תיכון
יסודי
גני ילדים
חלופות בהערכה > דוגמאות למטלות ביצוע > הנחיות למטלת ביצוע בנושא תפילה

הנחיות למטלת ביצוע בנושא תפילה

בי"ס אריאל טירת כרמל
כיתה י"א

כתבה: הדסה ברבי

 

מטלת ביצוע- תפילה


מטרות העבודה:

ללמוד, להכיר ולדעת שהתפילה היא ערך מרכזי בעבודת ה'.
לחקור בעיון נושאים שונים בענייני תפילה.
להיפגש עם מתפללים שונים ולפגוש חוויות תפילה שונות.
לזהות נקודות קושי והתמודדות בתפילה.
לחפש ולהציע דרכים לחוויית תפילה משמעותית.
לעבודה שלושה חלקים: עיוני, עבודת שטח וחלק יצירתי.


חלק ראשון- חלק עיוני:
בחרי נושא אחד מבין שלושת הנושאים שלפנייך ועייני במקורות ההלכה השונים הדנים
בו תוך התייחסות הולמת לכל שאלה (מקורות ההלכה נמצאים בדף המצורף, עלייך להתייחס לפחות לארבעה מהמקורות).
שימי לב! החלק העיוני צריך להיות בנוי משלושה חלקים:
פתיחה- ובה הקדמה קצרה המפרטת את הסיבות האישיות לבחירת נושא זה.
גוף העבודה שיכיל את המקורות השונים בהם השתמשת תוך ציון האם הם מפרשים, משווים, או חולקים, על יתר המקורות. הקפידי על כתיבה מסודרת של כותרות, מראה מקומות וכו'.
סיכום-בו כתבי את המסקנות מהנלמד.
אורכו של החלק הראשון כארבעה דפי פוליו מודפסים. (גודל אות 12 רווח כפול).

הנושאים:
1 .ברכות השחר
2. כוונה בתפילה
3.תפילת העמידה

1. ברכות השחר
א. ברכות השחר-פרטי מהן הברכות הנכללות בברכות השחר.
ב. עייני במשנה ברורה (מ"ו, א') וכתבי מהי הסיבה לאמירת ברכות השחר?
ג. בחרי לפחות ארבע ברכות מברכות השחר, הסבירי אותן ( מבחינה תוכנית, לשונית,
רעיונית וכו' -מומלץ להיעזר במקורות נוספים לאלה שלמדנו).
ד. איזו ברכה מברכות השחר הכי מדברת אלייך ? תארי אילו מחשבות רגשות
והרהורים היא מעוררת בך?
ה. איזו ברכה קשה לך במיוחד, ואיזה מחשבות רגשות והרהורים עולים בך כשאת
מתמודדת עם הקושי לאומרה?
ו. אם היית צריכה להוסיף ברכה נוספת לברכות הקיימות איזו ברכה היית מוסיפה?


2. הכוונה בתפילה
א. רבי יצחק אברבנאל כתב בספרו "ישועות משיחו": "תפילה בלא כוונה כגוף ללא
נשמה"- מה הביא לדעתך את דון יצחק לדמות את הכוונה בתפילה לנשמה?
ב. באילו קטעים בתפילה יש חובה הלכתית לכוון ומה המקור לכך ? הביאי הסבר נוסף.
ג. רבי נחמן מברסלב כתב על הקשיים בכוונה לתפילה, בחרי אחד מן הקשיים
והסבירי כיצד אפשר להתגבר עליו.
מה לדעתך נוסף לתפילה כאשר מצליחים להתגבר על הקושי, ומה היא חסרה כאשר הקושי
גובר?
ד. עייני ברמב"ם הלכות תפילה מפרק א- ה, וכתבי לפחות חמישה דברים המסייעים
לכוונה בתפילה והסבירי אותם.


3. תפילת העמידה
א. חלקי את תפילת העמידה לשלושה חלקים וצייני את שמו של כל חלק, הסבירי מה
מאפיין כל חלק ומדוע.
ב. במסכת ברכות פרק ד משנה ג' מובאת מחלוקת תנאים- הסבירי מהם המושגים השונים
לתפילת העמידה המובאים בה.
ג. מי חיבר את תפילת העמידה. מתי חוברה ומה היו הסיבות לכך?
ד. תפילת המינים- מי חיבר (מדוע דווקא הוא) מתי חוברה, מדוע חוברה?
ה. חפשי נוסחים שונים לברכת המינים והשווי אותם לנוסח אותו את מתפללת.
ו. בחרי שלוש ברכות ובארי אותן על סמך המקורות. הוסיפי ביאור משלך.
ז. איזו ברכה מתפילת העמידה מדברת אליך במיוחד. מהן המחשבות, הרגשות והתובנות
שעולות בך כאשר את קוראת אותה ?
ח. איזו ברכה מעוררת בך קושי ? תארי את המחשבות , הרגשות והתובנות שמתעוררות
בך. כיצד את מתמודדת עם קושי זה.
ט. איזו ברכה היית מוסיפה בדורנו לתפילה ? נמקי .

מקורות לנושאים מפורטים בדף הנספח.


חלק שני-ראיון
בחלק זה של העבודה עלייך לערוך ראיון עם שלושה דורות של אנשים: סבתא/סבא אמא/אבא דודה/דוד, בת/בן, על התפילה האישית שלהם (כל ראיון ימשך לפחות 50 דק')
בשאלותייך התייחסי ראשית כל כרקע לתפילה שלהם באופן כללי, (האם היא יומיומית או רק לעיתים כמו בשבתות וחגים, שמחות, ולהבדיל בימי אבל וזיכרון וכד'), ורק אחר כך עברי לשאלות הספציפיות.
לפני שתבצעי את הראיון:
א. צייני עד כמה שאפשר פרטים על המרואיינים : גילם, קירבתם אלייך, מקצועם, וכו' (יחד עם זאת שמרי על
אנונימיות)
ב. כתבי בצורה ברורה ומדויקת את דברי המרואיין.
ודאי לפני הראיון: (1) האם המרואיין מעוניין לשתף אותך בחוויותיו.
(2) הקפידי לא לחשוף יתר על המידה את המרואיינים, (רצוי להקליט
את הראיון – בהסכמת המרואיין).
הראיון יערך בצורה זו:
*הקשיבי היטב ואל תקטעי את שטף דבורו של המרואיין, תוך כדי הראיון בקשי את
רשותו לכתוב מה לא ברור לך ושאלי את שאלות ההבהרה שאת מבקשת בסוף דבריו.
בשלב האחרון הודי למרואיין, ושאלי אותו אם ירצה לראות את העבודה בסיומה.

א.התפילה האישית
להלן נקודות מפתח אליהן הינך חייבת להתייחס:
הסבירי למרואיין את מטרתך ובקשי את רשותו.
מהי תפילה בשבילך ?
מהם הזמנים בהם אתה מתפלל ?
מהם הזמנים בהם אתה מבקר בבית הכנסת ?
האם יש תפילות המדברות אליך יותר ? מהן ? מה הן מעוררות בך ?
האם יש לך תפילה אישית?, האם נוסח התפילה הוא קבוע? באיזו שפה התפילה נאמרת?
מתי תפילה זו נאמרת?, האם יש לך מקום תפילה מסוים?, התפילה ארוכה או קצרה?
מה את/ה חש/ה לאחר שאת/ה אומר/ת את התפילה?. האם זכורה לך תפילה אישית מסוימת של אישיות קרובה לך? אם כן מה היה מיוחד בה?
הזכר/ הזכירי דמות אחת או שתיים של אנשים שהשפיעו מאוד על חווית התפילה שלך. הסבר/ הסבירי מה הייתה ההשפעה. (אפשר מהמשפחה או הקהילה ואפשר כל דמות אחרת)
מטלה לעולות או למי שיש הורים או סבים וסבתות שעלו לארץ ישראל
אפשר להוסיף (אין זו חובה אבל מומלץ...).
היכן נערכה התפילה בישובכם? האם היא נערכה בצבור? מה הייתה תגובת השלטונות
לתפילה? האם הייתה עזרת נשים בבית הכנסת? היכן הייתה ממוקמת? מה היה נוסח התפילה ומה היה תוכנה?
האם תפילתך זהה לנוסח המקובל בימינו? באיזו שפה נערכה התפילה? האם התפילה הייתה יומיומית, או רק באירועים מיוחדים?
כשאת/ה משווה את יחסך לתפילה בהשוואה ליחס של הדור שלפניך, מה את/ה מגלה ? מה היית רוצה לקחת מהדור הקודם בהקשר של תפילה ? על מה היית מוותר ?
איך פני הדברים ביחס לדור הבא ? מה היית רוצה לקחת מהדור הבא. (לא רלוונטי לנכדים).
ב. בהתאם לדברים של כל אחד מהמרואיינים בחרי קטע/ קטעים ממקורות שיש קשר בין התוכן שבהם ובין דברי המרואיין והסבירי את הקשר, הדמיון או הניגוד ביניהם, אם אינך מוצאת– צייני זאת.
ג. הסבירי מה למדת מהראיון: האם ישנו מכנה משותף/הבדלים בין המרואיינים השונים אם כן מהם? ואם לא הסבירי מהי הסיבה לדעתך.
ד. האם בעקבות הראיונות יחסך לתפילה השתנה? תארי את החוויה שעברת כתוצאה מהראיונות,האם המפגש עם האנשים השונים השפיע עלייך? במה? כתבי מהי המסקנה העיקרית שהגעת אליה.

החלק השני של העבודה יכלול כשישה דפים. סה"כ עשרה דפים.

נספח
א- מקורות לנושא ברכות השחר:
תלמוד בבלי- ברכות ס' ע"ב, ברכות ל"ה א', מנחות מ"ג ע"ב, סוטה י"ד א'
רמב"ם משנה תורה- הלכות תפילה: פרק ז', ז-ט'.
טור שולחן ערוך- סימן מ"ו, סעיף ב'.
שולחן ערוך- אורח חיים סימן מ"ו סעיף ב' (סימן קטן ח').
משנה ברורה- סימן מ"ו סעיף א', ו-ז'.
ילקוט יוסף- הלכות ברכת השחר, סעיף ג'.


ב. מקורות לנושא כוונה בתפילה:
משנה- ברכות פרק ד' משנה ד', ברכות פרק ה' משנה א'.
מדרש תנחומא- בראשית פרשת תולדות, ט'.
תלמוד ירושלמי- ברכות פרק ב' הלכה ד'.
תלמוד בבלי- ברכות כ"ט ע"ב, ברכות דף ל' ע"ב, ברכות דף ל"ב ע"א,
ברכות דף ל"ד ע"ב, עירובין דף ס"ד ע"א.
רמב"ם משנה תורה- הלכות תפילה, פרק ד' הלכות: א, ט,ט"ו.
טור שולחן ערוך- אורח חיים סימן צ"ח סעיף א'
שולחן ערוך- אורח חיים סימן צ"ח סעיף א'.
רבי משה חיים לוצאטו- מסילת ישרים- פרק י"ז.

ג. מקורות לנושא תפילת העמידה:
במדבר רבה- י"א, ב'.
תלמוד בבלי- ברכות כ"ח ע"ב, ברכות ל"ד ע"א, ברכות ל"ב ע"א, מגילה י"ז ע"ב- י"ח.
רמב"ם משנה תורה- הלכות תפילה פרק א' הלכה א, פרק ב' הלכה א'.
אפשר לעיין גם בפירוש לסידור בית מרדכי הנמצא בכיתה.
שולחן ערוך אורח חיים- סימן פ"ט סעיף קי"א- קכ"ז.

כל מקור ראוי אחר יתקבל בברכה.


חלק שלישי -יצירה
בסיום שני חלקי העבודה הראשונים, בחרי עניין אחד שגרם לך לחוויה רגשית מיוחדת, והביעי אותו בצורת יצירה מקורית. היצירה יכולה להיות מכל תחום: מוסיקה, ציור, פיסול, שיר או ספור, מצגת או כל דבר מקורי אחר שבו תבוא לידי ביטוי החוויה הרגשית שלך. צרפי דברי הסבר למטלה.

אופן הגשת העבודה

על העבודה לכלול: שער; תוכן עניינים; מבוא: מהו התוכן הכללי של המטלה וכיצד התנהלה, את החלק העיוני (על שלושת חלקיו).
כמו כן יש להדגיש לאילו תכנים מהמקורות שנלמדו אפשר לקשר את דברי המרואיין ומה אפשר ללמוד מהראיון. סיכום כללי של כל הראיונות. ומה אפשר ללמוד מהמטלה.
הוסיפי ברכה בסוף. יש לצרף לעבודה גם את הדיווחים מצומתי הליווי.
החלק השני של העבודה יכלול כשישה דפים. סה"כ עשרה דפים.
את העבודה יש להגיש אי"ה עד י"ב באדר.


צומתי הליווי
י"ב כסלו- בחירת נושא ותכנון החלק העיוני.
ח' טבת- סיום החלק העיוני ותכנון ההמשך
י"ד שבט- סיום הראיונות ותכנון החלק היצירתי.
י"ב אדר- הגשת עבודות.

בנות, המלאכה רבה, זכורנה את הנאמר בפרקי אבות "אל תאמר לכשאפנה אשנה שמא לא תיפנה" תמיד לרשותכן הדסה.
 

הדפסה

חדש באתר

השתלמויות מקוונות
נפתחה ההרשמה להשתלמויות תשפ"ב. פרטים והרשמה במודעה המצורפת.

מהבלוג שלנו

פרשנות פנימית לווידוי
הצעה לפרשנות פנימית לתחנון ולווידוי שבמרכז תפילת יום הכיפורים.
הצטרפו לרשימת התפוצה שלנו והיו חלק
מקהילת אנשי חינוך חולמים ויוצרים
אנחנו מתחדשים!!! תכף תכף ועוברים לבית חדש, לאתר חדש. מוזמנים להשתתף איתנו בבניה ובדיוקים, נשמח אם תוכלו להצטרף אלינו ולמלא את 'שאלון לב לדעת'. מחכים לכם... לכניסה לסקר לחצו כאן