תיכון
יסודי
גני ילדים

חומרי הוראה > תיכון > תושב"ע

ממוזיקת רקע לכח חיים

חנה רובינשטיין, צוות לב לדעת

עלינו לזהות את התכונות החזקות בכל אדם כדי לעזור לו להגיע למקומות טובים יותר.
קרא עוד
ייצוא לוורד

מצווה תקכ"ט - שלא להשחית אילני מאכל

גדעון שרלו, צוות לב לדעת

מצוה זו עניינה באיסור השחתת עצים בפרט והשחתת רכוש בכלל. בשיעור זה, נצא ללימוד מעמיק בעקבות המשפט 'כי האדם עץ השדה' ונראה כיצד בעל ספר החינוך הרחיב את משמעותו ההלכתית.

קרא עוד
ייצוא לוורד

מצווה ר"ל - שלא לאחר שכר שכיר

גדעון שרלו, צוות לב לדעת

איסור הלנת שכר הוא איסור מפורש בתורה ולצערנו מצוי גם כיום בקרב מעסיקים ואף בקרב בני נוער מועסקים. מתי אי תשלום נחשב כהלנת שכר? נשווה בין דיני התורה לחוקי המדינה.
קרא עוד
ייצוא לוורד

מצווה רכ"ח - שלא לעשוק

גדעון שרלו, צוות לב לדעת

איסור "לא תעשוק את רעך" מוגדר כ"מידה רעה ביותר". בשיעור זה נגדיר את האיסור, נראה מה בינו ובין איסורים הדומים לו, נתוודע שוב לעיקרון - 'לפיכך הרבה להם תורה ומצוות' - ונעמיק במשמעות ריבוי האזהרות שהתורה נותנת לנו.
קרא עוד
ייצוא לוורד

מצווה ס"ו: הלוואה לעני

גדעון שרלו, צוות לב לדעת

בשיעור זה נתוודע למצוות ההלוואה, נראה את גודל מעלתה עד כדי שהיא עדיפה על מצוות צדקה ונבין מדוע עדיף לתרום לעמותות המסייעות בהתמודדות עם מצב כלכלי מאשר לתרום לעמותות המעבירות את הכסף ישר לעניים בבחינת "תן לו חכה ולא דגים".
קרא עוד
ייצוא לוורד

מצווה ט"ז: שלא לשבור עצם מן הפסח

גדעון שרלו, צוות לב לדעת

מצוה זו עוסקת בעניין טכני לכאורה, איסור שבירת עצם מקרבן הפסח, אך טומנת בחובה יסודות גדולים בשמירת המצוות בכלל וביחס לזכרון יציאת מצרים בפרט. בשיעור זה נתוודע לשני עניינים עיקריים: המשמעות העמוקה שבמצווה הטכנית- להתנהג כבני מלכים אחת בשנה על מנת לקבע בתודעה את הרגע הנשגב של יציאת מצרים, והעניין השני והוא משמעות קיום המצוות בכלל - "אחרי הפעולות נמשכים הלבבות".
קרא עוד
ייצוא לוורד

פרויקט הערכה חלופית בנושא גיור

שירה שדה

הצעה לקיום הערכה חלופית בנושא גיור, על ידי כתיבת מאמר מסכם.
קרא עוד
ייצוא לוורד

מתוך תלקיט בספר החינוך -אהבת הגר

צוות תושב"ע אולפנת להב"ה

דוגמא למשימה מתוך תלקיט המלווה את הוראת יחידת ספר החינוך בתושב"ע. מטרת עבודה זו היא ללמוד על הקשיים עמם מתמודדים הגרים בימינו, ועל משמעות תהליך הגיור עבורם.
לפתיחה

מצות מזוזה - שיעור שני (הבית)

משה לוי

המשך לשיעור הראשון - על משמעות ה'בית' כמקום המזוזה דרך לימוד הפעלה והפנמה
קרא עוד
ייצוא לוורד

מצווה ל"ב - שלא לעשות מלאכה בשבת

צוות לב לדעת

בשיעור זה נעסוק במהותה של השביתה ממלאכה בשבת, בעקבות דבריו של בעל ספר החינוך בסעיף שורשי המצוה. בעקבות הלימוד נצפה בסרט, ונעסוק בכוחה של מצוות השבת לחזק את האמונה בה'.
קרא עוד
ייצוא לוורד

מצות סיפור יציאת מצרים

רעות ברוש

2 שיעורים על משמעות סיפור יצי"מ כתשתית בעולם הרוחני ובכוחו של הסיפור
קרא עוד
ייצוא לוורד

מצות קידוש ה'

מירי גניזי

3 שיעורים העוסקים - בהגדרת מצוות קידוש ה', בדילמות העולות בקיום מצווה זו ובמשמעותה לחיינו
קרא עוד
ייצוא לוורד

מצות תפילה

אורן לש

4 שיעורים העוסקים בתפילה - קשר לה', הבנת התפילה, כוונת הלב וההתחדשות בתפילה
קרא עוד
ייצוא לוורד

מצות קידוש שבת בדברים

שרית שוסהיים

3 שיעורים בנושא הקידוש - על משמעות המעבר בין הזמנים ועל הקדושה שבדיבור.
קרא עוד
ייצוא לוורד

מצות תוכחה

חגי כפיר

נבין ונגדיר מהי הוכחה ראויה ומתי אין ראוי להוכיח, בנוסף לכך נחשוב מה אנו רוצים להשיג ע"י תוכחה ? (4 שיעורים)
קרא עוד
ייצוא לוורד

מצות אהבת הגר

ערן בנימיני

ביחידה זו ננסה, לצד הלימוד התורני של המקורות העוסקים בנושא, גם לקרב את הדברים ללבנו, הן במובן של הזדהות עם הגר והבנת הקשים שהוא מתמודד עמם, והן במובן של התבוננות על הנדרש מאיתנו, כדי להקל על הגרים שסביבנו.
קרא עוד
ייצוא לוורד

מצות מזוזה - שיעור ראשון

משה לוי

התבוננות במצוות מזוזה ובמשמעותה דרך הפעלה והפנמה
קרא עוד
ייצוא לוורד

מצות מעקה

משה ויצמן

3 שיעורים סביב מצוות מעקה - מתי אנו עלולים לפול ? מתי עלינו לסמוך על השגחת ה' ומתי לשים מעקה ?
קרא עוד
ייצוא לוורד

חדש באתר

הכנה לסדר
גם מהבית אפשר להתכונן לפסח עם כל המשפחה

מהבלוג שלנו

התבוננות בימי קורונה
מה מאפשרת לנו ההתבוננות? שאלה של תלמידה שחייבה להתבונן
הצטרפו לרשימת התפוצה שלנו והיו חלק
מקהילת אנשי חינוך חולמים ויוצרים