בס"ד

לב לדעת - המכללה האקדמית הרצוג

מפתח הגשמים

יאיר אופנהיימר ויונית וטנשטיין , 24/12/2013

מקצוע: מעגל השנה
נושא: מפתח הגשמים

פתיחה:

[מעלים את החוק שהוצע בדרום אפריקה – לקנוס את החזאים אם הם טועים, מה דעתם על החוק הזה? מדוע נין לקנוס? מדוע לא ניתן לקנוס?]

מציגים תמונה של "הוראות לשימוש יעיל במנות מים" על הלוח.

·         משהו יודע מה זה? לשם מה נוצר התרשים?

התרשים הוא משנת 1948, מזמן המצור בירושלים כאשר היו מחלקים מים לבתים.

·         ניתן להשמיע את השיר "כוס אחת של מים" – של דן אלמגור.

·         איזה שימושים יש למים?

·         מים הם מצרך יקר ביותר, במיוחד כאשר יש בו מחסור.

 

חלק ב' - מפתח גשמים:

קוראים את מקור מספר 1 ביחד.

1.      מה המשמעות של דימוי ה"מפתח"?

2.      מדוע דווקא מפתחות אלו שמורים אצל הקב"ה?

3.      מה משמעות הדבר כי המפתח שמור בידיו של הקב"ה?

4.      האם לדעתכם יש מפתחות נוספים השמורים בידי אלוהים?

 

חלק ג' – למי מחלקים מפתח?

נחלק את הכיתה לקבוצות. כל קבוצה תקבל מפתח עליו יש מקור עם שאלות מנחות. יש לענות על השאלות במחברת. קבוצה שסיימה יכולה להחליף עם אחרת.

 

חלק ד' – דיון במליאה

·         מהם המפתחות שאספת לירידת הגשמים?

נדגיש כי ביהדות יש קשר בין ההתנהגות של העם, המצב הרוחני שלו לבין ירידת הגשמים. זהו אחד הגורמים המסמלים את הקשר התמידי בין העם לאלוקיו.

חלק ה' – המפתח שלי

נחלק לתלמידים מפתחות קטנים . כל אחד יתבקש לרשום משהו אחד אותו הוא היה רוצה לעשות כדי שירד גשם.


תגיות: גשם