תיכון
יסודי
גני ילדים
חומרי הוראה > תיכון > מעגל השנה > יום אהבת ישראל - ראש חודש אב

יום אהבת ישראל - ראש חודש אב

צוות מינהל חברה ונוער

הקדמה

למנהלים, למחנכים, למורים, למדריכים,

ראש חודש אב נודע במסורת היהודית כיום "אהבת ישראל"ת מאחר שביום זה מת אהרון הכהן, שנאמר:  "וימת שם ...בחודש החמישי באחד לחודש" (במדבר ל"ג ל"ח). אהרון הכהן מהווה סמל ומופת לאהבת הבריות ורדיפת שלום, שנאמר: "...הווי מתלמידיו של אהרון אוהב שלום ורודף שלום אוהב את הבריות ומקרבן לתורה" (אבות א' י"ב).

עם הסתלקותו של אהרון הכהן אפשר היה לצפות שיחסרו מן העולם גילויים של אהבת ישראל וחסדים שבין אדם לחברו. אולם ביום מותו הסתלקו ענני הכבוד, עם ישראל יצא למלחמה, ולראשונה הצליחו האויבים לשבות ממנו שבי.

נשאלת השאלה, מה לו לאיש החסד, שבהעדרו נסדק כוח ההרתעה? איש החסד האמיתי הוא איש אהבת האמת והיושר ללא משוא פנים. אהרון הכהן אוהב את עם ישראל אהבת נפש שאינה תלויה בדבר והוא הדין  באהבתו את ארץ ישראל, את השי"ת ואת התורה. מכוח אהבת האמת ואהבת ישראל נוצר גם כוח ההרתעה והגבורה של עם ישראל, אשר "לבדד ישכון ובגויים לא יתחשב".                                                                                                                               

מינהל  חברה ונוער בשיתוף מינהל החמ"ד, במסגרת התוכנית "חמ"ד של חופש", בחרו לציין את ראש חודש אב כ"יום אהבת ישראל", לצורך עיון ויישום  של מצוות "ואהבת לרעך כמוך", שעליה אמר רבי עקיבא: "זהו כלל גדול בתורה", והלל הזקן העמיד את כל התורה כולה על מצווה זו. בהפעלה שלהלן ננסה לפרוט רעיון נשגב זה ל"מעות" קטנות וברות יישום.

האר"י הקדוש יסד מנהג, שכל אדם יקבל על עצמו לפני תפילת שחרית לקיים את מצוות "ואהבת לרעך כמוך".

"קודם שהאדם יסדר תפילתו בבית הכנסת, צריך שיקבל עליו מוצות ואהבת לרעך כמוך. ויכוון לאהוב כל אחד מבני ישראל כנפשו, כי על ידי זה  תעלה תפילתו כלולה מכל תפילות ישראל, ותוכל לעלות למעלה ולעשות פרי. ובפרט אהבת חברים העוסקים בתורה ביחד צריך כל אחד ואחד לכלול עצמו כאלו הוא איבר אחד מן החברים שלו. ובפרט אם יש לאדם ידיעה והשגה להכיר לחברו בבחינת הנשמה. ואם יש איזה חבר מהם בצרה צריכים כולם לשתף עצמם בצערו או מחמת חולי או מחמת בנים ח"ו, ויתפללו עליו. וכן בכל תפילותיו ודרכיו ודבריו ישתף את חברו עמו. ומאד הזהירני מורי ז"ל בעניין אהבת החברים שלנו, של חברתנו".

                                (האר"י הקדוש,  הקדמה ל"שער הכוונות", צפת, המאה ה- 16)

דבר זה הלך ונשתגר בספרי מקובלים, ואף בסידורי תפילה שונים למן שנת ת"ס ואילך, וכן בקיצור שולחן ערוך "מקור חיים" מאת הרב חיים דוד הלוי (פרק י"ג, סעיף א'), לומר לפני התפילה  "הריני מקבל עלי מצוות עשה של ואהבת לרעך כמוך".

 

בברכה

ד"ר אברהם ליפשיץ                                              יוסי לוי

ראש מינהל החמ"ד                                   מנהל מינהל חברה ונוער

 

                                        מיכל דה-האן

                                    מנהלת יחידת חמ"ד

                                     מינהל חברה ונוער

 

 

אהבת ישראל

 

מטרות:

 1. להביא למודעות המשתתפים כי מהותה של "אהבת ישראל" היא מצוות "ואהבת לרעך כמוך".
 2. לברר עם המשתתפים את ההיבטים השונים של "אהבת ישראל"  ויישומם בחיי היום-יום.
 3. לאפשר למשתתפים לבחון באופן אישי את מידת אהבת ישראל שלהם.

 

עזרים:

נספח מס' 1: חמישה כרטיסי מידע שונים (מראה, לב, סולם, ידיים שלובות וסגולה)

נספח מס' 2: כרטיסי "מצב הרוח"  - חמישה עותקים (לאפשרות א')

נספח מס' 3: "בחן את עצמך" כמספר המשתתפים (לאפשרות ג') או כ"צ'ופר"

עזרים ליצירה: בריסטולים, ניירות צבעוניים, עיתונים, דבק, מספריים וכלי כתיבה (לאפשרות ב')

 

מהלך ההפעלה

שלב א – קבוצתי

 • המנחה יחלק את המשתתפים  לחמש קבוצות. כל קבוצה תעבור בסבב בחמש תחנות שונות  ותתייחס למשימות המצורפות.

 

שלב ב'

למנחה: לפניך שלוש אפשרויות להמשך:

 

אפשרות א'- במליאה

 • הקבוצות יציגו את תוצרי חשיבתם במליאה.
 •  המנחה יפזר על רצפת הכיתה "כרטיסי מצב רוח" -  נספח מס' 2 (כל כרטיס במספר עותקים)  ויבקש מכל משתתף לבחור כרטיס המשקף מחשבה/הרגשה/הרהור/תחושה שעלו מן הפעילות בנושא  "אהבת ישראל" ולשתף את המליאה בבחירתו.

 

אפשרות ב'- קבוצתי

המנחה יחלק לכל קבוצה עזרים ליצירה ויבקש להכין קולאז'/כרזה/עיתון קיר שמשקף, מחדש או מסכם את הרעיונות השונים שעלו בתחנות.

 

אפשרות ג' – אישי

המנחה יחלק למשתתפים דף משימה אישית - "בחן את עצמך".

 

שלב ג' – במליאה

שאלות לדיון:

 

"ואל תאמר שאין התשובה אלא מעבירות שיש בהן מעשה כגון...גזל וגניבה.

כשם שצריך אדם לשוב מאלו כך צריך לחפש בדעות רעות (מידות) שיש לו ולשוב מהן: מן הכעס, מן האיבה ומן הקנאה ומן התחרות ומן ההיתול ומן רדיפת הממון והכבוד... ואלו עוונות קשים (עבירות שבלב)  מאותן שיש בהן מעשה, שבזמן שאדם נשקע באלו קשה הוא לפרוש". (רמב"ם, ספר המדע, הלכות תשובה ז', הלכה ג')

 

 • כיצד דברים אלה עשויים להוות מפתח לאהבת ישראל? פרטו.

 

שלב ד' – הצעות לפעילות המשך.

 

 

1. במבט קולנועי – מבחר סרטים לצפייה ודיון

 • פירר: שאלה אחת קטנה. הרב אלימלך פירר, יהודי חרדי בן 54, מייעץ זה 30 שנה בתחום הרפואה בהתנדבות. אף על פי  שלא רכש השכלה רפואית, פונים אליו מדי יום כ- 1500 חולים כדי לקבל חוות דעת רפואית. הסרט עוסק  בפועלו ובחשיבות הנתינה.
 • תעביר את זה הלאה. משימה בבית הספר הופכת למהפכה חברתית, כשילד מתוק ואינטליגנטי מחליט לקחת ברצינות את המלצת המורה שלו ולעשות טובה לשלושה אנשים, לא בתמורה לטובות שיחזירו לו, אלא בתמורה לכך שהם, כל אחד בתורו, יעניק טובה לעוד שלושה אנשים חדשים. מלודרמה הוליוודית מודרנית על הטוב שבאדם.
 • המתנה המושלמת. ג´ייסון, שאינו זקוק לדבר מלבד כסף, מגיע לדרוש את ירושת סבו, אשר אמורה לסדר את חייו מבחינה כלכלית. אך לסבו היו תוכניות אחרות עבורו - כדי לקבל את הירושה, על ג'ייסון לעבור סדרה של אירועים אשר דרכם ילמד על החיים האמיתיים ובסופם אולי יזכה בסכום הנכסף. הסרט עשיר במסרים לחיים ולמה שחשוב בהם באמת: משפחה, אהבה, נתינה, ערך הכסף והשימוש בו וערך העבודה.
 • צריך לקום ולעמוד. סיפור חייה של שיר, בת ה15, החולה במחלת cp ומתמודדת עם קשיים יומיומיים באופטימיות רבה ובאמונה גדולה. (סרט בוגרים, אולפנת להב"ה, קדומים)

הסרט מופיע בקישורים שלהלן בשני חלקים:

חלק ראשון

 

חלק שני

 

 

2. באופן אישי

לאחר שלמדתם, עיינתם ודנתם בנושא, בקשו מכל תלמיד להביא סיפור אישי/ סרט/ תמונות/ תעודות וכד' הקשורים לנושא "אהבת ישראל" במעגל חייו הפרטי או הכללי.

 

3.  פורום "אהבת ישראל"

לקיים פורום באינטרנט בנושא אהבת ישראל ובו המשתתפים יביעו את דעותיהם בנושא, יציגו מקורות שונים, שירים, סיפורים, יצרפו קישורים מהרשת לנושאים רלוונטיים ויעשירו זה את עולמו של זה הן בדעת והן במעשה.

 

4. רדיו "אהבת ישראל"

לתת למשתתפים משימה, לצאת לשטח (לרחוב, לקניון, לרחבת בית הספר וכיו"ב) ולראיין אנשים שונים בחברה הישראלית בנושא אהבת ישראל. ניתן להקליט את הראיונות ולערוך דיסק, קובץ שמע או עיתון.

חדש באתר

קהילות מקצועיות
מתחדשים לקראת השנה החדשה! מוזמנים להירשם לקהילת מורים מעצימה (60 ש''ש) במחש''י, תנ''ך, תושב''ע ואומנות.

מהבלוג שלנו

פרשנות פנימית לווידוי
הצעה לפרשנות פנימית לתחנון ולווידוי שבמרכז תפילת יום הכיפורים.
הצטרפו לרשימת התפוצה שלנו והיו חלק
מקהילת אנשי חינוך חולמים ויוצרים
אנחנו מתחדשים!!! תכף תכף ועוברים לבית חדש, לאתר חדש. מוזמנים להשתתף איתנו בבניה ובדיוקים, נשמח אם תוכלו להצטרף אלינו ולמלא את 'שאלון לב לדעת'. מחכים לכם... לכניסה לסקר לחצו כאן