תיכון
יסודי

חדש באתר

יהודים סקרנים
מאמר מרתק על סקרנות, על התשוקה לידע, על שאילת שאלות ועל סכנת הרלבנטיות בלימוד.

מהבלוג שלנו

עצה לו הדרך
הדרך עצמה, ההליכה בה, התהליך, יכולה ללמד אותנו דברים רבים. במקום לנסות לעקוף את הקשיים והמעקשים, אנחנו מוזמנים להטות אוזן לעצותיה, תפילותיה ושיעוריה של הדרך.