תיכון
יסודי
גני ילדים
חומרי הוראה > תיכון > תלמוד > קידושין כט' ע"ב: תנין עם שבעה ראשים

קידושין כט' ע"ב: תנין עם שבעה ראשים

צוות לב לדעת
הדפסה
מקצוע: תלמוד
נושא: תנין עם שבעה ראשים קידושין כט:

הגמרא מביאה את שיטת ר' יהודה , שאם בנו בעל כישורי למידה גבוהים יותר , "בנו קודמו" במצוות תלמוד תורה. רב אחא בר יעקב נהג כך בתחילה ,אולם כשגילה שבנו אינו בקיא בתלמודו הלך הוא ללמוד. על המעשה שארע כשהלך ללמוד ותרומתו להבנת הסוגיא ייסוב העיון שלנו.

 

מקורות

תלמוד בבלי מסכת קידושין דף כט עמוד ב

ת"ר: הוא ללמוד ובנו ללמוד - הוא קודם לבנו;  ר' יהודה אומר: אם בנו זריז וממולח ותלמודו מתקיים בידו - בנו קודמו.  כי הא דרב יעקב בריה דרב אחא בר יעקב שדריה אבוה לקמיה דאביי, כי אתא חזייה דלא הוה מיחדדין שמעתיה, א"ל: אנא עדיפא מינך, תוב את דאיזיל אנא. שמע אביי דקא הוה אתי, הוה ההוא מזיק בי רבנן דאביי, דכי הוו עיילי בתרין אפי' ביממא הוו מיתזקי, אמר להו: לא ליתיב ליה אינש אושפיזא, אפשר דמתרחיש ניסא. על, בת בההוא בי רבנן, אידמי ליה כתנינא דשבעה רישוותיה, כל כריעה דכרע נתר חד רישיה. אמר להו למחר: אי לא איתרחיש ניסא, סכינתין.  

 

    שאלות לעיון

  • מדוע אביי הרשה לעצמו לסכן את רב אחא בר יעקב ?  

  • מה מסמל התנין בן שבעת הראשים ?

  • כיצד הורג רב אחא בר יעקב את המזיק ?

  • במה תורמת האגדה לדיון בשאלה אם הוא קודם לבנו  ?

 

הצעה לפעילות

 

א.      נעיין תחילה באחת ההופעות של התנין בתנ"ך כסמל.  יחזקאל , כ"ט ג' -  

דַּבֵּר וְאָמַרְתָּ כֹּה אָמַר אֲ-דֹנָי יְקֹוִק הִנְנִי עָלֶיךָ פַּרְעֹה מֶלֶךְ מִצְרַיִם הַתַּנִּים הַגָּדוֹל הָרֹבֵץ בְּתוֹךְ יְאֹרָיו אֲשֶׁר אָמַר לִי יְאֹרִי וַאֲנִי עֲשִׂיתִנִי

נשאל את התלמידים : איזו מידה מסמל התנין לפי פסוק זה ?

נבקש מהתלמידים לפרש את הפסוק הבא : תהלים ע"ד, י"ג

אַתָּה פוֹרַרְתָּ בְעָזְּךָ יָם שִׁבַּרְתָּ רָאשֵׁי תַנִּינִים עַל הַמָּיִם:

לאור הנ"ל נשאל : מדוע דווקא הכריעות הם אלו שגרמו להריגתו של המזיק ?

( תשובות אפשריות – התנין מייצג מציאות של "בעל הבית" , גאווה , הכול שלי . הכריעה מסמלת ענווה , שפלות , התבטלות )  

ב.      אם רוצים, אפשר להאריך בדימוי של התנין

מדוע המזיק התמקם דווקא בבית המדרש של אביי ?

חידושי הגאונים ( עין יעקב ): " ... היה באותו פעם תחרות וקטטה ביניהם ( - תלמידי אביי ) והיינו המזיק שיש לו שבעה ראשים ( ! ) ... כרע רב אחא שבע כריעות , הורה להם שלא יעמדו על דעתם ולא יהיו עוד קשי עורף , אלא יהיו נוחים זה לזה ... "   

ג. משימת כתיבה – רב יעקב ( בנו של רב אחא ) לא הספיק לשלוח מכתב לאביו , ולתאר את הקשיים שיש בבית המדרש. היה לו לפה ! כתוב מכתב שבו אתה מתאר את הקשיים   שהוא חווה. התמקד במקרה אחד או שניים שבו התחרותיות בבית המדרש גרמה לו למשבר גדול. תאר גם את תגובתו של אביי . הוסף במכתב גם "נקודות אור".

ד.  ולציירים ( או "אנשי המחשב" ) מתלמידינו . לפניך 2 "תמונות" מן הסיפור. צייר אותם.

1. רב יעקב חוזר למשפחתו לחופשה. הוא מתיישב ללמוד עם אביו רב אחא ורב אחא מגלה שהבן אינו "שולט" מספיק בלימודו...

נסה לבטא רגשות. האם יש מתח ? האם רב אחא מצפה ציפיות גבוהות מדי ? האם רב יעקב מתבייש ? האם רב אחא מתאכזב ?  מה תגובת אמו של רב יעקב ? 

2. רב אחא בר יעקב "נפגש" עם המזיק בבית המדרש, כרע כריעות, נשרו הראשים ונהרג המזיק...

 ה. נשאל את התלמידים: מה לומד רב אחא בר יעקב במהלך הסיפור? אילו תובנות על עצמו הוא רוכש בעקבות הלינה בבית המדרש והמפגש עם התנין בעל שבעת הראשים?

(ייתכן ורב אחא בר יעקב " בא ללמד ונמצא למד", כלומר, למד בעצמו להיות נוח לבנו ולהיות ער לקשייו והבין שאולי הוא מיהר לשפוט את בנו על שלא הצליח בלימודו)

נעיין בגמרא הבאה : מנחות דף מג עמוד ב

"תניא, היה ר"מ אומר: חייב אדם לברך שלש ברכות בכל יום, אלו הן: שעשאני ישראל, שלא עשאני אשה, שלא עשאני בור. רב אחא בר יעקב שמעיה לבריה דהוה קא מברך שלא עשאני בור, אמר ליה כולי האי נמי? "

נבקש מהתלמידים למצוא את הקשר בין סוגייתינו לגמרא זו.( תשובה אפשרית- גם כאן ניכרת דרישתו הגבוהה של רב אחא. האם יצאת כבר מכלל בור ?! האם אתה יכול לברך על כך ? !  )

בכיתות מתאימות בלבד - נעורר דיון במעלות ובחסרונות של חינוך קפדני ותובעני.  לאיזה ילד הוא מתאים ? לאיזה ילד אינו מתאים ?   האם ניתן ל"אכול" את מעלותיו של חינוך זה ו"לזרוק" את מגרעותיו – בחינת תוכו אכל וקליפתו זרק ?

 

לתשומת לב

א.      המהרש"א מבאר שהיה ברור לאביי שרב אחא בר יעקב לא יינזק בגלל כוח תפילתו. ספקו היחיד היה האם יתרחש לו נס, עוד לפני שיתפלל , וינכו לו מזכויותיו. לדעת המהרש"א נס שקורה בגלל תפילה אינו בגדר נס לעניין ניכוי זכויות. תפילה באופן טבעי יכולה לחולל ניסים !  ( פתח לעיון בכוחה של תפילה )

ב.      רש"י  כתב : לא ליתיב ליה אינש אושפיזא - לרב אחא ועל כרחו ילין בבית המדרש ומתוך חסידותו יעשה לו נס ויהרוג את המזיק. מתוך שהוסיף רש"י :"ויהרוג את המזיק" - למרות שהוספה זו מיותרת  - דייק בעצמות יוסף שהיה פשוט לאביי שיקרה נס ורב אחא לא יינזק . כל ספקו היה האם הנס יהיה כה גדול עד שגם המזיק ייהרג.

ג.       המזיקים מרוחקים מאנושיות , מאנשים. לכן בד"כ הם מזיקים בלילה , לאדם יחידי . כדי להעצים את עוצמתו של המזיק מציינת הגמרא שאפילו ביום , בשניים היו ניזוקים.

ד.      יש לשים לב לכמה נקודות שעלולות להכשיל את הלימוד ולהיות ערניים אליהן –1.הסיפור נראה כסיפור לא מציאותי. בימינו אין מזיקים עם שבעה ראשים. האם האמינו בזה? האם הסיפור קרה באמת? אם לא – מדוע הוא מסופר כך? ואם כן – האם יש הוכחה... 2. העברת ביקורת (סמויה) על ההורים והמורים דורשת בגרות גדולה . כדאי לוותר עליה אם אינה מתאימה לתלמידים.

 

להרחבה  

הרב יהודה ברנדס , אגדה למעשה , עמ' 257-260.

אנצי' לחכמי התלמוד והגאונים ,ערך רב אחא בר יעקב – מקורות על חסידותו   

 

 

חדש באתר

מספרים בפיוט- חוני המעגל
סיפורו של חוני המעגל משולב עם בקשת הגשם, הקלטה ייחודית והצעות למערכים

מהבלוג שלנו

פרשנות פנימית לווידוי
הצעה לפרשנות פנימית לתחנון ולווידוי שבמרכז תפילת יום הכיפורים.
הצטרפו לרשימת התפוצה שלנו והיו חלק
מקהילת אנשי חינוך חולמים ויוצרים
אנחנו מתחדשים!!! תכף תכף ועוברים לבית חדש, לאתר חדש. מוזמנים להשתתף איתנו בבניה ובדיוקים, נשמח אם תוכלו להצטרף אלינו ולמלא את 'שאלון לב לדעת'. מחכים לכם... לכניסה לסקר לחצו כאן