בס"ד

לב לדעת - המכללה האקדמית הרצוג

אנטישמיות

תמר וולף, 26/5/2015

השיעור מתבסס על שיעור קודם בו נלמדו הגורמים לאנטישמיות מודרנית במאה ה-19 באירופה ובשיעור זה נרחיב ונלמד המאפיינים לאנטישמיות זו. מאפיין חשוב הוא הקריקטורות האנטישמיות שהתפרסמו בעיתון.

א.      בתחילת השיעור נתלה על הלוח מס' קריקטורות עכשוויות .  נחכה לתגובת התלמידים ונעורר דיון על המדיום של הקריקטורה: מדוע מציירים קריקטורות? מה המשמעות של הפרסום שלהן?

ב.     נחלק את הכיתה למס' קבוצות (תלוי בגודל הכיתה). לכל קבוצה נחלק קריקטורה אנטישמית מהמאה ה-19. (אפשר להשתמש בקישור זה) המשימה היא לנתח את הקריקטורות. להבין מה מצויר בהן, מדוע ציירו דווקא את הפרטים המסוימים הללו ואיך לדעתן הציור השפיע. את המשימה הזו התלמידים יבצעו על ידי כתיבת שאלות על הקריקטורה ומציאת התשובות. נכוון את התלמידים לשאול שאלות של ידע והבנה.

ג.       לאחר שכל קבוצה מבינה את הקריקטורה שקבלה היא צריכה ליצור דף עבודה לקבוצות האחרות שילמדו את הקריקטורה שלא קבלו.  התלמידים יצטרכו לנסח את השאלות שהם שאלו לחברי הקבוצות האחרות.

ד.      כל קבוצה עונה על דפי העבודה שחבריהם הכינו.

ה.      בסיכום השיעור נכתוב על הלוח את נקודות המפתח להבנת הנושא והטמעתו.

ו.        משימה לשעורי בית:

לכמה רגעים את חוזרת בזמן למאה ה-19. שמך הוא צבי-הירש ואת בחור צעיר, מלומד וחילוני. קנית בוקר אחד עיתון וראית להפתעתך קריקטורה אנטישמית. ברצונך לכתוב תגובה לעיתון על תחושותייך לגבי הקריקטורה. כתבי מכתב תגובה, בו את מספרת את אשר על ליבך ובנוסף את מסבירה מדוע אין סיבה לכעוס על היהודים ולשנוא אותם.

 

להרחבה:

עבודה על קריקטורות אנטישמיות

ניתוח קריקטורות אנטישמיות