תיכון
יסודי
גני ילדים
חלופות בהערכה > שיקוף (רפלקציה) > משוב עצמי למורה

משוב עצמי למורה

צוות מרכז פסג"ה בית שמש

הצעה למשוב רפלקטיבי למילוי ע"י מורה- מחנך בסיום שנת הלימודים כהתבוננות מלמדת בשנה החולפת וכהכנה לשנה הבאה

משוב אישי למורה
רפלקציה לתהליך ההוראה והצבת יעדים לשנה"ל הבאה

מורה יקר,
הנה מסתיימת לה עוד שנה. שנה בה נתת את כל כולך מול תלמידיך בהוראה ובחינוך.
זה הזמן לעצור לאתנחתא קלה להעיף מבט אחד אחור ולזהות בעצמנו את נקודות החוזק שבנו ואת שנדרשות עוד חיזוק.

זוהי העת ללמוד מתוך ניסיון השנה החולפת ולהשכיל ולתכנן טוב יותר את אשר לפנינו הן במישור הפדגוגי והן במישור החינוכי.

הוראה:
דרכי הוראה בהם הרבית לעשות שימוש בכיתתך במהלך השנה:
1.________________________
2.________________________
3.________________________
4.________________________

דרכי הוראה אשר אתה ממעט להשתמש בהם:
1.__________________________
2.__________________________

חשוב,  מדוע אינך מרבה לעשות בהן שימוש?
___________________________________________________________________

הקף בעיגול את דרך ההוראה אשר תרצה להגביר את השימוש בה.

רשום לפניך שמות של אנשי מקצוע/ השתלמויות בהם תוכל להסתייע במהלך החופשה ו/או שנה"ל הבאה כדי לרכוש לעצמך את מיומנות השימוש בשיטת ההוראה המבוקשת.

חשוב, האם ישנם שיעורים הזכורים לך במיוחד? מה גורם לך לזכור דווקא אותם?________________________________________________________

מה מתוך שיעוריך היית משמר ומנהיג שוב עם תלמידיך בשנה הבאה?_______________________________________________________

מה היית משנה?__________________________________________________

חינוך:

נסה לתאר לפחות אירוע אחד עם תלמידיך במהלך השנה בו חשת שיתוף פעולה והצלחה בפעילות עם תלמידיך. הגדר מה סייע /הנחה אותך בצעדיך?_____________________________________

נסה לתאר לפחות אירוע אחד עם תלמידיך במהלך השנה בו חשת כי שגית לאחר מעשה . כתוב כעת כיצד לדעתך היה עליך לנהוג?________________________________________________________

הדפסה

חדש באתר

התבוננות בימי קורונה
מה מאפשרת לנו ההתבוננות? שאלה של תלמידה שחייבה להתבונן

מהבלוג שלנו

התבוננות בימי קורונה
מה מאפשרת לנו ההתבוננות? שאלה של תלמידה שחייבה להתבונן
הצטרפו לרשימת התפוצה שלנו והיו חלק
מקהילת אנשי חינוך חולמים ויוצרים