תיכון
יסודי
גני ילדים
חומרי הוראה > תיכון > תורת חיים > צניעות- שיעור פתיחה

צניעות- שיעור פתיחה

נגה משען
הדפסה
מקצוע: תורת חיים
נושא: צניעות- שיעור פתיחה

מטרת השיעור: להפנים שישנו עולם פנימי מלא ומוסתר, כדאי להכיר בקיומו ולשומרו.

קריאת מקור חובה מיכה פרק ו' פס א-ח

מהי טענת ה' כלפי עם ישראל בפסוקים א-ה?

לא עושים את המצופה מהם.

סמנו את השאלות המופיעות בפסוקים.

"מה עשיתי"? "מה הלאתיך"? "במה אקדם"? " האקדמנו"? " הירצה ה'"?

מי שואל השאלות? ה', האדם.

מהי התשובה? פס ח'. אל מי ההנחיה? לאדם. למי הפניה בראש הפסוקים? לעמ"י.  מה ניתן ללמוד מכך?

החובה היא אישית ועל כל אדם לקחת אחריות בנוגע למעשיו. העובדה שחברו עושה אינה פותרת אותו.

 להפנות תשומת הלב למילים "כי אם" מהן מבטאות? בקשה צנועה, האמנם? (ניתן להזכיר או לשאול על מקום נוסף בו מופיעות מילים אלה בחומש דברים פרק י' י"ב "ועתה ישראל מה ה' אלוקיך שואל ממך כי אם...") 

ניתן לראות במצוות אלה בסיס לקיום שאר המצוות. כיצד ובמה הן מהוות בסיס?

משפט- סדר חברתי.  חסד- קיום חברתי (יתכנו דעות מגוונות ביחס לשאלה זו)

אנו מתמקדים בבקשה "והצנע לכת עם אלוקיך" מבקשת מכל תלמידה לכתוב מה מהות בקשה זו לדעתה.

כותבת את התשובות על הלוח. דוגמאות לתשובות: לא להתבלט, לעבוד את ה' בעבודה פנימית, כשעושים משפט וחסד לא לפרסם, להבין ש"אם למדת תורה הרבה אל תחזיק טובה לעצמך כי לכך נוצרת"

 

מקור- בבלי קידושין עא.

לעשות שיקוף של המקור .

 לאחר מכן אישוש: " אני מבינה ששם ה' הוא דבר צנוע וקדוש כי אם לא היה כזה אז לא היתה בעיה לפרסמו ברבים"   

מה מוסתר ומי מוסתר? כגודל הקדושה גודל הצנעה. שם קדוש וצנוע יכול להיות מושמע ע"י צנועים.

צניעות: הגנה או הסתרה?

 

מקור- במדבר רבה פרשה א'

כיצד הרעיון בבבלי קידושין בא לידי ביטוי בבמדבר רבה?

מה הדבר הצנוע? דבר ה'. איך ישמע? במקום צנוע.

 

מקור- בבלי תענית ח:

מהי המילה בפסוק המובא שממחישה את הנסתר, הסמוי? "באסמיך"

"אין הברכה מצויה אלא בדבר הסמוי מן העין". אפשרות לסיפורים אישיים להמחשה.

 

מקור- נפתלי לבנטל באתר בית חב"ד.

לקרוא את המשפט הראשון: "דברים רבים מקודשים הם דווקא אלו שאינם שזופים בתדירות לעין האדם"

לבקש מהתלמידות להסביר לאור הלימוד משפט זה.

קטע זה מהווה סיכום לעקרונות שנלמדו ומביא דוגמאות לחיזוקם. 

חדש באתר

קהילות מקצועיות
מזמינים אתכם להיות חלק מקהילה. לצמוח יחד עם עמיתים למקצוע. להיפגש מחדש עם תכני הלימוד ועם כלים פדגוגיים ללמידה מקרוב ומרחוק. ליצור יחד.

מהבלוג שלנו

הילד הזה הוא אני – דברים אחר מיטתו של הרב עדין שטיינזלץ (אבן ישראל) ז"ל.
אדם גדול נפטר מן העולם – למי ולמה אנחנו מתכוונים כשאנחנו אומרים אדם גדול?
הצטרפו לרשימת התפוצה שלנו והיו חלק
מקהילת אנשי חינוך חולמים ויוצרים