בס"ד

לב לדעת - המכללה האקדמית הרצוג

מאויב לאוהב- חלק א

צוות לב לדעת, 24/3/2015

מקצוע: חינוך לשוני
כיתה: ז-ח
נושא: מאויב לאוהב

לעיתים אנחנו רוצים מאוד להשיג דבר כלשהו אבל הקשיים בדרך להשגתו נערמים ומקשים עלינו להגשימו. בסיפורנו נלמד להאמין שהקשיים יכולים להפוך גם לאוהבים.

פתיחה למורה- שיעור זה הוא שיעור ראשון מבין שני שיעורים על הסיפור 'מאויב לאוהב'. 

מטרות:

מטרות שפה:

 

 פתיחה והזמנה ללימוד

"פעם אחת נזדמנתי לשם [לתלפיות], ראיתי שהמקום נאה והאוויר צח והרקיע תכלת טהורה והארץ רחבת ידיים, טיילתי לי להנאתי. פגע בי רוח. אמר לי, מה אתה עושה כאן? אמרתי לו, מטייל אני. אמר לי, מטייל אתה? טפח על ראשי וזרק את כובעי."

זהו  ציטוט מתוך דבריו של גיבור הסיפור- נסו לפענח:

 

מפגש ראשוני עם המקור

חלוקת הסיפור לתלמידים ושמיעת הסיפור בכיתה.

 

התבוננות 

נשלים עם התלמידים את התרשים הבא. מומלץ לצייר אותו על הלוח. 

המסר המרכזי שעולה מהתרשים הוא שככל שהרוח הולכת ומתחזקת  אז האדם הולך גדל ומתגבר.

התלמידים יתבקשו לצטט מהסיפור משפטים המתארים את מערכת היחסים בין המספר לרוח בתחילת הסיפור ובסופו:

תחילת הסיפור

סוף הסיפור

·         

·         

·         

·         

·         

·         

 

נערוך דיון בכיתה:

למורה- בדיון על הרוח יש הזדמנות להעלות את המושגים אלגוריה והאנשה. כמו כן ניתן לדבר על צירופי לשון המופיעים בסיפור עם המילה רוח.

התבוננו בציור של שי צ'רקה:

 

 

הפנמה

"וליבי אוי ליבי מושכני למקום שהבריחוני משם"- כתיבה אישית במחברת.

בחרו אחת ממשימות הכתיבה הבאות:

  1. כתבו יומן אישי של גיבור הסיפור,  ביומן התייחסו לנקודות הבאות:
  1. כתבו רשמים (מדמיונכם) של השכנים הפוגשים בגיבור שלנו.

 דיון בכיתה- בירור המקום האישי.

לשיקול דעת המורה האם להמשיך לחלק זה בהפנמה, או לדלג עליו.

 

סגירה שהיא פתיחה

חז"ל אמרו:

"איזהו גיבור שבגיבורים – זה שעושה שונאו לאוהבו"

האם אתם מכירים אנשים מההווה או מההיסטוריה שהייתם מגדירים לפי חז"ל "גיבור שבגיבורים" – מדוע?

 


תגיות: חברות, יחסי שכנים, כבוד