בס"ד

לב לדעת - המכללה האקדמית הרצוג

רבי יוסי הגלילי . "מבשרך לא תתעלם"- על יחסים בתוך המשפחה

נעמה אבידן, צוות לב לדעת, 26/5/2016

מקצוע: גדולי ישראל
כיתה: ב'-ה'

מפגש עם דמותו של רבי יוסי הגלילי דרך האופן בו התייחס לגרושתו. מהסיפור נלמד על דאגה ואכפתיות בין בני משפחה גם לאחר גירושין.

מבוא למורה:  

ר' יוסי הגלילי היה מחשובי התנאים בדור השלישי (תחילת המאה השנייה), ביבנה. לאחר מותו של רבי אליעזר הגדול נותרו ביבנה ארבעה תלמידי חכמים חשובים, רבי יוסי הגלילי ושלושה מחבריו: רבי עקיבא, רבי אלעזר בן עזריה ורבי טרפון. רבי יוסי היה בר פלוגתא של רבי עקיבא.

בשיעור זה נלמד על דמותו של רבי יוסי דרך האופן בו התייחס לגרושתו. המציאות שלנו מזמנת לפתחנו מורכבויות משפחתיות של התלמידים ומשפחותיהם. שיעור זה נוגע ועוסק במערכת משפחתית מורכבת והוא יכול לעורר הזדהות כעס וקושי אצל תלמידים רבים. בטרם תעבירו את השיעור, חשבו האם הוא מתאים לכיתתכם ואיך נכון להתאים אותו אל התלמידים שלכם. במידת הצורך כדאי להתייעץ עם אנשי מקצוע טיפוליים.

 

הכנה לקראת השיעור:

יש להצטייד בטושים בהם ניתן לצייר על הלוח בצבעים שונים. דפים חלקים, צבעים ופלסטלינה.

 

פתיחה:

נחלק לכל תלמיד דף חלק, צבעים ופלסטלינה ונבקש לצייר על הדף לב גדול.

כעת נבקש מהתלמידים להיזכר במריבה שהייתה להם לאחרונה עם בן משפחה, ולתאר באופן אומנותי את הרגשתם בתוך הלב. ניתן לצבוע בצבעים המבטאים את הרגשתם, לכתוב מילים המביעות את מה שהרגישו ועוד.

עיון בטקסט:

אנחנו נמצאים בעיר יבנה בדורם של תנאים גדולים, רבי עקיבא ורבי טרפון אחרי חורבן בית המקדש. ניכנס יחד לביתו של התנא רבי יוסי הגלילי.

רבי יוסי היה תלמיד חכם גדול, בר הפלוגתא של רבי עקיבא. למרות גדולתו כתוב בגמרא שאשתו הייתה מבזה אותו בפני תלמידיו.

 נקריא לתלמידים את עיבוד הסיפור מתוך ויקרא רבה לד, יד 'כי תראה',  ומתוך ירושלמי כתובות יא, ג:

לרבי יוסי הייתה אישה רעה שהייתה מבזה (משפילה) אותו בפני תלמידיו.

פעם אחת היה רבי יוסי לומד עם רבי אלעזר בן עזריה, לאחר שסיימו את לימודם הזמין רבי יוסי את חברו לביתו.

כשנכנסו לבית , סובבה האישה את פניה ופנתה לצאת מהבית.

ראה רבי יוסי סיר על הכיריים, שאל אותה: "משהו מתבשל בסיר?

ענתה לו: "יש בסיר לפתן".

הלך רבי יוסי ופתח את הסיר מצא אותו מלא בעוף משובח. (האישה לא רצתה ככל הנראה לכבד את האורח בתבשיל).

 

 אמרו לו תלמידיו:  "רבי יוסי- גרש אותה, שאין היא לכבודך".

 השיב רבי יוסי : "כתובתה גבוהה ואיני יכול לגרשה".

 

נסביר לתלמידים כי בשעת החופה החתן חותם על כתובה בה הוא מתחייב לשלם לכלה סכום כסף במקרה של גירושין. כנראה סכום הכסף שהיה כתוב בכתובתה של רבי יוסי ואשתו הייתה גבוהה מאוד ולכן לא היה בידו לשלם לאישה.

אמרו לו תלמידיו: אנחנו נשלם כתובתה וגרש אותה.

התגרשו ונישא רבי יוסי לאישה טובה ממנה.

וגם אשתו של רבי יוסי נישאה מחדש לשומר העיר.

כעבור זמן מה, שומר העיר התעוור והתרושש, הייתה גרושתו של רבי יוסי מסתובבת עם בעלה העיוור ברחובות ומבקשת צדקה.

היו בני הזוג משוטטים ומקבצים צדקה בכל העיר אבל לרחובו של רבי יוסי לא נכנסה האישה מעולם.

מכיוון ששומר העיר הכיר את העיר היטב, הוא שאל את אשתו: "מדוע אינך מובילה אותי לרחובו של רבי יוסי, אמרו לי שהוא נותן צדקה ביד רחבה"?

אמרה לו: "אני גרושתו ואיני יכולה לראות את פניו".

פעם אחת כשהתקרבו לרחובו של רבי יוסי, התחיל שומר העיר לריב עם אשתו ולחבוט בה והיו מתבזים בשוק.

ראה אותם רבי יוסי, נטל (לקח) אותם והכניסם לתוך אחד מהבתים שהיו לו, והיה מאכיל אותם ודואג לכל צרכיהם כל ימי חייהם.

 

 

במליאה/ עבודה אישית

 את הפעילות הבאה ניתן לבצע כעבודה אישית או כיתתית.

בפעילות נצייר שלושה לבבות על הלוח ונמלא אותם על פי ההוראות הבאות.

לצד הלבבות נכתוב על הלוח "בנק רגשות" (ניתן להעשיר אותו עם התלמידים): שמחה, כעס, אכזבה, שמחה לאיד, נקמה, רחמנות, חמלה, שמחה, סלחנות, הפתעה, שייכות, מבוכה, דחייה, עצב, אדישות, גועל, שנאה, לעג, השלמה בושה, תודה ועוד

 

 
 

 

 

   לב ראשון: נצייר את ליבו של רבי יוסי ונבקש מהתלמידים לתאר מה היו רגשותיו כאשר אשתו ביזתה אותו בפני תלמידיו? איך הוא הרגיש כאשר היא שיקרה לו לגבי האוכל שעל הכיריים?

נכתוב מילים המביעות את תחושותיו ונצבע את הלב בצבעים המבטאים את הרגשתו.

      לב שני: איך הרגישה גרושתו של רבי יוסי כשהייתה הולכת ברחוב ומקבצת צדקה עם בעלה העיוור?

נסו לדמיין ולתאר את הלב שלה, באיזה צבע הוא היה? אלו תחושות היו בליבה?

  

לב שלישי: כיצד הרגיש רבי יוסי כאשר הוא ראה את גרושתו מתבזה בשוק, סופגת עלבונות מבעלה השני ומקבצת נדבות?

 

דיון:

·         נתבונן בלב הראשון ובלב השלישי שציירנו, נבקש מהתלמידים לתאר את ההבדלים בין שני הלבבות הללו.

·         מה ניתן ללמוד ממעשה זה של רבי יוסי כלפי גרושתו על מידותיו ואישיותו?

·         מהן התכונות שאפשרו לרבי יוסי לנהוג ברחמנות ובחסד כלפי מי שעל פי הגמרא הייתה מבזה אותו בציבור?

·         לו הייתם יכולים להפנות לרבי יוסי שאלה לגבי יחסו לגרושתו, מה הייתם שואלים אותו?

 

הפנמה:

פעמים שגם אנחנו מרגישים שנפגענו, שביזו אותנו ושנעלבנו ממישהו. לפעמים מדובר בבן משפחה ולעיתים בחבר מהכיתה.

·         האם פעם הלב שלכם הרגיש כמו ה"לב הראשון"? נבקש מהתלמידים לשתף אותנו מבלי להסגיר את פרטים.

·         האם הצלחתם להיחלץ מהתחושות הקשות ובכל זאת לנהוג ברחמנות ובשלום?

·         מה יכול לעזור לנו לעבור מ"לב ראשון", ל"לב שלישי"?

 

סיכום:

רבי יוסי הגלילי היה אחד מחכמי ישראל הבולטים, יחסו כלפי גרושתו מלמד על החמלה והחסד בה הוא נהג כלפיה.

לעיתים אפשר לחוש תחושות של שמחה לאיד, או נקמה כלפי מי שפגע בנו. ("מגיע לו!!"). הסיפור הזה מהגמרא מתאר בפנינו דמות גדולה, בעלת מידות מיוחדות שרוצה לעזור למרות הפגיעה מהעבר.

 


תגיות: משפחה