בס"ד

לב לדעת - המכללה האקדמית הרצוג

סמלים יהודיים במטבעות

צוות החמ"ד, 2/3/2017

הילדים ילמדו על התפתחות השימוש במטבעות במהלך ההיסטוריה. מתוך כך, הילדים יכירו את המטבעות בהם השתמש העם היהודי בעת העתיקה 0, וכיצד הם קשורים למטבעות בהם אנו משתמשים כיום.

בעת העתיקה התבצע המסחר על ידי החלפת סחורות בעלוֹת אותו ערך, למשל - צמר בעד חלב, שמן בעד דבש, וכדומה. כשהומצא המטבע לפני יותר מאלפיים שנה, הדבר הקל מאוד על פעולת התשלום.

בתחילה, היו המטבעות סתם חתיכות מכסף, זהב או נחושת, וערכם נקבע על פי משקלם. בתקופה מסוימת טבעו מטבעות בצורת חיות שונות שהעידו על משקלם, אך במשך הזמן קיבל המטבע את צורתו העגולה, המקובלת עד היום.

השלטון, שדאג להטבעת המטבעות, עשה זאת למטרות מסחר, אך גם כגורם המשפיע על הלך רוחו של העם. הוא בחר לכתוב על המטבעות מילים המבטאות תפיסה מדינית ועיטר את המטבעות בעיטורים סמליים על מנת לעצב את רוח העם. לדוגמה, הקיסר הרומי שביקש להנציח את ניצחונו על היהודים במרד הגדול, הנפיק מטבע עליו היה כתוב: "יהודה השבויה", לצד ציור של "בת ציון" השבויה יושבת ליד דקל.

 

המטבעות הראשונים שטבעו היהודים היו מטבעות המכבים לאחר ניצחונם על היוונים. מטבעות אלו, ששימשו כביטוי לעצמאות העם, בלטו באופיים היהודי, והעיטורים שעיטרו אותם שיקפו את הלך הרוח באותה התקופה. גם בימי המרד הגדול וגם בימי מרד בר כוכבא הכינו היהודים מטבעות נוספים, שהסמליות של עיטוריהם נועדה להפיח תקווה ואמונה, וביטאו את השאיפה להשבת עבודת המקדש. הנה כמה דוגמאות לעיטורים שנועדו להעביר מסרים מעין אלו:

  1. בית המקדש - כסמל לשאיפה לבנותו מחדש.
  2. כלי נגינה, כמו נבל או כינור ששימשו לנגינה בבית המקדש - מסמלים אף הם את הכמיהה להקמת המקדש.
  3. גביע - דומה לספל הכסף, ששימש לניסוך המים במקדש בחג הסוכות (ראה עוד לקמן).
  4. עלה גפן - מייצג את מוטיב היין כסמליות לשמחה.
  5. רימון - מסמל שגשוג ופריחה בשל גרעיניו המרובים.
  6. ארבעת המינים - ביטוי לאחדות העם.
  7. על המטבעות הופיעו גם כתובות, אשר ביטאו אף הן מסרים לאומיים, למשל: "לחירות ירושלים", "ירושלים הקדושה" "שנת א' לגאולת ישראל".

אמנם אלפיים שנה חלפו מאז חורבן המקדש, אך אותם עיטורים ממשיכים לעטר את מטבעותיה של מדינת ישראל, והסמליות המבוטאת במטבעות מעבירה את אותם מסרים - מדיניים, חברתיים ודתיים.

 

מטבעות עתיקים

באמצעות הברקודים המצורפים כאן, ניתן לראות תמונות של מטבעות יהודיים מהעת העתיקה. כדאי להגדיל את התמונות, להדפיסן ולפתח שיחה עליהן עם הילדים:

מטבעות בני זמננו

כדאי להציג לפני הילדים את המטבעות בהם נעשה שימוש בימינו. רצוי להביא גם מטבעות מזמן קום המדינה, שאינם בשימוש בימינו. מומלץ מאוד להיעזר בזכוכית מגדלת על מנת לראות היטב מה מוטבע על המטבעות.

השיחה על מטבעות מדינת ישראל יכולה להתבצע בצורה דומה לשיחה על המטבעות העתיקים. מאחר והילדים יכולים להחזיק את המטבעות המודרניות בידם, נוכל להתייחס גם למשקלם, לצבעם ולעוביים.

השוואה בין מטבעות עתיקים למטבעות מודרניים

לאחר שהילדים נפגשו עם העיטורים הסמליים המוטבעים על המטבעות מהתקופות השונות, אפשר להשוות ביניהם כדי לראות את הדומה ואת השונה. כדאי מאוד להתרגש יחד עם הילדים למראה אותם המסרים שנשארו במשך הדורות עד ימינו אנו!

השוואה בין מטבעות יהודים למטבעות של מדינות אחרות

אפשר להביא מטבעות של מדינות שונות בעולם, וכן צילומי מטבעות של מדינות שונות מן העבר, ולהשוות בינם לבין מטבעות היהודים בעבר ובהווה.

 

אפשר ליצור מטבעות עם הילדים במגוון אמצעי יצירה, כמו חֵמר ופלסטלינה, טוליפ על גבי מכסים כסופים של תבניות חד פעמיות, מיחוי של מטבעות, חותמות גואש של מדבקות, חריטה על נייר חמרן ועוד.

 

הרחבה על העיטורים באמצעות מדרשים:

גביע

משנה במסכת סוכה (ד, ט):

ניסוך המים כיצד? צלוחית של זהב מחזקת שלושת לוגים היה ממלא מן השילוח... עלה בכבש ופנה לשמאלו. שני ספלים של כסף היו שם... ומנוקבים כמין שני חוטמים דקים.

הגביע המופיע על מטבעות הכסף, מתאים לתיאור ספל הכסף שהועמד על גבי המזבח בבית המקדש ושימש למצות ניסוך המים בחג הסוכות. מצוה זו היתה מלווה תמיד בשמחה מרובה - "שמחת בית השואבה", עד כדי כך שהעידו חז"ל (שם ה, א): "מי שלא ראה שמחת בית השואבה - לא ראה שמחה מימיו!".

יין

עלה הגפן וכלי הקיבול ליין, המופיעים על מטבעות עתיקים, היו בעלי סמליות מובהקת של שמחה, וביטאו שבח והלל לגידוליה הטובים של ארץ ישראל. המדרש על הגפן, המופיע במסכת מידות (ג, ח), יכול לקשר את הגפן גם לכמיהה לבניין המקדש:

גפן של זהב היתה עומדת על פתחו של היכל ומודלה על גבי כלונסות. כל מי שהוא מתנדב עלה, או גרגיר, או אשכול - מביא ותולה בה.

תמר

לתמר ישנה סמליות מרובה, למשל:

א. הוא מסמל את הצדיק שכתמר יפרח.

ב. הוא מזכיר את מצות ארבעת המינים בסוכות.

ג. הוא מסמל את ארץ ישראל, כפי שמופיע במטבעות "יהודה השבויה".

 

הצעה נוספת

על מנת שהילדים יגלו עד כמה עולמנו משופע בסמלים יהודיים, כדאי לבקר עמם בבית הכנסת הקרוב לגן, שם הם יחפשו אחר המוטיבים עליהם למדנו בגן.

אפשר גם לבקש מהילדים לחפש בספרי הקודש, או בתשמישי הקדושה שבביתם, את המוטיבים הללו. כדאי מאוד להסתכל גם בתמונות אומנותיות, כמו שציירו האומנים: ראובן רובין, מארק שאגאל, נחום גוטמן, גוטליב מאוריציו ואנה טיכו.

 

מקורות נוספים

  1. אתר בנק ישראל.
  2. חוברת: "בחן ובהידור - נטפח מסורת יהודית חזותית", מאת ברוריה ברק.

תגיות: מדינת ישראל