בס"ד

לב לדעת - המכללה האקדמית הרצוג

המהפכה הצרפתית

30/12/2014

קבלו את המהפכה הצרפתית... בסרטון של שלוש דקות. מה היה הרקע למהפכה הצרפתית? האם המהפכה הצרפתית הצליחה? (3:00 דקות)