להאיר את הלב – מערכי שיעורים מומלצים

השתלמויות הקיץ המקוונות יוצאות לדרך!
חדש: השתלמויות קצרות בהרכבה עצמית (מיקרוקרדיטציה)
תורתך שעשועי
אם אדם לומד תורה לדעת, לחוש, לחיות- אז אין התורה עבורו אך ורק הישג אינטלקטואלי, אלא מעש רב אנפין ועתיר משמעויות רוחניות ונפשיות, אז אין האדם חש עצמו בודד וגלמוד, אז הוא רואה בתורה ידיד קרוב... (הרב יוסף דוב סולובייצ'יק)