תיכון
יסודי
גני ילדים
חלופות בהערכה > שיקוף (רפלקציה) > הצעות שונות למחוונים

הצעות שונות למחוונים

מבחר הצעות ודוגמאות בהן ניתן להשתמש בהערכת השיקוף

 

בס"ד

עיבודים בית-ספריים של הצעת מחוון כוללני לשיקוף פרק לימוד

 

א. מחוונים כוללניים מוצעים

הצעה 1

 

הממדים:

 

 

היקף

התשובות

      איכות התשובות

 

צורת

ההגשה

לשאלות

חשיבה

לשאלות

הפנמה

בהיבט

חווייתי

הניקוד:

10 נק'

 35 נק'

35 נק'

 20 נק'

 

התבחינים:

 

 

 

יש תגובות לכל

השאלות.

בנוגע לשאלות

שבהן יש 

הימנעות

ממתן תשובה ישירה, ניתן

הסבר לכך (זאת,  ורק אך ורק בנוגע

לשאלות

הפנמה רגשית)

 

 

תשובות 

נכונות כמצופה

או על-פי

היבט של

מקוריות

תוך

התבססות          על שיקול דעת

מנומק.

 

 

 

 

 

 

תשובות שיש

בהן מרכיבים

של הבהרת

עמדות

המלוות את הפנמת

הערכים

הנגזרים

מהמקורות

שנלמדו, וכן –

את ההתנסויות

שליוו את

תהליך

הלמידה.

 

1. הגשה

בצורה

נאה

ומסודרת.

לשון

תקינה.

2. הגשה

במועד

רמות תפקוּד

 גבוהה

 

20 – 15

 

50 – 36

 

20 – 15

 

10 - 9

 

 בינונית

 

14 – 9

 

35 – 21

 

14 - 9

 

8 - 6

 

 התחלתית

 

8 -

 

20 -

 

8 -

 

5 -

 

 

 

הצעה 2

- יש תגובות לכל השאלות. (10%)
- ניכרת התייחסות של שיקול דעת וכובד ראש בעיבוד מקיף, כוללני וממצה (60%)
- יש מרכיבים מקוריים ויצירתיים (15%}
- הגשה בצורה ומסודרת (10%)
- הגשה בזמן (5%)

רמה גבוהה – 81 - 100
רמה בינונית – 61 - 80
רמה התחלתית – 40 - 60

ב. דוגמאות לעיבודים בית-ספריים בית-ספריים

 

הצעת עיבוד בית ספרי - דוגמה 1

 

התלמידה: ___________________

 

התבחינים

אחוז

ציון

שקלול

 

תגובות לכל השאלות

 

10%

 

100

 

10

התייחסות של שיקול דעת

בעיבוד מקיף, כוללני וממצה

 

60%

 

90

 

54


יש מרכיבים מקוריים ויצירתיים

 

15%

 

85

 

12.75

 

הגשה בצורה נאה

 

10%

 

90

 

9

 

הגשה בזמן

 

5%

 

80

 

4

סה"כ ציון משוקלל

89.75

 

 

 

הצעת עיבוד בית-ספרי, דוגמה 2

 

מחוון הערכת מטלת שיקוף פרק:     התלמידה __________________

 

המרכיב

המשקל היחסי

השיקוף שלך

 

יש תגובות לכל השאלות.

 

(10%)

 

 

 

 

ניכרת התייחסות של שיקול דעת וכובד ראש בעיבוד מקיף, כוללני וממצה.

 

(60%)

 

 

 

 

ניכרים מרכיבים של מקוריות ויצירתיות.

 

 

(15%)

 

 

 

הגשה בצורה נאה ומסודרת.

 

 

(10%)

 

 

 

 

 

הגשה בזמן 

 

(5%)

 

 

 

 

הציון

 

 

הדפסה

חדש באתר

אסוף את המעשים
שיעורים לקראת סוף השנה

מהבלוג שלנו

תבואה משוגעת- מחשבות פדגוגיות
התערוכה 'תבואה משוגעת' היא תערוכה שמבקשת ליצור מרחב חדש של למידה. התערוכה מזמינה את המתבוננים בה למסע לימודי וחוויה של התפעמות וצלילה פנימה תוך חוויה של עושר ומרחב. כמה מחשבות אודות המסע, אל התערוכה ובעקבותיה:
הצטרפו לרשימת התפוצה שלנו והיו חלק
מקהילת אנשי חינוך חולמים ויוצרים