תיכון
יסודי
גני ילדים
חומרי הוראה > תיכון > תנ"ך > בראשית פרק ב'- בריאת האישה

בראשית פרק ב'- בריאת האישה

רעות ברוש
הדפסה
מקצוע: תנ"ך
נושא: בראשית

בריאת האישה בראשית ב' י"ח- כ"ד

 

תלמוד בבלי מסכת קידושין דף ב עמוד ב

ר"ש אומר מפני מה אמרה תורה (דברים כב) 'כי יקח איש אשה' ולא כתב 'כי תלקח אשה לאיש'? מפני שדרכו של איש לחזר על אשה ואין דרכה של אשה לחזר על איש משל לאדם שאבדה לו אבידה מי חוזר על מי בעל אבידה מחזר על אבידתו

 

  • מהו הרעיון המובא בדברי חז"ל לגבי יחסי איש- אישה?
  • על מה בסיפור בריאת האישה הוא מבוסס?

 

שד"ל: (שמואל דוד לוצאטו)

"אין הכוונה לומר שהא-ל נמלך במחשבתו-אלא המכוון הוא להעיר אותנו על יקרת הזיווג ולהודיע כי לא טוב היות האדם לבדו, ולפיכך רצה הקב"ה, שיהיה האדם שרוי שעה אחת בלא אשה, ואחר כך הזמינה לו, כדי שתהיה חביבה עליו, אחר שהרגיש כי בזולתה היה חסר".

 

  • על איזה קושי רעיוני בפס' י"ח עונה שד"ל?
  • כיצד הוא מיישב אותו?

 

רש"ר הירש לבראשית פרק ב', פסוק י"ח:

בריאת האישה- כבריאת האדם בשעתו: כדרך שהעולם המתין וציפה להשלמתו, עד שה' הודיעו על נזר הבריאה, כן הדבר גם כאן, בבריאת האישה. הנה האדם כבר נברא, מסביבו פרח גן עדן ביופיו ואף על פי כן לא אמר ה' "כי טוב". אין הוא אומר: 'לא טוב לאדם היותו לבדו' אלא : "לא טוב היות האדם לבדו": כל עוד האדם לבדו, עדיין העולם שרוי בלא טוב. תכלית השלמות, שהארץ תשיג בזכותו, לא תושג בשלמות, כל עוד הוא לבדו. השלמת הטוב היא האשה ולא האיש; ורק משנבראה האשה הושלם הטוב-לאדם וליקום כולו. וכך הורו רבותינו: אין אדם נקרא 'אדם' אלא בזכות אשתו; ורק שניהם כאחד קרויים 'אדם'". התפקיד הוא רב מכוחו של אחד ויש צורך לחלקו לשניים.

  • מה מדגיש ומדייק הרש"ר הירש במילים 'לא טוב היות האדם לבדו'?

 

חדש באתר

אסוף את המעשים
שיעורים לקראת סוף השנה

מהבלוג שלנו

תבואה משוגעת- מחשבות פדגוגיות
התערוכה 'תבואה משוגעת' היא תערוכה שמבקשת ליצור מרחב חדש של למידה. התערוכה מזמינה את המתבוננים בה למסע לימודי וחוויה של התפעמות וצלילה פנימה תוך חוויה של עושר ומרחב. כמה מחשבות אודות המסע, אל התערוכה ובעקבותיה:
הצטרפו לרשימת התפוצה שלנו והיו חלק
מקהילת אנשי חינוך חולמים ויוצרים