בס"ד

לב לדעת - המכללה האקדמית הרצוג

אמונה בעת משבר

רעות ברוש, 24/5/2013

מקצוע: תורת חיים
נושא: אני ואלוקי

אמונה בשעת משבר:

 

א.      הבנות התחלקו לשלוש קבוצות. כל אחת למדה סיפור התמודדות ואמונה אחר מתוך קטעי עיתונות.

 

ב.       צפינו בסרט 'עולה מחשיכה', הבנות מילאו דף צפייה וערכנו סבב שיתוף

 

ג.        סיימנו עם לימוד הקטע מחובות הלבבות:

ספר חובות הלבבות - השער העשירי - שער אהבת ה' - פרק א

אבל מה ענין האהבה באלהים ? הוא כלות הנפש ונטותה בעצמה אל הבורא, כדי שתדבק באורו העליון. ... וכאשר תבין גודל יכלתו ועוצם מעלתו (גדולתו), תכרע ותשתחוה לו ביראה ופחד ואימה מעצמתו וגדולתו, ולא תסור מזה עד אשר יבטיחנה הבורא, יתעלה, וישקיט פחדה ומוראה. ואז תשוקה כוס האהבה באלהים, ותתבודד בו לייחד לבבה לו ולאהבה אותו ולבטוח עליו ולכסוף לו, ולא יהיה לה עסק בלתי עסק עבודתו, ... ואם ייטיב לה - תודה. ואם יענה - תסבול, ולא תוסיף עם זה כי אם אהבה בו [וכוסף לרצונו] ובטחון עליו, כמו שנאמר על אחד מן החסידים, שהיה קם בלילה ואמר: אלהי ! הרעבתני, ועירום עזבתני, ובמחשכי הלילה הושבתני, ובעזך וגדלך נשבעתי, אם תשרפני באש - לא אוסיף כי אם אהבה אותך ושמחה בך, דומה למה שאמר (איוב יג טו): הן יקטלני לו איחל. ואל הענין הזה רמז החכם באמרו (שיר השירים א יג): צרור המור דודי לי בין שדי ילין, ואמרו רבותינו, זכרונם לברכה, על דרך הדרש (שבת פח ב): אף על פי שמיצר לי ומימר לי דודי בין שדי ילין. וזה דומה למה שאמר הנביא (דברים ו ה): ואהבת את ה' אלהיך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאדך:


תגיות: אמונה, דף צפייה, משבר