להאיר את הלב – מערכי שיעורים מומלצים

הרישום להשתלמויות הקיץ המקוונות יפתח בקרוב
תורתך שעשועי
אם אדם לומד תורה לדעת, לחוש, לחיות- אז אין התורה עבורו אך ורק הישג אינטלקטואלי, אלא מעש רב אנפין ועתיר משמעויות רוחניות ונפשיות, אז אין האדם חש עצמו בודד וגלמוד, אז הוא רואה בתורה ידיד קרוב... (הרב יוסף דוב סולובייצ'יק)