תיכון
יסודי
גני ילדים
חומרי הוראה > תיכון > תורת חיים > אהבה

אהבה

אתי שילה בן ישר
הדפסה
מקצוע: תורת חיים
נושא: יחידת משפחה

מתוך עיון בתנ"ך, במדרש ובדעותיהם של גדולי ישראל האחרונים - נידרש לשאלה בדבר היחס לשוני בין בני הזוג.

רקע למורה:

מקורות החובה בפרק זה הם: שיר השירים, בראשית רבה, מהר"ל, בראשית כ"ט ופרשנים, ברטנורא על אבות, רש"ר הירש, יושר דברי אמת.
מקורות בחירת החובה בפרק זה הם: שני מקורות נוספים מתוך האסופה הקיימת.

ההוראות בשיעור נכתבו בלשון נקבה, אך כמובן מיועדות לזכר ונקבה כאחד.

כמו כן, ניתן לשתמש במצגת המצ"ב בשיעור.

 

מהלך השיעור:

 

מושג האהבה המונח בתשתיתו של הקשר הזוגי עבר טרנספורמציה בעידן המודרני.
מונחים כמו "אהבה ממבט ראשון" "התאהבות" ותמונות מסרטי הוליווד למיניהם ממלאים פעמים רבות את התוכן מאחורי המילה היפה והעשירה: "אהבה". בפרק זה נבקש להעמיק במושג האהבה ולפגוש את המובנים ההופכים את הרגש החי והחשוב הזה לגשר יציב ועמוק בקשר בין איש לאישה.

התלמידים יידרשו לבעיה הבאה:

משרד הפרסום בו אתם עובדים ביקש מכם לעצב לוגו למושג "אהבה".

על הלוגו להכיל איור / תמונה / צורה, המייצגים לדעתכם את המושג.

אין להשתמש במילים.

 

 

הִשְׁבַּעְתִּי אֶתְכֶם בְּנוֹת יְרוּשָׁלָם

מַה תָּעִירוּ וּמַה תְּעֹרְרוּ אֶת הָאַהֲבָה עַד שֶׁתֶּחְפָּץ:

 

עייני בפרשנים ובמאמרו של יהודה רוזנברג: "השבעתי אתכן בנות ירושלים", ועני על השאלות הבאות:

 1. כלפי מי מופנית שבועה זו?
 2. מה ניתן ללמוד על מערכת היחסים בין בני הזוג מהשבועה? 

 

מִי זֹאת עֹלָה מִן הַמִּדְבָּר

היעזרי בפירושו של רבי ישעיהו מטראני לשיר השירים ועני:

 1. מדוע לדעתך,  נבחר דווקא המדבר כמקום המפגש של הרעיה ודודה?
 2. בשיר השירים רבה נאמר:"מי זאת  עולה מן המדבר - עילויה מן המדבר", המדרש רואה במילה "עלה" משמעות של התעלות. הסבירי את דברי המדרש.

 

מִתְרַפֶּקֶת עַל דּוֹדָהּ

 • איזה רגש מבטאת ההתרפקות על הדוד? 

 

כִּי עַזָּה כַמָּוֶת אַהֲבָה קָשָׁה כִשְׁאוֹל קִנְאָה

רְשָׁפֶיהָ רִשְׁפֵּי אֵשׁ שַׁלְהֶבֶתְיָה:

מַיִם רַבִּים לֹא יוּכְלוּ לְכַבּוֹת אֶת הָאַהֲבָה 

וּנְהָרוֹת לֹא יִשְׁטְפוּהָ

 1. מי הם אותם מים רבים שלא יוכלו לכבות את האהבה?
 2. האם הדימויים של עוצמת האהבה המופיעים בפסוק זה הם חיוביים או שליליים?

 

אִם יִתֵּן אִישׁ אֶת כָּל הוֹן בֵּיתוֹ בָּאַהֲבָה בּוֹז יָבוּזוּ לוֹ:

 • פסקי את הפסוק והסבירי את בחירתך

[על ביאור משמעות הפסוק ניתן לקרוא באתר גשר, בקטגוריה: ניבים וביטויים].

 

בראשית רבה (וילנא) פרשה נה ד"ה ח וישכם אברהם

"וישכם אברהם בבוקר ויחבוש את חמורו, אמר רבי שמעון בן יוחאי אהבה מקלקלת את השורה ושנאה מקלקלת את השורה. אהבה מקלקלת את השורה, דכתיב וישכם אברהם בבוקר וגו' ולא היה לו כמה עבדים אלא אהבה מקלקלת את השורה. ושנאה מקלקלת את השורה, שנא' (במדבר כב) ויקם בלעם בבוקר ויחבוש את אתונו ולא היה לו כמה עבדיםאלא שנאה מקלקלת את השורה. אהבה מקלקלת את השורה שנאמר (בראשית מו) ויאסור יוסף מרכבתוויעל לקראת ישראל אביו וכי לא היה ליוסף כמה עבדים אלא אהבה מקלקלת את השורה. שנאה מקלקלת את השורה דכתיב (שמות יד) ויאסור את רכבו ולא היה לו כמה עבדים אלא שנאה מקלקלת השורה."

 

 1. מהי ה"שורה" הנזכרת במדרש?
 2. אלו תכונות מאפיינות את המעשים הנזכרים במדרש?
 3. המדרש עורך שתי השוואות בין אהבה ושנאה,המקלקלות את השורה.
 4. מה ניתן ללמוד על כוחה של האהבה מהשוואות אלה?
 5. תארי מקרה שארע לך או ששמעת עליו שבו אהבה או שנאה קלקלו את השורה.

ביאורים למדרש ניתן למצוא בשיעורו של ברה יהושע שפירא: "ישמח ה´ במעשיו" לפרשת שלח לך, ובדבר התורה של אריאל גיספן לפרשת וירא. 

 

כיצד יש להתייחס לשוני בין בני זוג?

מהר"ל מפראג, נתיבות עולם, נתיב אהבת ה' .

.. .ומשמע מן הכתוב הזה, כי עיקר האהבה הוא לריע שלו מפני שהם שווים ודומים ולכך שייך בהם אהבה.ולפי זה יש לשאול כאש מצינו שאהבה היא לריע שלו במה שיש להם שיתוף וחיבור והדברים הרחוקים זה מזה אין בהם אהבה, אף כי קצת מן החכמים חשבו כי האהבה היא יותר אל דבר שהוא הפכו כמו אהבת איש לאשה והרי  זה זכר וזו נקבה והם מחולקים אינם שווים, והראייה שהאהבה לדברים שאינם שווים כי כל אהבה הוא חיבור וכל חיבור הוא לדבר שאינו דומה, כמו האדם שיש בו חמימות מתחבר אל דבר הקר שהוא הפך זה והארץ היבשה מתאווה למטר, והשנאה בין השווים והדומים כמו שאמרו (ב"ר פל"ט) כל אומן שונא את בני אומנותו וגם תלמידי-חכמים שבבל שונאים זה את זה (פסחים קי"ג,ב') כי דבר זה שאין אחד אוהב עצמו לכך כל אשר הדבר רחוק ממנו אוהב אותו.לפי זה אין קשיא אף על גב שהשם ית' נבדל בלתי גשמי והאדם בשר  ודם בעל חומר, שייך בזה אהבה. אך הדבר הזה אי אפשר לומר שיהיה כך, שהרי מצינו בחוש הפך זה. כי בני אדם שהם מתדמים באומה אחת אוהבים זה את זה, ואמרו חכמים (ב"ק ד"ב, ב') לא לחינם הלך הזרזיר אצל העורב אלא מפני שהוא מינו, ומה שאין אהבה לעצמו מפני כי האהבה הוא התשוקה אל הנאהב ואין כאן תשוקה כי הוא עצמו. ולכך האהבה בין איש לאשתו כי הוא הדביקות הגמור עד שנעשים דבר אחד ויש בזה תשוקה, ואם כן האהבה מצד שהם דבר אחד ומצד הזה הוא האהבה. וכן מה שהוא משתוקק החם לקר הרי הקר הוא השלמתו ולפיכך הם כמו דבר אחד לגמרי, וכן בכל מקום שהדבר מתאווה אל דבר- שהוא הפכו ה דבר הזה מפני שיושלם באותו דבר ומכיוון שיושלם בו נעשה עמו דבר אחד ומצד זה האהבה...

 

כיצד היה משיב המהר"ל מפראג על השאלה כיצד יש להתייחס לשוני בין בני זוג?

בתשובתך היעזרי במאמרים הבאים:

 1. מאמרה של אמונה ברוורמן: "האם בן זוגך משגע אותך?".
 2. מאמרה של מירי עמנואל מנחת נישואים מטעם י.נ.ר. (יועצי נישואין רבניים בישראל): "משמעות האהבה הטהורה בחיי הזוג".

 

 

חדש באתר

למידה מקרבת
מה האוצרות שטמונים לנו בהוראה מקוונת? איך הופכים למידה מקוונת ללמידה מקרבת? פוסטים בבלוג על למידה מרחוק

מהבלוג שלנו

תבואה משוגעת- מחשבות פדגוגיות
התערוכה 'תבואה משוגעת' היא תערוכה שמבקשת ליצור מרחב חדש של למידה. התערוכה מזמינה את המתבוננים בה למסע לימודי וחוויה של התפעמות וצלילה פנימה תוך חוויה של עושר ומרחב. כמה מחשבות אודות המסע, אל התערוכה ובעקבותיה:
הצטרפו לרשימת התפוצה שלנו והיו חלק
מקהילת אנשי חינוך חולמים ויוצרים