תיכון
יסודי
גני ילדים
חומרי הוראה > תיכון > מחשבת ישראל > נהלים לבניית חלופת הערכה במחשבת ישראל

נהלים לבניית חלופת הערכה במחשבת ישראל

צוות מחשבת ישראל

א.      יש לבצע הערכה חלופית על פרק אחד ארוך (א,ג,ד,ו ) מתוך הספר 'אמונה וגאולה'.

ב.      התלמידים לא יענה בבגרות על פרק שנלמד בחלופת הערכה (יופעל מערך בקרה של משרד החינוך)

ג.        יש להקדיש לתהליך הלמידה והערכה החלופית 25-30 ש' הוראה. 

ד.      על המורה לפרט בטופס המקוון שהוצאנו או בטופס "תכנון הערכה" המצ"ב (ר' להלן כולל הדגמה).  

ה.    תהליך של כתיבת עבודת חקר מהווה חלופת הערכה מלאה.   

ו.       למעט במקרה של עבודת חקר, על חלופת הערכה במחשבת ישראל לכלול לפחות:

שלוש מטלות קטנות או שתי מטלות - אחת גדולה ואחת קטנה .

צוות הפיקוח נותן אמון במורים שיוציאו תחת ידם חלופות הערכה ברמה גבוהה.

על כולנו לזכור שהחלופות מהוות 30% מציון הבגרות.

ז.  מטלה גדולה מהווה תוצר למידה של כ- 20 ש' הוראה.

מטלה קטנה מהווה תוצר למידה של כ- 10 ש' הוראה.

ח. יש ערך ליצירת קשר בין המטלות, במובן זה, שכל מטלה מוסיפה נדבך לתהליך למידה שלם ואחדותי.

לדוגמא:  א. הגשת ניירות עמדה על המקורות שנלמדו. ב. איתור מקורות להרחבה/השוואה סביב מס' מקורות נבחרים. ג. בנייה של מערך שיעור והעברה שלו בפני קהל.

ט. המטלות תבוצענה במהלך השיעור וההנחיה של המורה בנוגע לביצוע נכון של המטלה היא חלק מרכזי בלמידה.

י. חלק גדול מהמטלות יכולות להיבנות כמטלה קבוצתית, הכל לפי שיקול דעתו של המורה.

יא. כל חלופת הערכה חייבת להיות עם מחוון. (דוגמאות למחוונים ניתן למצוא במצגת ששלחנו).

יב. כל מורה צריך לקבל אישור מראש מהמדריך האישי שלו לחלופת הערכה ולמחוון המלווה

יג. מורה המעוניין לקיים מבחן יוכל לעשות זאת כמטלה קטנה.

יש לשלב במבחן שאלות יישום והבנה.

יד. כל מדריך יגיש למפמ"ר 2-3 חלופות הערכה שאושרו על ידו כדי לייצר סטנדרט ארצי משותף

 

בהצלחה רבה

ראו להלן דוגמאות למטלות קטנות וגדולות

מאגר מטלות לדוגמא

המטלות הן דוגמאות בלבד.

רעיונות יצירתיים של מורים שיאושרו על ידכם יתקבלו בברכה

מטלות קטנות

מטלות גדולות 

                                         מטלות כתיבה

מכתב להוגה

הוצאת עלון מתוצרי תלמידים

מכתב לדמות ממשית

כתיבת מחזה

כתיבת רפלקציה

יומן קריאה או יומן התנסות

כתיבה יוצרת

 כתיבת שו"ת אמונה

סיכום נייר עמדה

הוצאת ספר הגות

כתיבת שאלות

הוצאת עיתון כיתתי (מאמרי דעה, ראיונות ותובנות)  

כתיבת תשובה לפורום מתוקשב

 

כתיבת מסה הגותית

 

כתיבת פרשנות לטקסט

 

אירוע כיתתי/בית ספרי*

כתיבת רפלקציה על אירוע כיתתי

דיבייט

הנחיית חבורת לימוד בכיתה

ערב לימוד הורים-תלמידים

פרזנטציה

הפקת טקס

הנחיית עמיתים

הפקה והפעלה של מרכז למידה

מפגש עם דמות

פאנל עמדות

 

הכנה לקראת או סיכום רשמי מסע לפולין

 

משפטי פומבי

משימות חקר

ביצוע ראיון

ביצוע מחקר איכותני (עבודה קבוצתית של 3-5 ראיונות+ניתוח והסקת מסקנות)

ניתוח והצגה של דילמה מוסרית אקטואלית

הכנת דף מקורות ומערך הדרכה/הוראה 

ניתוח השוואתי של מקורות (הלימוד וסביבתי)

 

ביטוי יצירתי ואמנותי

כתיבת תסריט

הפקת סרטון

כתיבת מונולוגים ודיאלוגים

עיצוב כרזה/תערוכת כרזות

תוצר באמנות פלסטית

הפקת מופע  

למידה חוץ כיתתית

מפגש לימודי עם קשישים/בי"ס חילוני/בי"ס יסודי/

סדרת מפגשים עם קשישים/בי"ס חילוני/בי"ס יסודי

הנחיית לימוד כנ"ל

הנחיה של סדרת מפגשים כנ"ל

הנחיית סיור

הנחיית סיור לימודי

 

הפקת יום עיון בית ספרי/קהילתי

מטלות מתוקשבות

הכנת מצגת

הקמה וניהול של פורום שו"ת אמונה ברשת

 

הסברה בנושאי יהדות וציונות ברשת

 

הפקת סרטונים בנושאי יהדות  youtube

 

 

 

חדש באתר

השתלמויות מקוונות
הרישום להשתלמויות קיץ - אביב נסגר. ניתן להשאיר פרטים ברשימת ההמתנה, ואנו נודיע לכם כשיפתח מחזור נוסף.

מהבלוג שלנו

תבואה משוגעת- מחשבות פדגוגיות
התערוכה 'תבואה משוגעת' היא תערוכה שמבקשת ליצור מרחב חדש של למידה. התערוכה מזמינה את המתבוננים בה למסע לימודי וחוויה של התפעמות וצלילה פנימה תוך חוויה של עושר ומרחב. כמה מחשבות אודות המסע, אל התערוכה ובעקבותיה:
הצטרפו לרשימת התפוצה שלנו והיו חלק
מקהילת אנשי חינוך חולמים ויוצרים