בס"ד

לב לדעת - המכללה האקדמית הרצוג

חול המועד - דבר האבד

צוות לב לדעת, 9/3/2014

מקצוע: תושב"ע
נושא: חול המועד - דבר האבד

חול המועד הוא דוגמא לכך שיש מקומות בהלכה שלצד האיסור העקרוני שתובע מאיתנו לא לעשות מלאכה בחול המועד, קיים היתר במקרים מסוימים על מנת למנוע הפסד כלכלי גדול. נתבונן בטוטאליות של עבודת ה' על כל המחירים שהיא דורשת מול ה'גמישות' שלה במקום שיש הפסד לאדם.

 

 

רקע: 

בחול המועד חל איסור מלאכה מוגבל, כביטוי להיותו של יום זה גם חול וגם מועד. אחד הגדרים המעניינים להיתר לעבוד בחול המועד קשור למושג "דבר האבד". מושג זה מעלה תהיות שהרי באופן עקרוני חיים של עבודת ה' תובעים מאיתנו גם מחיר וויתור ולא אחת אנחנו יכולים לחוש את האבדות והמחירים שאורח החיים שלנו גובה מאיתנו. 

 

הצעה למהלך שיעור:

א.  שאלת פתיחה: כפתיח לשיעור נבקש מכל אחד מהתלמידים לחשוב על וויתור כלשהוא שחיים של שמירת תורה ומצוות תובעים ממנו בחיים שלו. כמובן שחשוב כפתח למחשבה על שאלה מסוג כזה להציף את ההכרה שחיים דתיים יכולים וצריכים להביא שמחה וצמיחה בחיים ויחד עם זה את ההכרה שפעמים אנחנו יכולים לחוש שהם גם תובעים מאיתנו מחיר. לאחר שכל אחד מהתלמידים חושב על השאלה, נשאל האם יש מי מהתלמידים שמוכן לשתף במחשבות שעלו בו.

ב. כתיבה בקבוצות: לפניך חמש שאלות הלכתיות בעניין היתר עשיית מלאכה בגלל דבר האבד בחול המועד. ניתן לכל קבוצה את אחת מהשאלות ונבקש ממנה לנסות ולנסח תשובה לשאלה שקיבלו. לאחר כמה דקות של מחשבה בקבוצות, נבקש מנציגי הקבוצות לקרוא את תשובתם.

 

ג. לימוד ודיון: מצורף קישור לחלקים מתוך הספר "פניני הלכה" של הרב אליעזר מלמד המפרטים בצורה רחבה מזו שבספר הלימוד שלנו את הפרטים ההלכתיים של איסור מלאכה בחול המועד וההיתר של "דבר האבד".

אנחנו מציעים לתת לתלמידים ללמוד את החלקים הרלוונטיים בחבורתות ולנסח מחדש את התשובות לשאלות שנידונו בכיתה בשלב הקודם. סביר להניח שלגבי חלק המשאלות יהיה פער בין התשובה שהיתה נראית לתלמידים בשלב שקודם הלימוד לבין התשובה שההלכה נותנת לשאלה. כסיכום להשוואה זו נגדיר ביחד את גדרי ההיתר של מלאכת דבר האבד ונדון בשאלה מתי ולמה ההלכה תובעת מאיתנו וויתורים ומתי ולמה ההלכה מאפשרת לתת משקל לוויתור ולמחירים שהמצוות לעיתים דורשות מאיתנו.

 

ה. יצירה: נביא לכיתה חומרי יצירה שונים, נשים מוזיקה נעימה באוויר ונבקש מכל תלמיד ליצור את ה"דבר האבד" שלה. מה המקום בחיים שלו שהוא לא היה רוצה לוותר עליו, שקשה לו לוותר עליו ושמצבים מסוימים הוא אולי נאלץ בכ"ז לוותר בו. אם יש מי מהתלמידים שמוכן לשתף את הכיתה במה שיצר – מה טוב..

לחילופין: אם העיסוק בנושא כזה רגיש ועדין מידי בכיתה שלך, אפשר לקחת אותו לכיוון אחר לגמרי – המונח "דבר האבד" מכיל בתוכו את ההכרה בכך שיש רגעים בחיים שהם הזדמנות יוצאת דופן שאם לא נדע לקפוץ עליהם בזמנם הם יחלפו ויעלמו. נבקש מכל תלמיד ליצור את השער לאותו רגע בלתי חוזר בחיים שלה ובמהלך היצירה לחשוב ולהרגיש מה יעזור לו לזהות את השערים הללו ולא לפספס אותם.

 

תשומת לב

העיסוק בשאלה מה המחירים שעבודת ה' ושמירה על תורה ומצוות תובעים מאיתנו, הוא עיסוק רגיש שצריך להיעשות מתוך מקום מדויק: כזה שלא משאיר סימני שאלה על הצורך לקיים את ההלכה גם במקומות המורכבים אך כזה שנותן לגיטימציה לקושי ולאתגר שמקומות כאלו מציבים בפנינו. בתוך הקשר זה המציאות של "דבר האבד" צריכה גם היא לקבל את מקומה הנכון, כך שיהיה ברור שלא בכל תחום הלכתי ובכל קושי שלנו עם ההלכה נגיד "דבר האבד" ונתיר..

 


תגיות: סוכות