תיכון
יסודי
גני ילדים
חומרי הוראה > תיכון > תורת חיים > אכפתיות - שיעור 2

אכפתיות - שיעור 2

מיקי דגני
הדפסה
מקצוע: תורת חיים
נושא: אני והזולת

 

שיעור מס' 2 –   רווחים כלליים

 

לחלק את הכיתה לקבוצות,

 כל קבוצה תמנה מתוכה משקיף הרושם את מהלך ההתנהלות בתוך הקבוצה.

כל קבוצה תקבל ציוד ליצירה (בריסטול גדול, צבעים למיניהם, גזרי נייר צבעוני, דבק, מספריים, מכחולים וכו')

כל קבוצה מתבקשת לקרוא את המדרש ולהביע אותו ביצירה על גבי הבריסטול.

 

 

ויקרא רבה (וילנא) פרשה ד ד"ה ו תני חזקיה

ו תני חזקיה (ירמיה נ) שה פזורה ישראל נמשלו ישראל לשה מה שה הזה לוקה על ראשו או בא' מאבריו וכל אבריו מרגישין כך הן ישראל, אחד מהן חוטא וכולן מרגישין, (במדבר טז) האיש אחד יחטא תני רשב"י משל לבני אדם שהיו יושבין בספינה נטל אחד מהן מקדח והתחיל קודח תחתיו אמרו לו חבריו מה אתה יושב ועושה אמר להם מה אכפת לכם לא תחתי אני קודח אמרו לו שהמים עולין ומציפין עלינו את הספינה.

 

משך הפעילות : חצי שעה

התכנסות, כל קבוצה מציגה את היצירה שלה ומסבירה את תוכנה.

 

המשקיף מדווח על המהלך שנצפה בעת העשייה.

 

דיון בשאלה: כיצד מהלך העבודה מושפע מהאווירה שבקבוצה, האם היו תלמידים שעיכבו, הפריעו להתקדמות העבודה,  מה המודעות שלהם בעניין (פרטית/כללית), של הקבוצה כולה...

 

לבקש ממספר משתתפים מקבוצות שונות לתאר את התהליך, לבדוק האם ישנה הקבלה בין התיאור של הדובר למה שחוו שאר חברי קבוצתו.

 

לסכם את  הדברים תוך התמקדות בעובדה שהקבוצה מהווה יחידה אחדותית, שכל עשייה או הימנעות מעשייה של אחד מחבריה משליכה על הקבוצה כולה, ואפילו אם כל חבר בקבוצה חווה את המהלך באופן הייחודי לו, הרי התוצאה משותפת ובעלת השפעה על הקבוצה כלה.

ומתוך כך לעסוק באחדות עם ישראל ובהשלכות של מעשה יחיד או רבים על הכלל כולו.

 

לסיכום:

כל תלמיד יכתוב כתבה עיתונאית חדשותית שתוכנה מתכתב עם  המדרש בויקרא רבה.

חדש באתר

חורף
אסופת מערכי שיעור בתיכון על הגשם

מהבלוג שלנו

אחדות ההפכים – דברים לזכרו של הרב דוד פוקס.
ביום חמישי שעבר (כ"א כסלו) נתבקש הרב דוד פוקס לבית עולמו. בדברים הבאים אין שום יומרה לסכם את מסכת חייו הענפה ואף לא להאיר את גודל אישיותו, אנסה להציג נקודה אחת מאד ייחודית שפגשתי באישיותו. אבקש לקרוא לה 'אחדות ההפכים'.
הצטרפו לרשימת התפוצה שלנו והיו חלק
מקהילת אנשי חינוך חולמים ויוצרים