בס"ד

לב לדעת - המכללה האקדמית הרצוג

ניתוח כרזות ממלחמת העולם הראשונה

רחל ארליך, 24/11/2016

מקצוע: היסטוריה
נושא: מלחמת העולם הראשונה

דף הדרכה למשימת הערכה חלופית בהיסטוריה, בנושא ניתוח כרזות אופייניות בתקופת מלחמת העולם השנייה.

אופן ההגשה: עבודה בזוגות.

עליכן לבחור 3-5 כרזות, שהתפרסמו בתקופת מלחמת העולם הראשונה. הכרזות יובילו לתובנות משותפות או מתפתחות הקשורות למלחמה. ניתן לבחור כרזות ממדינה אחת או ממדינות שונות שעוסקות בנושא אחד, כרזות ממדינה אחת בנושאים שונים או בתקופות שונות וכיו"ב. את העבודה יש להגיש כפוסטר בגודל 1/2 גליון (50*70 ס"מ), דיגיטלי או ידני. על הפוסטר יופיעו הכרזות (בהדפסה צבעונית), תיאור של כל כרזה והתובנות או הסיפור העולים מרצף הכרזות והדרך בה הם באים לידי ביטוי.

כמו כן יכלול הפוסטר תוצר מקורי בעקבות הכרזות: כרזה חדשה, שתעשה שימוש באיור או קולאז' ותמשיך את רצף הכרזות או תתווכח איתו, שיר, דף פייסבוק מדומה, דף מדומה של כניסה לאתר אינטרנט וכדו'. התוצר הוא אישי (כל אחת מגישה אותו, כלומר: הפוסטר כולל שתי עבודות אישיות), ויש לצרף לו הסבר קצר – על מה וכיצד הוא מגיב.

 

ניתוח כרזות (70%):

1. זיהוי נושאי הכרזות ותיאור התוכן שלהן:

2. ניתוח הכרזות:

3. חשיבה ביקורתית:

4. רפלקציה:

5. ביבליוגרפיה ועיצוב:

6. התנהלות:

 

תוצר מקורי (30%):

1. תוצר עצמאי ומקורי המגיב לכרזות של החלק הראשון, תגובה של המשך או עימות.

2. הסבר: על מה אתן מגיבות וכיצד.