תיכון
יסודי
גני ילדים
חומרי הוראה > תיכון > מחשבת ישראל > האדם מחפש משמעות - אמונה וגאולה פרק א'

האדם מחפש משמעות - אמונה וגאולה פרק א'

הדפסה
מקצוע: מחשבת ישראל
נושא: אמונה וגאולה

נושא השיעור- האדם מחפש תוכן לחייו. (מתוך תוכנית הלימודים אמונה וגאולה, פרק א')

 

מטרות תוכן (מושגים)-

·         הבנת המושג פשר = משמעות, מטרה, ערכים מנחים, תכלית.

·         הבנת הציטוט-"מי שיש לו 'למה' שלמענו יחיה. הוא יוכל לשאת כמעט כל 'איך'"

·         "ידיעה, רצון, יכולת"- מתוך הרב קוק.

 

מטרות מחשבתיות - 

1) התלמיד יבין שמציאת משמעות וייעוד לחיי האדם מאפשרת לו להתמודד עם קשיים כתוצאה מחיזוק הרצון העצמי והגברת המוטיבציה להגשים את השאיפות.

2) התלמיד יבחן מצבים בחייו הפרטיים בהם המטרה הברורה עזרה לו להתמודד עם קשיים שבהם נתקל בדרך.

3) התלמיד יבין שלפעמים קשה לאדם למצוא את המשמעות לחייו ולכוון את חייו על פי ערכים רוחניים, ולפעמים החיפוש מביא לחוסר שקט אך אף על פי כן החיפוש עצמו וזיהוי המטרה הם עצמם מפתחים את האישיות ומעניקים יכולת התמודדות.

 

מטרות בתחום המערכת הלשונית-

פסיכותרפיה- פסיכו=נפש ותרפיה=טיפול. פסיכותרפיה היא טיפול בנפש האדם.

 

מהלך השיעור:

 

א. הקרנת השיר מהסרט 'מולאן'- 'אצלי תצאו גברים זה ברור'.

הקדמה לסרט- הקיסר מצווה על אנשיו לגייס גבר אחד מכל משפחה בסין כדי להגן מפני מתקפת ההונים. במשפחות רבות לקח הבן את מקומו של האב במלחמה, אך כיוון שבמשפחתה של מולאן  אין עוד גברים חוץ מהאב הזקן והנכה, הוא צריך להתגייס. כדי להציל את חיי אביה, מולאן מתחפשת לגבר ויוצאת למחנה האימונים במקום אביה.

 

שאלות לדיון בעקבות הסרט:

- מה  מתאר הקטע שראינו?מה השינוי שמתחולל בסרט? (בתחילת השיר מלואן לא מצליחה לעמוד באימונים יחד עם הגברים, אך בסוף השיר היא מצליחה)

- איך זה קרה? מה היה המניע שלה?

-נבקש מכל תלמיד לחשוב על מקרה בו היה דבר שהוא רצה להשיג, והוא התאמץ והצליח. נבחן את הדוגמאות שיעלו- מה עזר להתגבר על הקשיים שבדרך? האם הצבת המטרה היא זו שעזרה להתגבר על הקושי?

 

ב.  נקרא את הקטע מ 'האדם מחפש משמעות'  (אחרי קצת רקע על הספר ועל ויקטור פרנקל),

"אמת, חיפושי האדם אחר פשר וערכים עלולים לעורר מתיחות פנימית ולא להשרות שיווי-משקל פנימי. אולם מתיחות זו עצמה היא תנאי-קודם הכרחי לבריאות הנפש. הריני מעז לומר, כי אין לך דבר בעולם, שעשוי לעזור לאדם להתגבר אף על הגרוע מכל, כמו הידיעה כי יש פשר לחייו. הרבה חכמה גנוזה במאמר ניטשה: "מי שיש לו 'למה' שלמענו יחיה. הוא יוכל לשאת כמעט כל 'איך'". במלים אלה רואה אני סיסמה שכוחה יפה לכל פסיכותרפיה. במחנות הריכוז הנאציים ראינו (ודבר זה נתאשר על-ידי פסיכיאטרים אמריקניים ביפן ובקוריאה), כי אלה שידעו כי מצפה להם תפקיד שעליהם לקיימו, היו מסוגלים לצאת מהם חיים.

אני עצמי, כשהביאו אותי אל מחנה הריכוז באושוויץ, הפקרתי כתב-יד שהיה מוכן לפרסום. אין ספק, כי רצוני העז לכתוב מחדש כתב-יד זה הוא שסייעני לעמוד בתלאות המחנה. למשל, כשחליתי בטיפוס, שרבטתי על גבי פיסות נייר קטנות רשומות רבות שנועדו לעזור לי לכתוב את כתב היד מחדש, אם אזכה לחיות עד יום השחרור. בטוחני כי שחזור זה של כתב ידי האבוד בחשכת צריפו של מחנה ריכוז באווארי עמד לי לגבור על סכנת ההתמוטטות."

(פרנקל, ו. האדם מחפש משמעות, עמ' 126)

 

ג. כתיבה על הלוח:

"מי שיש לו 'למה' שלמענו יחיה. הוא יוכל לשאת כמעט כל 'איך'"

 ננסה להבין את המשפט. נדון כיצד הבנת המטרה עוזרת להתמודד עם קשיים.

 

ד.  נקרא את דברי הרב קוק ונבין את הקשר בין הצבת מטרה לבין חיזוק הרצון ויכולת ההתמודדות.

 

הידיעה, הרצון והיכולת

"הידיעה הברורה מחוללת את הרצון כשהיא עומדת על הבסיס הטוב. חמדת הטוב כל שהיא מתבררת יותר כך היא מתחזקת. כל מה שמתברר יותר שהטוב הוא טוב באמת כן הרצון מתגבר. גבורת הרצון מחוללת את היכולת.

למדנו מזה שהידיעה הרצון והיכולת הינם תמיד אחוזים יחד".

(הראי"ה קוק, אורות הקודש, חלק ג', עמ' רז)

 

ה. נחזור לחזרה לתחילת הקטע של ויקטור פרנקל, ונדבר על הקשיים שבחיפוש פשר ומשמעות, ועל הרווח של האדם מקשיים אלו.

 

שיעורי בית:

1. הסבר את המשפט: "מי שיש לו 'למה' שלמענו יחיה. הוא יוכל לשאת כמעט כל 'איך'", לאור דבריו של ויקטור פרנקל.  הדגם.

2. מדוע החיפוש אחרי פשר החיים ומשמעותם עלול לעורר מתח פנימי? מה אומר ויקטור פרנקל על מתח זה?

3. הרב קוק כותב ש "הידיעה הרצון והיכולת הינם תמיד אחוזים יחד". מה היחס בין הידיעה, הרצון והיכולת לפי דברי הרב?

4. מדוע לדעתך קיים באדם הצורך להעניק משמעות לחייו?

חדש באתר

השתלמויות מקוונות
הרישום להשתלמויות קיץ - אביב נסגר. ניתן להשאיר פרטים ברשימת ההמתנה, ואנו נודיע לכם כשיפתח מחזור נוסף.

מהבלוג שלנו

תבואה משוגעת- מחשבות פדגוגיות
התערוכה 'תבואה משוגעת' היא תערוכה שמבקשת ליצור מרחב חדש של למידה. התערוכה מזמינה את המתבוננים בה למסע לימודי וחוויה של התפעמות וצלילה פנימה תוך חוויה של עושר ומרחב. כמה מחשבות אודות המסע, אל התערוכה ובעקבותיה:
הצטרפו לרשימת התפוצה שלנו והיו חלק
מקהילת אנשי חינוך חולמים ויוצרים