בס"ד

לב לדעת - המכללה האקדמית הרצוג

מטלת סיכום- עידן התגליות

עודד כהן, 15/4/2015

מקצוע: הסטוריה
נושא: עידן התגליות

מטלת כתיבה יצירתית המביעה את אופייה של התקופה ומהווה סיכום לנלמד.

מטרה:

כתיבה יצירתית המביעה את הנלמד על התקופה. ע"י כך תחזור על החומר ובע"ה תטמיע אותו טוב יותר ותפתח את הכתיבה היצירתית שלך. בהצלחה!

מהלך:

כתוב פרק קצר ביומנו האישי של מגלה ארצות ספרדי/פורטוגלי בסוף המאה ה-15 או בתחילת המאה ה-16, ופרק קצר ביומנו האישי של תושב אמריקה (בן לשבט אינדיאני) בתקופה זו.

ביומנו של מגלה הארצות התייחס לנקודות הבאות:

·         הסיבות ליציאה למסע.

·         האמצעים שאִפשרו את היציאה למסע ואת הצלחתו המשוערת.

·         מטרות המסע – מבחינה כלכלית, דתית ומטרות אחרות.

·         תחושותיך כלפי המסע ותוצאותיו.

 

ביומנו של בן השבט האינדיאני התייחס לנקודות הבאות:

·         תחושותיך ורגשותיך בעקבות הגעת "האדם הלבן" לאדמתך (כולל התרשמותך ממנו – תרבותו, התנהגותו, הטכנולוגיה שהביא איתו וכדומה)

·         התוצאות הצפויות של הגעתו של "האדם הלבן" מבחינתך.

 

כל "פרק ביומן" צריך להתבסס על הידע ההיסטורי שנלמד בכיתה ואורכו יהיה כחצי עמוד פוליו (אפשר גם יותר).

בכתיבתך הקפד על כללי הכתיבה הבאים:

 

פתיחה

  • כתבתי כותרת או פתיחה מעוררת עניין שהציגה את הנושא

ארגון

  • כל הכתוב קשור לנושא
  • חילקתי את הקטע לפסקאות
  • וידאתי שיש רצף הגיוני ומובן בין הפסקאות
  • השתמשתי במילות קישור בצורה טובה ונכונה

רמת הלשון והשפה

  • כתוב בלשוני ולא העתקתי ממקור אחר
  • כתבתי ברמת המתאימה לכתיבה (ולא דיבור)
  • השתמשתי באוצר מילים וביטויים עשיר ומדויק

פיסוק, כתיב, דקדוק

·         וידאתי שכתבתי בכתיב תקין

·         השתמשתי בסימני פיסוק

  • הקפדתי על כללי הדקדוק (זכר, נקבה, יחיד, רבים...)
  • כתבתי משפטים באורך נכון
 

מחוון:

 

פרק ביומן של מגלה ארצות

פרק ביומן של אינדיאני

צורת הגשה

ניקוד:

45 נקודות

45 נקודות

10 נקודות

תבחינים:

כתיבה המתייחסת באופן עמוק לכל החלקים המוצגים במטלה זו. הבאת הוכחות מן המקורות המשולבים בכתיבת פרק היומן. כללי כתיבה ומבנה על פי הנדרש.

כתיבה המתייחסת באופן עמוק לכל החלקים המוצגים במטלה זו. הבאת הוכחות מן המקורות המשולבים בכתיבת פרק היומן. כללי כתיבה ומבנה על פי הנדרש.

הגשה בזמן. אורך לפי הנדרש. הקפדה על כללי כתיבה. הגשה אסטטית ומסודרת.

רמה גבוהה:

36-45

36-45

 

רמה בינונית:

21-35

21-35

 

רמה נמוכה:

0-20

0-20