תיכון
יסודי
גני ילדים
חלופות בהערכה > שיקוף (רפלקציה) > הצעות שונות למחוונים

הצעות שונות למחוונים

מבחר הצעות ודוגמאות בהן ניתן להשתמש בהערכת השיקוף

 

בס"ד

עיבודים בית-ספריים של הצעת מחוון כוללני לשיקוף פרק לימוד

 

א. מחוונים כוללניים מוצעים

הצעה 1

 

הממדים:

 

 

היקף

התשובות

      איכות התשובות

 

צורת

ההגשה

לשאלות

חשיבה

לשאלות

הפנמה

בהיבט

חווייתי

הניקוד:

10 נק'

 35 נק'

35 נק'

 20 נק'

 

התבחינים:

 

 

 

יש תגובות לכל

השאלות.

בנוגע לשאלות

שבהן יש 

הימנעות

ממתן תשובה ישירה, ניתן

הסבר לכך (זאת,  ורק אך ורק בנוגע

לשאלות

הפנמה רגשית)

 

 

תשובות 

נכונות כמצופה

או על-פי

היבט של

מקוריות

תוך

התבססות          על שיקול דעת

מנומק.

 

 

 

 

 

 

תשובות שיש

בהן מרכיבים

של הבהרת

עמדות

המלוות את הפנמת

הערכים

הנגזרים

מהמקורות

שנלמדו, וכן –

את ההתנסויות

שליוו את

תהליך

הלמידה.

 

1. הגשה

בצורה

נאה

ומסודרת.

לשון

תקינה.

2. הגשה

במועד

רמות תפקוּד

 גבוהה

 

20 – 15

 

50 – 36

 

20 – 15

 

10 - 9

 

 בינונית

 

14 – 9

 

35 – 21

 

14 - 9

 

8 - 6

 

 התחלתית

 

8 -

 

20 -

 

8 -

 

5 -

 

 

 

הצעה 2

- יש תגובות לכל השאלות. (10%)
- ניכרת התייחסות של שיקול דעת וכובד ראש בעיבוד מקיף, כוללני וממצה (60%)
- יש מרכיבים מקוריים ויצירתיים (15%}
- הגשה בצורה ומסודרת (10%)
- הגשה בזמן (5%)

רמה גבוהה – 81 - 100
רמה בינונית – 61 - 80
רמה התחלתית – 40 - 60

ב. דוגמאות לעיבודים בית-ספריים בית-ספריים

 

הצעת עיבוד בית ספרי - דוגמה 1

 

התלמידה: ___________________

 

התבחינים

אחוז

ציון

שקלול

 

תגובות לכל השאלות

 

10%

 

100

 

10

התייחסות של שיקול דעת

בעיבוד מקיף, כוללני וממצה

 

60%

 

90

 

54


יש מרכיבים מקוריים ויצירתיים

 

15%

 

85

 

12.75

 

הגשה בצורה נאה

 

10%

 

90

 

9

 

הגשה בזמן

 

5%

 

80

 

4

סה"כ ציון משוקלל

89.75

 

 

 

הצעת עיבוד בית-ספרי, דוגמה 2

 

מחוון הערכת מטלת שיקוף פרק:     התלמידה __________________

 

המרכיב

המשקל היחסי

השיקוף שלך

 

יש תגובות לכל השאלות.

 

(10%)

 

 

 

 

ניכרת התייחסות של שיקול דעת וכובד ראש בעיבוד מקיף, כוללני וממצה.

 

(60%)

 

 

 

 

ניכרים מרכיבים של מקוריות ויצירתיות.

 

 

(15%)

 

 

 

הגשה בצורה נאה ומסודרת.

 

 

(10%)

 

 

 

 

 

הגשה בזמן 

 

(5%)

 

 

 

 

הציון

 

 

הדפסה

חדש באתר

השתלמויות מקוונות
רשימת המתנה להשתלמויות המתקיימות במועד אביב - קיץ.
הצטרפו לרשימת התפוצה שלנו והיו חלק
מקהילת אנשי חינוך חולמים ויוצרים