נוסף של  15 ש”ש.  

 3.שיודע לשאול- שאלות חקר ושאלות פוריות

קורס זה עוסק בשאלת שאלות- בתפקיד השאלה בלמידה, בשאילת שאלות פוריות ובכתיבת שאלות חקר. בעזרת אבני הדרך בהשתלמות נתקדם הן כלומדים המתנסים בשאילת שאלות והן כמורים המובילים תלמידים לעבר שאילת שאלות פוריות ושאלות חקר. בכל יחידה נדון בסוגיות הקשורות לשאילת שאלות וננסה לשפר את מיומנות שאילת השאלות שלנו ושל תלמידנו.  

קורס זה נעשה בלמידה אישית מקוונת דרך מערכת ‘קלאס אי’, ומקבלים עליה 15 ש”ש. שימו לב שבכדי להגיע לגמול של 30 ש”ש עליכם לעשות קורס נוסף של  15 ש”ש.  

  1. יצירתיות בהוראה

בקורס זה נדון ביצירתיות בהוראה- תחילה נשאל מהי יצירתיות? ומדוע היא מיומנות חשובה שיש ללמוד אותה כיום? לאחר מכן נתמקד במורים, בדמותו של ‘המורה כיוצר’, ונתבונן בהשקות שבין מלאכת ההוראה למלאכת היצירה, לבסוף, נעבור לדון בתלמידים וננסה להבין כיצד מלמדים יצירתיות? נדון באתגרים שיש סביב לימוד יצירתיות, ונרכוש מספר כלים ללימוד יצירתיות.

קורס זה נעשה בלמידה אישית מקוונת דרך מערכת ‘קלאס אי’, ומקבלים עליה 15 ש”ש. שימו לב שבכדי להגיע לגמול של 30 ש”ש עליכם לעשות קורס נוסף של  15 ש”ש. 

אין צורך בידע קודם, אך נדרשים רצון להעמיק בנושאים הנלמדים וסקרנות לגביהם ומוכנות לצאת למסע של התבוננות ולמידה.

כל ההשתלמויות מוכרות לגמול השתלמות בהיקף של 30 שעות עם ציון ומתאימות לדרישות ההשתלמות המקצועית באופק חדש ובעוז לתמורה.  

האם ההשתלמות מוכרת גם למי שלא ברפורמה כלשהי?

כן.

האם ניתן לעשות את ההשתלמות לצורך לימודי חובה  בשנת שבתון?

כן. ההשתלמות רשומה במתווה ההתפתחות המקצועית של משרד החינוך.אם אתה מעונין במסלול זה יש לפנות לכרמית כהן במכללת הרצוג.

האם ההשתלמות מתאימה לדרגות 7-9? 

כן.

מתי אקבל את גמול ההשתלמות?

מיד בסיום ההשתלמות אנו מעבירים את יומני ההשתלמות והציונים לרשת עתיד, המטפלת מטעם משרד החינוך בהשתלמויות. הטיפול שלהם בגמולים יכול לקחת זמן (בדרך כלל כמה חודשים) והדבר לא תלוי בנו. יש להתאזר בסבלנות ובסוף האישורים מגיעים. התגמול הוא רטרואקטיבי לתאריך סיום ההשתלמות. 

 ההשתלמות היא השתלמות מקוונת, לאחר הרישום תקבלו קישור מפיתוח מקצועי הרצוג  והנחיות פתיחה לאתר הקורס במכללת הרצוג. באמצעות שם משתמש וסיסמא תיכנסו לאתר ההשתלמות שבמודל הרצוג.

ההשתלמויות הן מקוונות יש בהם שבע יחידות לימוד אסינכרוניות ומטלות להגשה . הן נפתחות אחת לשבועיים שלושה לפי לוח הזמנים של ההשתלמות שתקבל בפתיחת ההשתלמות 

בהשתלמות יש מפגש סנכרוני אחד- בזום שתאריכו יישלח אליך סמוך למועד פתיחת ההשתלמות.

כן , כל משימה שיש בה מטלה לביצוע בכיתה ישנה  משימה חלופית שמתאימה לחופשת לידה או שבתון).

המנחים הם מורים מנוסים ומנחי השתלמויות שעברו הכשרה מיוחדת לכך מטעם לב לדעת ומנוסים בכתיבת משוב אישי ומקדם. 

בהחלט. ההשתלמות בנויה כך שנערכת הכרות יסודית עם המחשבות והתובנות העומדות בבסיס התפיסה של לב לדעת.

בהחלט. רוב התכנים של ההשתלמויות המקוונות שלנו שונים משל ההשתלמויות הבית ספריות, ואופי הלמידה שונה.  

ההשתלמות שלנו תהיה בע”ה מעניינת, מעוררת מחשבה והשראה ותעניק לך כלים יישומיים לעבודת ההוראה אולם היא לא מיועדת למי שמחפש/ת חיים קלים אלא למי שמחפש/ת להעמיק במשמעות הלמידה ובמהות התפקיד של המורה. מתוך המשובים על ההשתלמויות אנו לומדים כי משתלמים מבצעים כל יחידה במשך 1.5-3.5 שעות בממוצע.

אנו ממליצים לעשות בכל שנה השתלמות אחת, ניתן להירשם לשתי השתלמויות במקביל אך כדאי לקחת בחשבון שהלו”ז שלהן יהיה דומה כך שלימוד היחידות והגשת המטלות יהיה די אינטנסיבי.

לגננות פתחנו השתלמות ייחודית של למידה נוגעת ללב וגננות יכולות להירשם רק אליה (מספר המקומות מוגבל). 

ניתן להירשם גם למסע למידה ייעודי לגננות הכולל 7 מפגשי זום. 

במטלות בהן יש צד יישומי (כגון כתיבת מערך שיעור, הכנת דף צפייה, תכנון כלי הערכה) אנו בוחרים את המטלות המוצלחות ומעלים אותן בתיאום עם המשתלם לאתר לב לדעת לתועלת הרבים, אם לא תהיה מעונין תוכל לבקש מהמנחה שהמטלות שלך לא יפורסמו. 

עלות ההרשמה להשתלמות: 30 ש״ח.  אין תשלום נוסף. התשלום אינו מוחזר במקרה של ביטול הרישום. 

בוודאי. תוכלו לפנות לברכה וילנסקי בפיתוח מקצועי הרצוג.

ברוכים הבאים לאתר החדש של לב לדעת!