תיכון
יסודי
גני ילדים
חומרי הוראה > תיכון > מחשבת ישראל > שתיקה ככלי להתבוננות פנימית

שתיקה ככלי להתבוננות פנימית

רעות ברוש
הדפסה
מקצוע: מחשבת ישראל
נושא: אני עצמי

א. העמקה בנושא הנשמה- איסוף של המטלה מהשבוע שעבר.

ב. קריאת הקטע של נעמי רמן- וחזרה לפיוט 'שימו לב אל הנשמה' ולמה שקראו אצל הרב שטיינזלץ- מהי המשמעות עבורי, שיש בתוכי נשמה? מה מחוללת בי התודעה הזו?

יש בנו עולם פנימי עשיר, ובשיעורים הקרובים הנושא יהיה איך מתקשרים עם הנשמה שלנו? איך מגבירים את ההקשבה לעולם הפנימי שבנו?

 

שתיקה

מתבוננים בנר במשך 5 דקות בשתיקה.  ולאחר מכן במשך 2 דקות כל אחת כותבת מה שעולה בראשה.

שמיעת התחושות שעלו

כמה אנו זקוקים לשקט, להתכנסות פנימה, כמה רועש הוא העולם שלנו. כמה יקרים הם רגעי השקט. ההתבוננות בנר- נר ה' נשמת אדם. מה המשמעות של האמירה הזו? האם אנו מסוגלים להתבונן פנימה אל נשמתנו?

 

דף לימוד על השתיקה- כדרך להתבוננות פנימית.

 
אבות א, י"ז

שמעון בנו אומר כל ימי גדלתי בין החכמים ולא מצאתי לגוף טוב אלא שתיקה ולא המדרש הוא העיקר אלא המעשה וכל המרבה דברים מביא חטא:

 

הרב חרל"פ, מי מרום מסכת אבות, עמ' ק

לא מצאתי לגוף טוב אלא שתיקה, שעל ידי השתיקה כל הגוף שותק מכל רגשותיו ואינו מחוה דעה כי אם מניח עצמו להיות מקשיב ללחשי נשמתו. והוא מה שהשתיקה נקראת אומנות... שבזה אוסר (= קושר) את כל רגשותיו וקושרם אל השכל העליון של זיו אור הנשמה.

 

שפת אמת ספר ויקרא - פרשת בהר - שנת [תרס"ד]

... דהנה עיקר יתרון המדבר מבעל חיים מה שיש להם צוותא זה לזה ע"י הדיבור ... והוא מכח הנפש. ... וכתיב "וחי אחיך עמך" כי בכח האדם ליתן חיות גם לחבירו. דכתיב "ויפח באפיו נשמת חיים" כמו מים חיים שהנשמה דבוקה במקור החיים. ויהי האדם לנפש חיה הוא התרבות והתפשטות החיות שהאדם כלי לשאוב זה החיות. רק שהגוף לא יתערב בזה. וזה הרמז לגוף טוב שתיקה- שיהיה עיקר הדיבור בכח הנשמה..

 

תלמוד בבלי מסכת מנחות דף כט עמוד ב

אמר רב יהודה אמר רב בשעה שעלה משה למרום מצאו להקב"ה שיושב וקושר כתרים לאותיות אמר לפניו רבש"ע מי מעכב על ידך אמר לו אדם אחד יש שעתיד להיות בסוף כמה דורות ועקיבא בן יוסף שמו שעתיד לדרוש על כל קוץ וקוץ תילין תילין של הלכות אמר לפניו רבש"ע הראהו לי אמר לו חזור לאחורך הלך וישב בסוף שמונה שורות ולא היה יודע מה הן אומרים תשש כחו כיון שהגיע לדבר אחד אמרו לו תלמידיו רבי מנין לך אמר להן הלכה למשה מסיני נתיישבה דעתו חזר ובא לפני הקב"ה אמר לפניו רבונו של עולם יש לך אדם כזה ואתה נותן תורה ע"י אמר לו שתוק כך עלה במחשבה לפני אמר לפניו רבונו של עולם הראיתני תורתו הראני שכרו אמר לו חזור [לאחורך] חזר לאחוריו ראה ששוקלין בשרו במקולין אמר לפניו רבש"ע זו תורה וזו שכרה א"ל שתוק כך עלה במחשבה לפני

 

אבות ג, י"ז

רבי עקיבא אומר: שחוק וקלות ראש מרגילין את האדם לערווה. מסורת סייג לתורה. מעשרות סייג לעושר. נדרים סייג לפרישות. סייג לחכמה - שתיקה

 

שתיקה והתבודדות פנימית

יתרון השתיקה ורוח הקודש המתחבר על ידה, בא מתוך ההתפרצות הפנימית, שבאה מתוך מעין הנשמה, שדורש להתפשטותו והרחבתו מגרש גדול מבלי מעיק, וחמורה היא ההתבודדות הפנימית מאד, ודורשת היא שגשוגה בלא שום הפרעה בעולם. אז יוצרת היא את ערכיה וגווניה מכחה התוכי הפנימי, ואור הרוחני, פאר החיים וגבורתם היסודית מתגברים והולכים, והדיבור הבא אז הרי הוא מפריע בכחו הבניני בנטילתו מהישן, ממה שכבר מטושטש ומאופל, מוגבל ומצומצם, ונותן על הזרם המעיני, השוקק לחידוש וטריות חדשות.

אורות הקודש ; חלק ג - מוסר הקודש ; עמוד רעג ; שתיקה והתבודדות פנימית - ו

חדש באתר

תבואה משוגעת
מה אומרים לנו ימי ספירת העומר? ואיך הימים האלה מאירים לנו דווקא השנה?

מהבלוג שלנו

תבואה משוגעת- מחשבות פדגוגיות
התערוכה 'תבואה משוגעת' היא תערוכה שמבקשת ליצור מרחב חדש של למידה. התערוכה מזמינה את המתבוננים בה למסע לימודי וחוויה של התפעמות וצלילה פנימה תוך חוויה של עושר ומרחב. כמה מחשבות אודות המסע, אל התערוכה ובעקבותיה:
הצטרפו לרשימת התפוצה שלנו והיו חלק
מקהילת אנשי חינוך חולמים ויוצרים