בס"ד

לב לדעת - המכללה האקדמית הרצוג

שאלון פתיחה ליחידת משפחה

מירי לוי, 25/10/2012

מקצוע: תורת חיים
נושא: שאלון פתיחה ליחידת משפחה

עני על השאלות הבאות. בהמשך השיעור תשובותיך ייקראו ללא שמך והבנות האחרות יצטרכו לגלות מי העונה. השאלות משקפות נושאים שילמדו השנה ביחידת המשפחה.

 

שמי: _____________________________

מיקומי במשפחה: (בכורה, בת זקונים, באמצע..) _________________________________

מס' אחים: ________________________________________

חשבי על אח עמו יש לך קשר מיוחד. ממה נובע קשר זה? ____________________________________________________________________

חשבי על אח עמו את בחיכוך. מה גורם לכך?

____________________________________________________________________

תכונה טובה באמי שהייתי רוצה שתהיה גם בי________________________________

תכונה טובה באבי שהייתי רוצה שתהיה גם בי_____________________________________

לדעתי חברות (בן ובת) בתיכון היא__________________________________________

הייתי רוצה שבעלי יהיה__________________________________________________

בית יהודי הוא בית ש_____________________________________________________

 

 


תגיות: משפחה