תיכון
יסודי
גני ילדים
חומרי הוראה > תיכון > מחשבת ישראל > אלוקי נשמה

אלוקי נשמה

איתן אשכנזי
הדפסה
מקצוע: מחשבת ישראל
נושא: אני עצמי, מי אני ומה שמי

השיעור שלפנינו עוסק במרכיב הנשמה כחלק מהעולם הפנימי שמצוי בכל אחד מאיתנו. מצורפת ההקדמה לתת נושא זה (לצורך הבנה של שיעור זה ואין הכוונה להביאה בשיעור זה לתלמידים)

מי אני ומה שמי?

 

לדבר, לכתוב, ללכת, ללמוד, לעשות: רשימה של פעלים מובנים.

להקשיב, להתבונן, להרגיש, להפנים: רשימה של פעלים מובנים קצת פחות.

גם אתה מרגיש ככה?

בפרק שאנחנו ניצבים בפניו, אנחנו מזמינים אותך להתקרב אל המרחב בו מתרחשים הפעלים שאנחנו קצת פחות מבינים ומכירים.

נראה שזה די ברור לכולנו שהאני שלנו מורכב מעוד משהו מעבר לגוף שלנו, למעשים שלנו ולמפגש שלנו עם הסובב והחיצוני לנו. כדי להכיר ולהבין אותו באמת צריך זמן רב, אך מספיקות חמש דקות של דממה המנתקת אותך באמת מכל מה שסביבך כדי לגלות לך שיש בתוכך עולם ומלואו. העולם הזה איננו עולם של מילים, גם לא עולם של מעשים ושל ריצות מפה לשם. העולם הזה הוא עולם פנימי: מקום בו אנחנו קולטים את כל מה שקורה מסביב ומעבדים וחווים אותו על פי האישיות שלנו. מרחב בו אנחנו מקשיבים, מרגישים ונפגעים, חלל בו אנחנו שומרים את הסודות הכמוסים ביותר שלנו, בקיצור: עולם שהוא פרטי ואישי לנו והוא מתקיים בתוכנו פנימה.

זה פלא, אבל אדם יכול לעבור 120 שנה ולא לשים לב שבתוכו מתקיים עולם ולהיוותר במפגש השטוח יותר עם ההתרחשות החיצונית. בחלק זה אנחנו רוצים לנסות ולפגוש בתוכנו את העולם הפנימי הזה, להעמיק את ההכרה והאמונה שלנו בקיומו ולהתחיל וללמוד את השפה שלו.

 

מהלך השיעור:

השמעת השיר "נשמל'ה".

לפני השמעת השיר מומלץ לומר לתלמידים לשים לב לקטע האינסטרומנטלי במהלך השיר. עליהם לומר לאחר השמעת השיר , מה "קורה" במהלך קטע זה.

לאחר השמעת השיר  דיון קצר: מדוע הנשמה מסרבת לרדת? כיצד משכנע אותה המלאך? מדוע היא מסרבת לחזור?

 

לשאול את התלמידים האם הם יודעים על איזה מקור מבוסס השיר.

 

המדרש אודות העובר במעי אימו:

 

דרש  רבי  שמלאי  למה  הולד  דומה במעי אמו? לפנקס שמקופל ומונח ידיו על שתי  צדעיו, שתי אציליו על ב' ארכובותיו, וב' עקביו על ב' עגבותיו, וראשו מונח לו  בין  ברכיו , ופיו סתום ,וטבורו פתוח, ואוכל ממה שאמו אוכלת ושותה ממה שאמו  שותה , ואינו  מוציא רעי שמא יהרוג את אמו. וכיון שיצא לאויר העולם נפתח  הסתום  ונסתם  הפתוח ,שאלמלא כן אינו יכול לחיות אפילו שעה אחת. ונר דלוק לו על ראשו וצופה ומביט מסוף העולם ועד סופו שנאמר:

 "בהלו  נרו  עלי  ראשי  לאורו  אלך  חשך" ואל תתמה שהרי אדם ישן כאן ורואה חלום  באספמיא.  ואין לך ימים שאדם שרוי בטובה יותר מאותן הימים שנאמר "מי יתנני כירחי קדם כימי אלוה ישמרני" ואיזהו ימים שיש בהם ירחים ואין בהם

שנים?  הוי  אומר  אלו  ירחי לידה ומלמדין אותו כל התורה כולה שנאמר:" ויורני ויאמר  לי  יתמך דברי לבך שמור מצותי וחיה" ואומר "בסוד אלוה עלי אהלי". מאי ואומר?וכי תימא נביא הוא דקאמר ת"ש בסוד אלוה עלי אהלי. וכיון שבא לאויר

העולם  בא מלאך וסטרו על פיו ומשכחו כל התורה כולה שנאמר "לפתח חטאת רובץ " ואינו  יוצא  משם עד שמשביעין אותו שנאמר:" כי לי תכרע כל ברך תשבע כל  לשון"  כי  לי  תכרע כל ברך זה יום המיתה שנאמר לפניו יכרעו כל יורדי עפר, תשבע  כל  לשון  זה  יום הלידה, שנאמר:" נקי כפים ובר לבב אשר לא נשא לשוא נפשו ולא נשבע למרמה" ומה היא השבועה שמשביעין אותו? תהי צדיק ואל תהי רשע  ואפילו כל העולם כולו אומרים לך צדיק אתה היה בעיניך כרשע והוי יודע שהקב"ה  טהור  ומשרתיו  טהורים  ונשמה  שנתן  בך  טהורה  היא  אם  אתה משמרה  בטהרה  מוטב  ואם  לאו הריני נוטלה ממך.(תלמוד בבלי, מסכת נדה דף ל/ב)

 

זהו מדרש. מדרש אינו מתאר מציאות חיים ביולוגית אלא יש להבין את המשמעות שלו, מה בא ללמדנו מה התכנים הרוחניים שבו.כדי להבין את המדרש בא ונחשוב על הנקודות הבאות:

1.     "ונר דלוק לו על ראשו"-היזכר בפסוקים שהמילה נר מופיעה בהם. מה מסמל נר?

2.   לשם מה מלמדים את העובר את התורה ואז משכחים אותה? מה הטעם בשבועה שאין אנו מודעים לה וזוכרים אותה?

3.     מה לדעתך רוצה המדרש ללמדנו על מה שקיים בנו בבסיס אישיותנו?

משימה: על התלמידים לסמן את המשפטים במדרש שנראים להם תמוהים,מוזרים,מעוררי שאלה. ולאחר מכן לנסח על פי המשפטים הללו שאלות.

כתיבה על הלוח את השאלות השונות.

 

נבחר שאלה אחת כדי להדגים מה המדרש בא לומר לנו.

  • "איך יתכן שנר דלוק מעל ראשו?" (ניתן לחלק תמונות אולטרא סאונד או להראות קטע קצר של סרטון אולטראסאונד)

 

אילו פסוקים (או משפטים של חז"ל) עם המילה נר  אנו מכירים:

  • נר מצוה ותורה אור
  • נר ה' נשמת האדם
  • נרות שבת
  • נרות חנוכה
  • תורה-אורה

הנר מסמל רוחניות, קדושה,טהרה.

המדרש בא ללמדנו רעיון ולא מציאות פיזית. אם כן איזה רעיון בא לבטא "הנר הדלוק"?

מקורו של העובר קדוש וטהור.דרגתו הרוחנית גבוהה ביותר (זו משמעות לימוד התורה כולה)

נקודת המוצא של האדם הינה עליונה בעקבות הנשמה האלוקית הקיימת בנו .

 

לימוד הקטע מתוך הספר שלושה עשר עלי השושנה [הרב שטיינזלץ]:

נפש האדם, חלק החיים שבו, למן דרגותיה התחתונות עד למעלתה העליונה, היא אחדות אחת בעלת פנים רבות. בתוך תוכה, במהותה הפנימית, נפש האדם היא חלק א-לוה ממעל- לאמור התגלות של האלוקי בתוך העולם, בתוך מציאותו של האדם.... לפיכך רק לאדם מכוח נפשו האלורית, ישנה האפשרות והיכולת- הקיימת רק בקב"ה לבדו- לצאת מתחומי מגבלות הקיום הנתונות לו ולבחור בנתיבים אחרים; היכולת של התנועה החופשית, המאפשרת לאדם להגיע אל גובהי מרומים, כמו גם לרדת לשאול תחתיה...

מובן כי בתוך האדם אין האלוקי מופיע במלוא אינסופיותו, ועל כן אנו מדברים על "חלק אלו-ה", על ניצוץ אלוקי, שהוא תמצית החיים הפנימית של האדם...

את הוויתה של הנפש בגוף אין לראות ככניסה של מהות רוחנית אל תוך כלוב חומרי הנפש היא לעולם בלתי חומרית, ויתר על כן: במהותה העצמית היא לא ק מעבר לחומר, כי אם גם מעבר לרוח; היא מהות מעבר למה שהאינטלקט, בהישיגיו הגבוהים ביותר, יכול להגיע אליו, להבינו או להבהירו לעצמו. משום כל אין לתפוס את הנפש המצויה בגוף כמהות מוגדרת, נקודתית, הכלואה בתוכו, אלא כקו מתמשך של הויה רוחנית, הנמשך מן המקור הכולל של הנפשות כולן אל עבר הגוף המסוים של אדם מסוים אחד. הקשר בין הגוף והנפש הוא כמו קצה של קו אור, שבו מגיע הגוף לחיבור מופלא עם דרגה מסוימת בהויתה של הנפש . [עמ' 85-90]

 

 

סיכום על ידי קריאת אלוקי נשמה:

אֱלֹהַי. נְשָׁמָה שֶׁנָּתַתָּ בִּי טְהוֹרָה הִיא. אַתָּה בְרָאתָהּ. אַתָּה יְצַרְתָּהּ. אַתָּה נְפַחְתָּהּ בִּי. וְאַתָּה מְשַׁמְּרָהּ בְּקִרְבִּי. וְאַתָּה עָתִיד לִטְּלָהּ מִמֶּנִּי. וּלְהַחֲזִירָהּ בִּי לֶעָתִיד לָבוֹא. כָּל זְמַן שֶׁהַנְּשָׁמָה בְּקִרְבִּי מוֹדֶה אֲנִי לְפָנֶיךָ ה’ אֱלֹהַי וֵאלֹהֵי אֲבוֹתַי. רִבּוֹן כָּל הַמַּעֲשִׂים אֲדוֹן כָּל הַנְּשָׁמוֹת

 

 

NESHOMEL’E

Come with me little neshomel’e let me hold you in my hand

And we’ll fly away you and I together to a place down on the land

Come with me little neshomel’e

Don’t shy away… do as you’re told

There’s a little child waiting to be born today,

You’re to be his spark, his soul.

But dear malach’l no                                  I don’t want to go

There is so much pain and evil                  upon the earth below

Let me stay here up in heaven                     where it’s safe and I’ll be pure

Please don’t make me go away,                 can’t you see I’m so afraid.

 

Come with me little neshomel’e it’s time you faשed your destiny

And as we fly beneath the clouds now I will show you

There is so much you can be

Yes dear makach’l I can see k’edusha over there

Look someone’s learning torah                 there’s another deep in prayer

I will stay here if you answer me              it’s all I need to know

You must promise me dear friend            that I too will be like them

 

Come with me little neshomel’e oh it’s a task that I must do

As I tap you on the lip you will forget me

You’re on your own, it’s up to you

(music)

 

Come with me little neshomel’e let me hold you in my hand

And we’ll fly away you and I together

To a place above the land

 

But dear malach’l no                                  I don’t want to go

I’m not ready to go with                             where you take me I don’t know

Let me stay right where I am                      there’s so much more I need to do

Please don’t make me go away                   can’t you see I’m so afraid.

Come with me little neshomel’e I’ve only come to take you home

There is no need to fear your destination

You’ve earned a place right by the throne

a place right by the throne

 

נשמל'ה

בואי עמי נשמה קטנה ותני לי לאחוז בידך

ונעוף את ואני יחדיו אל מקום על פני הארץ

בואי עמי נשמה קטנה

אל תירתעיעשי כפי שנצטווית

ישנו ילד קטן הממתין להיוולד היום

את הניצוץ שבו, נשמתו.

 

אבל מלאך יקר לא! אינני רוצה ללכת,

יש כל כך הרבה כאב ורשע בארץ למטה

הנח לי להישאר כאן בשמים הבטוחים ואהיה טהורה.

אל תאלץ אותי ללכת, אינך רואה כמה מפחדת אני?

 

בואי עמי נשמה קטנה הגיע הזמן שתתייצבי לעומת ייעודך.

וכאשר נעוף אל מתחת העננים אראה לך

יש בפניך אפשרויות עצומות.

 

כן מלאך יקר אני רואה שם קדושה,

תראה משהוא לומד תורה ואחר מתפלל בדבקות

אשאר כאן אם תאמר לי , זאת כל שאבקש

הנך חייב להבטיח לי חבר יקר שאף אני אהיה כמותם.

 

בואי עמי נשמה קטנה זו חובה שעלי למלא

כאשר אטפח על שפתך תשכחני

את לבדך זה תלוי רק בך.

 

(מוסיקה)

בואי עמי נשמה קטנה ותני לי לאחוז בידך

 ונעוף את ואני יחדיו אל מקום מעל פני האדמה.

 

אבל מלאך יקר לא! אינני רוצה ללכת

אינני מוכנה עדין ללכת עמך לאן תיקחני לא אדע

הנח לי להישאר כאן, יש עוד הרבה דברים שעלי להספיק לעשות

 אל תאלץ אותי ללכת, אינך רואה כמה מפחדת אני?

 

בואי עמי נשמה קטנה רק באתי לקחתך הביתה

אל לך לחשוש על ייעודך

רכשת לך מקום ליד כסא הכבוד

  מקום ליד כסא הכבוד.

 

 

תורת חיים- משימה מס' 1: "נשמה"

 

תלמיד יקר!

"אלוקי נשמה שנתת בי..."

חשוב בימים הקרובים על מה שעסקנו היום בשיעור.

ליום שני בשבוע הבא עליך להביא דבר מה אשר מראה לדעתך את קיומה של נשמה בתוכנו.

 זה יכול להיות: כתבה בעיתון, ציור, צילום (שאתה הכנת או קיים כבר), שיר, סיפור, וכל דבר שנראה לך. עליך לצרף למה שתביא הסבר כתוב במספר שורות (לא שורה אחת תמציתית...) המסביר מדוע בחרת דווקא בדבר זה וכיצד הוא מבטא לדעתך את קיומה של הנשמה.

את המטלה יש להגיש בצורה מסודרת בחוצץ ניילון.

 

העבודה הינה אישית ואני לא אחשוף אותה אלא אם כן תרצה בכך.

 

בהצלחה רבה!

 

 

חדש באתר

השתלמות למורי עולים
מוזמנים להצטרף לחידוש- השתלמות לב לדעת למורי עולים

מהבלוג שלנו

תבואה משוגעת- מחשבות פדגוגיות
התערוכה 'תבואה משוגעת' היא תערוכה שמבקשת ליצור מרחב חדש של למידה. התערוכה מזמינה את המתבוננים בה למסע לימודי וחוויה של התפעמות וצלילה פנימה תוך חוויה של עושר ומרחב. כמה מחשבות אודות המסע, אל התערוכה ובעקבותיה:
הצטרפו לרשימת התפוצה שלנו והיו חלק
מקהילת אנשי חינוך חולמים ויוצרים