תיכון
יסודי
גני ילדים

חומרי הוראה > יסודי > משנה

אופן קריאת שמע

צוות לב לדעת

שיעור זה יעסוק בברכות קריאת שמע ובהקפדה על הנוסח שלהן. דרך ברכות אלה נכיר את הכלל החשוב שאין לשנות ממטבע שטבעו חכמים בברכות.
קרא עוד
ייצוא לוורד

איזוהי דרך טובה - אבות, פרק ב', ט'

רוח יהודית

עיון בדרכים הטובות המוצעות במשנה.
לפתיחה

הבאת הביכורים על ידי העשירים והעניים

צוות לב לדעת

בשיעור שלפנינו נלמד על החשיבות שנתנו חז"ל לערך שלא לגרום בושה לזולת. נראה דרך המשנה שערך זה חשוב מאוד ובעקבותיו, יש לוותר על דין לכתחילה של קריאה עצמית של מביא הביכורים על מנת לא לגרום בושה לאלו שאינן יודעים לקרוא.
קרא עוד
ייצוא לוורד

החוויה בעשיית מצווה- העלאת ביכורים לירושלים כדוגמא למצווה חוויתית

צוות לב לדעת

בשיעור שלפנינו נלמד על מעלתה של יצירת חוויה משמעותית כחלק מקיום המצווה. החוויה בקיום המצווה מאפשרת לאדם להיקשר למצווה, ולהרגיש את היותה חלק משמעותי ממהותו. הפסוק מתאר את חווית השמחה בעבודת ה' כמהותית לקיום המצווה.
קרא עוד
ייצוא לוורד

הישן תחת המיטה בסוכה

צוות לב לדעת

בשיעור זה נעסוק במצוות שינה בסוכה בחייבים ובפטורים. במהלך השיעור נדגיש את הערך של ההשפעה הבין דורית והערך של הדוגמא האישית ושימוש חכמים. ערכים אלה עולים מהסיפור במשנה על כך "שהיינו ישנים תחת המיטה ולא אמרו לנו דבר".
קרא עוד
ייצוא לוורד

הכפרה על העברות ביום הכיפורים- חלק א

צוות לב לדעת

ישנם שני סוגים של עבירות: עבירות בין אדם לחברו, התלויות בכך שהאדם ירצה את חברו, ועברות בין אדם למקום שעליהם יום הכיפורים מכפר.
קרא עוד
ייצוא לוורד

הכפרה על העברות ביום הכיפורים- חלק ב

צוות לב לדעת

ביום הכיפורים הקב"ה נותן לנו הזדמנות מיוחדת להשאיר את העברות בעבר ולהתחיל את השנה החדשה נקיים וטהורים.
קרא עוד
ייצוא לוורד

הכשרים לקריאת מגילה

צוות לב לדעת

במשנה נלמד על מצוות קריאת מגילה. את המגילה "הכל כשרים לקרוא". נראה תוך כדי הלימוד שלמרות הגדרה זו גם במצוות 'מקרא מגילה' יש מקרים יוצאים מהכלל שלא הכל כשרים לקרוא בהם.
קרא עוד
ייצוא לוורד

העיקר –מקרא מגילה

צוות לב לדעת

השיעור יעסוק בשאלה מהו החלק העיקרי במגילה. בשיעור תוצע ההבנה שגם חלקים בסיפור שלכאורה נראים לא עיקריים למרכז הסיפור, גם להם יש משמעות וחשיבות. השיעור יתמקד בחלקה השני של המשנה.
קרא עוד
ייצוא לוורד

הקדשת ביכורים

צוות לב לדעת

המשנה מדברת על כך ש'הפרשת ביכורים' נעשית על ידי אמירה. האמירה "מקדישה" את הפרי לביכורים. בשיעור אנו נעסוק ביכולת ליצור מציאות של קדושה על ידי דיבור. כך למשל שאדם מקדיש בדיבורו את פירות הביכורים עוד בשדהו ועד להבאתם לבית המקדש למקרא ביכורים.
קרא עוד
ייצוא לוורד

והוי דן את כל האדם לכף זכות

עינת ריינוס- צוות לב לדעת

המשנה במסכת אבות מלמדת אותנו לדון כל אדם לכף זכות בעיקר במקרים בהם המציאות אינה ברורה ושתי הדרכים חובה וזכות עומדות לפנינו. בשיעור נגלה כי יש מעלה אפילו גבוהה מזו והיא ההבנה שבכל אדם ניתן למצוא את נקודת הזכות
קרא עוד
ייצוא לוורד

טובה תורה מכל סחורה – לימוד תורה לשמה

צוות לב לדעת

בשיעור זה נלמד ונתבונן במשמעות המושג לימוד תורה לשמה. מהו לימוד לשמה? האם הוא מיוחד רק ללימוד תורה? מהם יתרונותיו? ומה שכרו של הלומד לשמה?
קרא עוד
ייצוא לוורד

כבוד האדם, אבות פרק ד, ג'

רוח יהודית

עיסוק בחשיבות כבוד כל אדם ואדם.
לפתיחה

ל"ט מלאכות שבת

צוות לב לדעת

בשיעור נעסוק בהבנת מושג המלאכה. נעמוד על כך שהמלאכה היא תהליך שנועד לממש מטרה. ראשית התהליך היא בחומר גלם וסופו בתוצר, והוא כולל שלבים שונים. לאור זאת נתבונן בעניין התהליך ובהופעתו בחיים, והיחס בינו לבין המטרה.
קרא עוד
ייצוא לוורד

לימוד זכות- אבא חלקיה

עדינה צוריאל

דרך סיפורו של אבא חילקיה, נחשוב על היחס שלנו לעולם ולגשם..
קרא עוד
ייצוא לוורד

מידת הקנאה

עינת ריינוס

בשיעור נעסוק במידת הקנאה, ננסה להבין מה קורה לנו כשאנחנו מקנאים ומה יכול לעזור בהתמודדות עם מידה זו.
קרא עוד
ייצוא לוורד

מלאכות שמותר לעשותן בערב פסח גם במקום שנהגו לא לעשות

צוות לב לדעת

בשיעור זה נלמד שלכל כלל יש יוצאים מן הכלל. יש מצב שבו ביטול הכלל הוא השמירה על עצם הדבר שבגללו נוצר הכלל, מצב זה נדרש מהפסוק "עת לעשות לה' הפרו תורתיך".
קרא עוד
ייצוא לוורד

מצוות שקיומן ביום- חלק א

צוות לב לדעת

בשיעור נלמד את המשנה המתייחסת למצוות שיש לקיימן ביום. ננסה להבין מה המשמעות של זמני היום והלילה ולמה יש לקיים מצוות אלה דווקא ביום ובאור.
קרא עוד
ייצוא לוורד

מצוות שקיומן ביום- חלק ב

צוות לב לדעת

בשיעור נלמד את המשנה המתייחסת למצוות שיש לקיימן ביום. ננסה להבין מה המשמעות של זמני היום והלילה ולמה יש לקיים מצוות אלה דווקא ביום ובאור.
קרא עוד
ייצוא לוורד

מקדים בשלום, מסכת אבות, פרק ד', כ

"רוח יהודית"

התמקדות בערך השלום ובחשיבות להיות בין מקדימי השלום.
לפתיחה

משימות חזרה על פרק ד'

ברוך פרקש

סיכום הלימוד בחברותות.
לפתיחה

משניות בהירות - בבא קמא ג,ד (עמ' 158-161)

מרכז הוראה והלכה, צוות לב לדעת

הצעת שיעור מלווה למשנה שמתמקדת במקרים בהם האדם עצמו עלול להוות נזק לחברו.
קרא עוד
ייצוא לוורד

משניות בהירות- בבא קמא א,א (עמ' 136-141)

מרכז הוראה והלכה, צוות לב לדעת

הצעת שיעור מלווה למשנה שמתמקדת באחריות שלנו לנזקים שמתרחשים בעקבותינו .
קרא עוד
ייצוא לוורד

משניות בהירות- בבא קמא ח,א (עמ' 190-197)

מרכז הוראה והלכה, צוות לב לדעת

הצעת שיעור מלווה למשנה שמתמקדת באחריות שלנו לפצות על נזק שגרמנו.
קרא עוד
ייצוא לוורד

משניות בהירות- פסחים ג,ז (עמ' 50-53)

מרכז הוראה והלכה, צוות לב לדעת

הצעת שיעור מלווה למשנה העוסקת בביטול חמץ.
קרא עוד
ייצוא לוורד

משניות בהירות- פסחים י,א (עמ' 90-93)

מרכז הוראה והלכה, צוות לב לדעת

הצעת שיעור מלווה למשנה שמתמקדת באי האכילה לפני ליל הסדר, תוך התבוננות על המתנה ומעלותיה בחיינו.
קרא עוד
ייצוא לוורד

משניות בהירות- פסחים י,ד (עמ' 104-111)

מרכז הוראה והלכה, צוות לב לדעת

הצעת שיעור מלווה למשנה שמתמקדת בלימוד האב את הבן 'על פי דעת הבן'.
קרא עוד
ייצוא לוורד

סדר מסירת הביכורים

צוות לב לדעת

בשיעור שלפנינו נעסוק במקרא ביכורים. דרך עיון בפסוקים נלמד על חשיבות הכרת הטוב על הגאולה ועל הארץ שבאה לידי ביטוי במצוות הביכורים.
קרא עוד
ייצוא לוורד

פרק ד' משנה ב' - מצווה קלה

ברוך פרקש

דף עבודה ללימוד והעמקה בחברותות.
לפתיחה

פרק ד' משנה ג'- אין לך אדם שאין לו שעה

ברוך פרקש

דף עבודה ללימוד והעמקה בחברותות. כולל תרגיל כתיבה קבוצתי.
לפתיחה

פרק ד' משנה ט – המקיים את התורה מעוני

ברוך פרקש

דף עבודה ללימוד והעמקה בחברותות.
לפתיחה

פרק ד' משנה ט"ז - העולם הזה דומה לפרוזדור

ברוך פרקש

דף עבודה ללימוד והעמקה בחברותות.
לפתיחה

פרק ד' משנה י' - הוי ממעט בעסק

ברוך פרקש

דף עבודה ללימוד והעמקה בחברותות.
לפתיחה

פרק ד' משנה י"א - כנסיה שהיא לשם שמים

ברוך פרקש

דף עבודה ללימוד והעמקה בחברותות.
לפתיחה

פרק ד' משנה י"ב – יהי כבוד תלמידך

ברוך פרקש

דף עבודה ללימוד והעמקה בחברותות.
לפתיחה

פרק ד' משנה י"ד - הוי גולה למקום תורה

ברוך פרקש

דף עבודה ללימוד והעמקה בחברותות.
לפתיחה

פרק ד' משנה כ' חלק א' – הלומד ילד

ברוך פרקש

דף עבודה ללימוד והעמקה בחברותות.
לפתיחה

פרק ד' משנה כ' חלק ב' - קנקן חדש

ברוך פרקש

דף עבודה ללימוד והעמקה בחברותות.
לפתיחה

צאו וראו - אבות פרק ב, ח'

רוח יהודית

עיון בדרכי לימוד.
לפתיחה

קיום מצוות הביכורים כהלכתה גם על ידי האדם המכובד

צוות לב לדעת

בשיעור זה נפגוש בדמותו של המלך המביא ביכורים. דרך מפגש זה נראה שגם המלך במעמדו צריך לשאת על כתפו את הביכורים. התנהלות זו תדגיש לנו את חשיבות המצווה, ואת ראיית קיום המצווה כמכבדת את עושיה ולא פוגעת בכבודם, אפילו את המלך.
קרא עוד
ייצוא לוורד

קריאת שמע

צוות לב לדעת

בשיעור זה נלמד על החובה שלנו לציית לדברי חכמים ולהלכה.
קרא עוד
ייצוא לוורד

קריאת שמע בערבית

צוות לב לדעת

בשיעור זה נלמד על הקשר בין 'קריאת שמע' והלילה. נבין יחד את משמעות 'קריאת שמע' בלילה דווקא ובחלקי הלילה השונים.
קרא עוד
ייצוא לוורד

קריאת שמע בשחרית

צוות לב לדעת

יש ערך לקיום מצוות קריאת שמע בזמנה, אך ישנה אפשרות גם לקיים את מצוות קריאת שמע לאחר זמנה והיא תיחשב לו כלימוד תורה.
קרא עוד
ייצוא לוורד

שאלות חזרה על פרק ד'

ברוך פרקש

סיכום הלימוד בחברותות.
לפתיחה

שינה תחת המטה בסוכה

צוות לב לדעת

על פי המשנה, חלק מקיום מצוות סוכה הוא השינה בסוכה. על פי ההלכה השינה, כמו האכילה צריכה להיות דווקא מתחת לסכך שהוא מסמל את הנוכחות של הקב"ה מעלינו בחג הסוכות.
קרא עוד
ייצוא לוורד

שרשרת המסירה - חלק א'

רוני אלדד, צוות לב לדעת.

אחת מהנחות היסוד בהלכה, ובוודאי בתלמוד נוגעת ליחס בין מקורות קדומים למאוחרים. המוקדם "גובר" על המאוחר באופן גורף, מצד התוקף והסמכות של הדברים הנאמרים בו, והכל נובע ממנו ונבנה על גביו. בשיעורים הקרובים נידרש להבנת עומק של הנחת היסוד הזו, ושל השלכותיה המעשיות והמבניות בגמרא עצמה , וכמו כן, נבחן אותה ביחס למציאות שלנו, ונבקש לשאוב ממנה תובנות והשראה ליחס הבין דורי בעולם שסובב אותנו.
קרא עוד
ייצוא לוורד

שרשרת המסירה - חלק ב'

רוני אלדד, צוות לב לדעת.

אחת מהנחות היסוד בהלכה, ובוודאי בתלמוד נוגעת ליחס בין מקורות קדומים למאוחרים. המוקדם "גובר" על המאוחר באופן גורף, מצד התוקף והסמכות של הדברים הנאמרים בו, והכל נובע ממנו ונבנה על גביו. שיעור זה מהווה חלק שני בסדרת שיעורים, בה נידרש להבנת עומק של הנחת היסוד הזו, ושל השלכותיה המעשיות והמבניות בגמרא עצמה , וכמו כן, נבחן אותה ביחס למציאות שלנו, ונבקש לשאוב ממנה תובנות והשראה ליחס הבין דורי בעולם שסובב אותנו.
קרא עוד
ייצוא לוורד

שתיקה, דיבור ומעשה - אבות פרק א, ט"ז

רוח יהודית

נבחן את היחס בין השתיקה הדיבור והמעשה.
לפתיחה

חדש באתר

שבועות
מערכי שיעור לקראת חג השבועות לבית הספר התיכון

מהבלוג שלנו

אג'נדה או לבטים
בעולם של טשטוש זהויות, תפקידנו כמחנכים הוא לחנך לערכים בהם אנחנו מאמינים ולאורם אנו חיים, ולא רק להציף לבטים ושיקולים.
הצטרפו לרשימת התפוצה שלנו והיו חלק
מקהילת אנשי חינוך חולמים ויוצרים