בס"ד

לב לדעת - המכללה האקדמית הרצוג

שמחה - סדרת שיעורים: שעור 1- מה גורם לי להיות שמח?

מירב ששון והילה סרף, 13/6/2012

מקצוע: מחשבת ישראל
נושא: אני עצמי

(שיעור כפול)

מטרות:

התלמיד יכיר את ביטויה השונים של מידת השמחה.

התלמיד יבין מושגים שונים סביב השמחה.

התלמיד יפנים שיש עוצמות שונות של שמחה וכן שהשמחה פועל על כל אדם בצורה אחרת ולאורך זמן שונה וכו.

 

שלב ראשון:הפעלה.

אפזר ברצפה קלפים שונים שמבטאים התרחשויות (קציר, זריחה.נסיעה.וכו)

המשימה:עליך לבחור כרטיס שמתאר אצלך ביטוי של שמחה.(במידה והתלמיד יתקשה אבקש ממנו להיזכר בחוויה של שמחה מהתקופה האחרונה ומתוך החוויה לבצע את המשימה). ניתן גם להשתמש בדימויים. לדוג' תלמיד יכול לבחור כרטיס שמתאר זריחה ולומר: כשאני רואה שמחה זה משמח אותי או לחילופין אצלי שמחה זה  זריחה מאיר לי את היום ,מחדש כוחות וכו.

( הפעלה זו חווינו ולמדנו בשיעוריה הנפלאים של הגב' ורד ליפשיץ, שאפשר דרך תמונות להבין את השקפת  התלמיד מהי שמחה?...)

        

שלב שני: דיון.

 

נערוך סבב בין התלמידים בו נחשף לביטוייה הרבים והשונים של השמחה. 

בשלב זה לא נפתח דיונים למרות שאין לנו ספק שיעלו גירויים שונים. 

 

שלב ג: דף הפעלה.

 

נחלק בין התלמידים את הדף המצורף בו הם יחשפו לסיטואציות שונות שמשמחות אותם, 

על התלמידים יהיה לדרג מהי מידת השמחה שהם חשים: במידה רבה, בינונית או מועטה.

 

המקרה: 

במידה מועטה

במידה בינונית

במידה רבה

 

 

 

שלב ד: חזרה למליאה דיון ,ושיום.

 

התלמידים ישתפו את המליאה במילוי השאלון.

 נשאל אותם האם השאלון עזר להם לגלות על עצמם משהו חדש???

התלמידים ישימו לב שגם אם לכל דבר אנו קוראים "שמחה" יש לנו סוגים שונים של שמחות ,

וכמובן עוצמות שונות.

 

תוך כדי שמיעת התלמידים ננסה לשיים את ההגדרות של השמחות השונות.

נכין כרטיסיות עם סוגי השמחות ובהתאם לסיטואציה נחשוף אותם כגון: ברכת כהנים=שמחת  מצווה וכו' .  המורה יניח לפי ההקשר את הכרטסת במרכז המעגל או לחילופין יתלה על הלוח.

שמחת יחיד

שמחה הנובעת מהתעלות רוחנית

שמחת יצירה

שמחה לאיד

שמחת מצווה

שמחה הנובעת מקבלת דבר

שמחת פורקן

שמחת הצלה

 

 


תגיות: משפחה, שמחה, מידות, זהות