בס"ד

לב לדעת - המכללה האקדמית הרצוג

מוטיבים יהודיים בסמלים לאומיים

צוות החמ"ד, 23/2/2017

סמליה של מדינת ישראל מבוססים על סמלים יהודיים מסורתיים. בשיעור זה נתחקה אחר המוטיבים יהודיים קיימים בשלל סמלי הלאום, ובנוסף מוצאים ביטוי בחי, בצומח ובדומם.

פתיחה

בסיפור "על כנפי יונה" מופיעים שני בעלי חיים בעלי סמליות מרובה ביהדות. הראשונה היא היונה, שסמליותה הולכת ופושטת צורה ברבות השנים ולובשת אחרת תחתיה. במדרשים ובפיוטים היא נדמית לכנסת ישראל ולקדוש ברוך הוא, ובדורות האחרונים היא מצטיירת גם כסמל השלום והאהבה. גם האריה, המוזכר בהקשרים שונים בסיפור, הוא בעל סמליות של מנהיגות ועוצמה.

בתרבויות שונות נעשה שימוש בסמלים על מנת לייצג מגוון רעיונות. קל יותר להשתמש בסמל כדי להסביר רעיון מסוים, מאשר לחזור על ההסבר שוב ושוב. הסמל צריך להיות מובן לכול, בלי צורך בדרישה וחקירה. סמלים הם גורם חשוב מאוד לכל חברה אנושית, משום שהם מתרגמים את העקרונות המופשטים לכדי חוויה אנושית. הם מעניקים לתושבי מדינה, או לכל ארגון שהוא, זהות האופיינית להם בלבד, המייחדת אותם מחברות אחרות.

בכל מדינה קיימים סמלים לאומיים רבים, כמו: דגל, סמל המדינה, המנון ומטבע. סמליה של מדינת ישראל מבוססים על סמלים יהודיים מסורתיים, המוכרים ליהודים בכל קצוות תבל. הם מציינים רעיונות הנובעים מהעבר שאותם מבקשים לשמר, ומעניקים תחושת גאווה ושייכות המקשרים בין העם למדינתו.

סמלים יכולים לבוא לידי ביטוי ברבדים שונים של המציאות:

בדומם - בתשמישי קדושה (מזוזה, תפילין, טלית, ספר תורה, נרות, סידור, ארבעת המינים, שבעת המינים, שופר), בצבעים (כמו לבן ותכלת) ואפילו בתמרורים בכביש.

בחי - כמו נשר וצבי.

בצומח - כמו זית ותמר.

מאחר והסמליות של המוטיבים היהודיים מסייעת לפיתוח זהות ציונית‑דתית, ראוי להקדיש זמן ללמידתם. אף שילדי הגן אינם יכולים לתפוס את עומקן של כל המשמעויות הגלומות בסמלים, בכל זאת כדאי לחשוף אותם אל חלקם, כחלק מתהליך של הפנמה והזדהות. למידת הנושא צריכה להיות תואמת גיל בהתאם לגן, ובהתייחסות לעונות השנה וחגיה.

מטרות

• הילד יזהה מוטיבים יהודיים בסביבתו הקרובה.

• הילד יפתח את כושר ההתבוננות וההבחנה הדקה.

• הילד יגלה את המשמעות החשובה שמסמלים מוטיבים אלו.

• הילד יתרגש למצוא סמלים יהודיים בסביבתו הקרובה והרחוקה.

• הילד ימצא את המוטיבים המרכיבים סמלים לאומיים, כגון: מטבעות, בולים, דגלים וסמלים של חילות צה"ל.

• הילד יכין סמל מיוחד לגן שלו או למשפחתו.

 


תגיות: מדינת ישראל, זהות