תיכון
יסודי
גני ילדים
חומרי הוראה > תיכון > תורת חיים > אחווה בחז"ל ובאמונה

אחווה בחז"ל ובאמונה

יקיר זוכר
הדפסה
מקצוע: תורת חיים
נושא: אני והזולת

 

מקורות הלימוד גמרא:

 

תלמוד בבלי מסכת בבא קמא דף פז עמוד א

משנה: החובל בעבד כנעני של אחרים - חייב בכולן, רבי יהודה אומר: אין לעבדים בושת.

 

תלמוד בבלי מסכת בבא קמא דף פח עמוד א

גמרא: החובל בעבד כנעני של אחרים - חייב וכו'.

מאי טעמא דרבי יהודה?

אמר קרא: (דברים כ"ה) "כי ינצו אנשים יחדיו איש ואחיו", במי שיש לו אחוה, יצא עבד שאין לו אחוה.

ורבנן?

אחיו הוא במצות.

אלא מעתה, לר' יהודה - זוממי עבד לא יהרוגו, דכתיב: (דברים י"ט) "ועשיתם לו כאשר זמם לעשות לאחיו"?

אמר רבא אמר רב ששת, אמר קרא: (דברים י"ט) "ובערת הרע מקרבך", מכל מקום.

אלא מעתה, לרבנן - עבד יהא כשר למלכות?!

אמרי: ולטעמיך, תיקשי לך גר לדברי הכל?!

אלא, אמר קרא: (דברים י"ז) "מקרב אחיך", ממובחר שבאחיך.

אלא מעתה, לרבנן - יהא עבד כשר לעדות, דכתיב: (דברים י"ט) "והנה עד שקר העד שקר ענה באחיו"?

אמר עולא: עדות לא מצית אמרת, אתיא עדות בקל וחומר מאשה: ומה אשה שהיא ראויה לבא בקהל - פסולה לעדות, עבד שאינו ראוי לבא בקהל - אינו דין שפסול לעדות. מה לאשה שכן אינה ראויה למילה, תאמר בעבד שהוא ראוי למילה? קטן יוכיח, שישנו במילה ופסול לעדות ...

 

מטרות השיעור:

  1. התלמיד יבין את מחלוקת ת"ק ור' יהודה ואת הטעמים בגמרא.
  2. התלמיד  יבן את המורכבות שבמושג אחווה, ואת הקושי בהגדרת המושג.
  3. התלמיד יפנים את מושג האחווה , וינסה להבין שגם בסיטואציות קשות בכיתה ובמשפחה יש משמעות לאחווה כללית.

 

מערך שיעור:

חלק ראשון:

ראשית נלמד את המקורות.

 

חלק שני:

  1. חלוקת הכתה לקבוצות בנות 4 – 5 משתתפים.
  2. כל קבוצה מקבלת 3 סיטואציות מוכנות על קלפים, המנסות לגעת בחייהם הפרטיים, ומנסות לברר את המושג אחווה:

סיטואציה 1:

בעוד מס' שנים אתם נמצאים ביחידה מובחרת בצבא כחובשים קרביים, אל הצוות שלכם במבצע מסובך מצטרף גשש בדואי. במהלך המבצע עולה הגשש וחייל נוסף על מטען, הגשש פצוע קשה וזקוק לפנוי מיידי, והחייל הנוסף פצוע במצב בינוני, מגיע מסוק עם מקום אחד לפינוי, שבוודאות יכול לסכן את החייל שתבחרו להשאיר בשטח, את מי תעלו על המסוק?

 

 

סיטואציה 2:

במהלך מבחן במתמטיקה מבקש מכם הצדיק של הכתה, שרק אתמול הגן עליכם במריבה מול חבר לגלות לו תשובה במבחן. אתם הבטחתם להוריכם רק ערב קודם בשיחה בארוחת ערב, שלעולם לא תעתיקו במבחנים וש"יושר  מעל הכול".

מה תעשו?

 

 

סיטואציה 3:

אתם מתנדבים במד"א מזה 3 שנים. אתם מקבלים טלפון ביום שישי שבארץ זרה התרחשה רעידת אדמה ומכיוון שאתם מאד מנוסים בצוות עזרה ראשונה, זקוקים לכם לטוס ולסייע לפצועים וללכודים, הטיסה יוצאת בשבת בבוקר. ברור שרוב הנפגעים אינם יהודים. האם תטוס/י בשבת? (הרב משאיר בידכם את ההחלטה כאשר המניעים של הפסיקה הם לכאן ולכאן).

 

 

לאחר הדיון בקבוצות נכנס את הכתה כולה ונקיים דיון בנושא מהו אח? איך יודעים מיהו אח שלנו? האם יש אבחנה בין יהודי לגוי? האם יש אבחנה בין דתי לחילוני?

איך מחליטים האם אח הינו הגדרה פנימית של כל אדם או משהו חיצוני?

 

חלק שלישי: הפנמה:

נשאל את התלמידים : מדוע התורה במקרה של חובל משתמשים במושג האחווה?

כל תלמיד יוציא דף ויכתוב לעצמו סיטואציה קשה שהייתה לי עם אחד מהאחים שלו (במקרה ומדובר בבן יחיד ניתן לו לבחור בסיטואציה עם חבר).

נבקש מאחד הילדים לשתף ולנסות להבין מדוע למרות שהוא אחריו לא הייתה אחווה?

 

בסיכום השיעור ננסה להסביר את מורכבות המושג אחווה, ואולי דווקא מתוך האחים ניתן ללמוד מהי אחווה במצבים קשים. 

חדש באתר

מסעות למידה
מתכוננים לשנה הבאה? הצטרפו למסעות למידה. ההרשמה להשתלמות הקרובה נסגרה. מוזמנים להירשם ברשימת המתנה וניצור אתכם קשר בפתיחת ההשתלמות הבאה.

מהבלוג שלנו

תבואה משוגעת- מחשבות פדגוגיות
התערוכה 'תבואה משוגעת' היא תערוכה שמבקשת ליצור מרחב חדש של למידה. התערוכה מזמינה את המתבוננים בה למסע לימודי וחוויה של התפעמות וצלילה פנימה תוך חוויה של עושר ומרחב. כמה מחשבות אודות המסע, אל התערוכה ובעקבותיה:
הצטרפו לרשימת התפוצה שלנו והיו חלק
מקהילת אנשי חינוך חולמים ויוצרים