בס"ד

לב לדעת - המכללה האקדמית הרצוג

עליית יהודי אתיופיה

צוות לב לדעת, 14/2/2019

מקצוע: היסטוריה
נושא: ציונות

קובץ יחידות בנושאים שונים הקשורים לעליית יהודי אתיופיה.

 

חלק א' - מה אני יודע על יהדות אתיופיה ?

חלק ב' - מקורה של יהדות אתיופיה.

חלק ג' - הגורמים לעליית יהודי אתיופיה.

חלק ד' - משימות הפנמה וסיכום.

 

שאלון מסכםטופס זה נוצר בשבליכם, המורים, לשם איסוף התשובות של השאלות הפתוחות.

הנכם מתבקשים להעתיק את הקובץ ולהימנע מלעשות בו שימוש בצורה ישירה, שכן התשובות הנשלחות יתקבלו בלב לדעת.