תיכון
יסודי
גני ילדים

שיקוף לפרשת נשא

נורית דרדיק

משימת הערכה בתורה לסיכום פרשת נשא

כיתה ד'

רשימת הנושאים:
• שילוח הטמאים
• אשם גזלות
• אישה סוטה
• נזיר
• ברכת כוהנים
• שמונת ימי המילואים
• חנוכת המשכן
1. בחר בשנים מתוך מכלול הנושאים המופיעים בפרשת נשא ומצאו בניהם נקודת דמיון אחת.
הנושאים:
1. ____________________________________________________________
2. ____________________________________________________________
מה דומה בנושאים הללו?
______________________________________________________________
2. חשוב על אחד מהנושאים שמופיעים בפרשה עליו יש לך שאלה עליה לא ענינו בכיתה.
הנושא: ________________________________________________________
השאלה שלי: ______________________________________________________
3. נסה להיזכר בשיעורי תורה שלמדנו בתקופה האחרונה. מהו השיעור אותו אתה זוכר במיוחד? ומדוע?(מה היה כל- כך מיוחד בשיעור זה שהוא נחרט לך בזיכרון?)
השיעור שאני זוכר במיוחד: ______________________________________________________________
הסיבה: ________________________________________________________________________________
4. מהו הנושא מתוך הפרשה שהכי נהנית ללמוד? ומדוע?
הנושא: _________________________________________________________
הסיבה: ___________________________________________________________

 

מחוון/ ניקוד:

לפניך 4 שאלות. לכל תשובה ינתנו 25 נקודות. על התשובות להיות מלאות, מנומקות היטב וכתובות בכתב ברור.
  

 

בהצלחה ובהנאה,

 

הדפסה

חדש באתר

למידה מתוקשבת -לקחים.
מה טוב בלמידה המקוונת? מה היא מאירה לנו על ההוראה שלנו?

מהבלוג שלנו

התבוננות בימי קורונה
מה מאפשרת לנו ההתבוננות? שאלה של תלמידה שחייבה להתבונן
הצטרפו לרשימת התפוצה שלנו והיו חלק
מקהילת אנשי חינוך חולמים ויוצרים